Analyst Group kommenterar Aptahems emission


Aptahem genomför nu en företrädesemission med teckningsperiod 14 – 28 juni.

Ansvarig analytiker från Analyst Group kommenterar emissionen:

”Den kliniska fasen med Apta-1 fortsätter enligt plan och för att kunna fortsätta hålla ett högt tempo i det kliniska arbetet ska Aptahem under juni fylla på kassan via en företrädesemission, vilket som högst kan inbringa 28 MSEK. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i vår senaste analysuppdatering från maj 2023 upprepar vi vårt motiverade nuvärde om 270 MSEK (270) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,97 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i februari, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 270 MSEK för Aptahem. Detta kan även ställas i relation till pre money-värderingen om 42 MSEK, och en post money-värdering 70 MSEK, givet full teckning. Det innebär samtidigt att nuvarande nivåer, enligt oss, fortsatt bjuder in till en attraktiv risk/reward för investerare som letar efter ett undervärderat pharma-bolag som fortsätter uppvisa kliniska framsteg.”, säger ansvarig analytiker.

Läs mer om Aptahems företrädesemission här