Kommentar på AcouSorts utökade cellterapisamarbete


I november 2022 rapporterade AcouSort att bolaget ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapiområdet. Den första delen av projektet är nu framgångsrikt färdigställd, och de två bolagen har gemensamt beslutat att förlänga samarbetet med en andra fas som genererar intäkter på 130 kEUR till AcouSort under 2023. Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets teknologi inom provberedningsautomatisering.

Den fortsatta utvecklingen syftar till att ytterligare utforska hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för partnerbolagets specifika tillämpning, inklusive framtagande av designförslag för att möjliggöra utveckling av OEM-komponenter för partnerbolagets framtida cellterapiprodukter och instrument. Den andra fasen av samarbetsprojektet genererar intäkter på 130 kEUR till AcouSort under 2023. Det fortsatta samarbetet verifierar den kommersiella potentialen i AcouSorts fokus på att utveckla teknologi mot OEM-separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer.

”Det är givetvis glädjande att se AcouSort gå in i 2023 med en fortsatt hög aktivitetsnivå och momentum beträffande samarbetet med det globala life science-bolaget. Affärsområdet för cellterapi utgör en stor potential då det är ett snabbväxande område med höga inträdesbarriärer, där AcouSorts akustofores-teknologi har visat lovande tecken på att kunna bidra till en ökad automatisering av cellterapiprovberedningar som annars måste hanteras manuellt med hög risk för kontaminering. Att AcouSort dessutom erhåller 130 kEUR vidimerar det finansiella värdet av projektet och lägger grunden för potentiellt större projekt- eller kommersiella licensavtal framgent,” säger ansvarig analytiker på Analyst Group