Analyst Group kommenterar Anima Groups senaste LOI om förvärv


Anima Group meddelade under onsdagen den 8 juni att bolaget ingått ett LOI avseende att förvärva 100 % av en e-handelsverksamhet inom specialiserade husdjursprodukter. Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK, vilken finansieras genom kontanta medel via lån. Enligt pressmeddelandet kommer slutliga villkor att kommuniceras direkt vid affärens genomförande.

”Anima Group fortsätter att exekvera på bolagets utstakad förvärvsstrategi genom ytterligare ett förvärv inom husdjursrelaterade produkter. Förvärvet förväntas genomföras till en EBIT-multipel om 2,1x på 2021 års rapporterade siffror, vilket generellt sätt anses som en attraktiv multipel”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Det undertecknade avtalet innefattar en exklusivitet och affären är villkorad en sedvanlig due diligence som löper upp mot 45 dagar, där bolagets ambition är att skyndsamt gå vidare med affären då ledningen bedömer att det råder betydande synergieffekter samt expansionsmöjligheter framgent. Utifrån vad det framgår i pressmeddelandet har verksamheten haft en god tillväxt sedan start och uppnådde en omsättning om 800 tSEK i maj 2022. Under år 2021 rapporterade e-handelsverksamheten en omsättning om 7,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 1,9 MSEK.

Under år 2021 uppgick det förvärvade verksamhetens omsättning till 7,5 MSEK, vilket motsvarar ca 66 % av Anima Groups rapporterade omsättning under år 2021. Givet att köpet genomförs uppgick Anima Groups omsättning, på proformabasis, till ca 19 MSEK, därtill förväntas förvärvet bidra positivt till bolagets rörelseresultat samt stärka Anima Groups position på e-handelsmarknaden inom husdjursrelaterade produkter. Anima Groups förväntas genomföra förvärvet till en 2021 års försäljningsmultipel om ca 0,5x, vilket är till en lägre multipel än vad Anima Group själva värderas till, varför Anima Group fortsätter att utnyttja värderingsgapet mellan noterat och onoterat”, säger ansvarig analytiker.