Analyst Group kommenterar budet på ACM


Igår den 19 november 2019 meddelade AdCityMedia (”ACM”) att Ocean Outdoor Limited (”Ocean Outdoor”) lämnat ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i ACM att överlåta samtliga sina aktier mot en kontant ersättning om 165 kr per aktie. Följande är Analyst Groups sammanfattning och syn på budet.

Ansvarig analytiker kommenterar budet

”Med tanke på hur många förvärv som skett senaste tiden, och ACM:s unika position i Norden, är det klart att vi spekulerat i möjligheten att detta skulle kunna komma att ske och vi har antagit att ACM rimligen bakom kulisserna har blivit approcherade både en och flera gånger av olika aktörer senaste åren. När väl nyheten kom blev vi givetvis ändå överraskade. Å ena sidan ser vi positivt på affären, där aktieägarna i ACM gör en god avkastning på budet om 165 kr/aktie, å andra sidan kan ett av den svenska aktiemarknadens absolut finaste småbolag försvinna från börsen, vilket vi såklart tycker är mycket tråkigt. Jag har personligen bevakat ACM i över fyra år, två av de senaste åren via Analyst Group. ACM har väckt många och starka känslor, åt båda håll, och resan sedan noteringen december 2015 har varit minst sagt spännande att få följa”.

Vad händer nu?

  • Aktieägare i ACM som representerar cirka 51,2 % av kapitalet och rösterna i ACM har oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet.
  • Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier motsvarande minst 70 % av kapitalet och rösterna i ACM.
  • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 22 november 2019.
  • Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 25 november 2019 och avslutas omkring den 16 december 2019. Utbetalning av vederlag beräknas inledas omkring den 20 december 2019.