Analyst Group inleder analysbevakning av JS Security


I samband med att JS Security genomfört sin notering på Spotlight Stock Market har Analyst Group ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden, VD-videointervjuer m.m. Den första fullständiga analysen planeras att publiceras och offentliggöras inom en vecka.

”JS Security fick en flygande start på börsen, där aktien som högst tangerat 10,40 kr – motsvarande en uppgång om 73 % jämfört med teckningskursen. Under gårdagen kunde vi dock se en tydlig våg av vinsthemtagningar, vilket i sig kan vara förståeligt efter en sådan initialt stark uppgång. Samtidigt ser vi att det finns en fortsatt god uppsida från dagens nivåer, där vi, precis som vi även uttryckt tidigare, ser att nuvarande börsvärde bjuder in till en bra risk-reward i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Om ordet ”cyberattack” Googlas radas ett flertal träffar upp med händelser bara under de senaste 1-2 veckorna, med artiklar och utlåtanden där myndigheter och företag blivit attackerade. Det är ingen munter läsning och tyvärr blir problemen alltmer omfattande för varje år som går. I en undersökning av ProofPoint under år 2020, där 150 IT-chefer i Sverige deltog, angav 59 % att de utsatts för minst en cyberattack under de senaste tolv månaderna. I undersökningen framgick det även att 33 % av företagen rapporterade upprepade angrepp. Enligt en rapport från IBM ligger den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en dataläcka på 34 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,5 % jämfört med 2019. Antalet attacker blir därmed både fler såväl som mer kostsamma. Den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas resultera i kostnader motsvarande 6 biljoner dollar år 2021 (!) och enligt statistiken för molnlagring kommer detta att öka med 18 % per år under de närmaste åren.

Samtidigt som attackerna ökar blir verksamheter alltmer digitaliserade, vilket innebär ökade krav på IT-säkerheten. Något som används flitigt av många företag är olika typer av datalagrings- och fildelningstjänster, där de flesta är bekanta med aktörer som till exempel Dropbox och Google Drive. Det nog inte många vet är att dessa aktörer använder s.k. centraliserade lagringssystem, vilket innebär att en användares fil lagras på en och samma server. Eftersom alla ”trådar” leder mot en och samma serv­er så ligger all data på ett och samma ställe och kan attackeras, kopi­eras, förstöras eller tillfälligt kopplas ner. För företag och organisationer kan detta få förödande konsekvenser. JS Securitys plattform bygger i stället på en decentraliserad lösning, vilket möjliggörs genom blockkedjeteknik, och innebär att filer lagras på flera servrar samtidigt och på olika platser. Eftersom det inte finns någon Single Point-of-Failure, d.v.s. enskilt svag länk, resulterar detta i en avsevärt högre säkerhet för användaren.

”Genom att istället använda sig av JS Securitys tjänst Delta/NET lagras filen för att därefter ”delas upp” i tusentals små bitar, krypteras och fördelas på olika servrar runt om i hela världen. Det här är inget som användaren märker men om någon obehörig vill komma åt och attackera, läsa eller kopiera filen måste samtliga servrar hackas då alla ”delarna av filen” behövs för att kunna läsa den, samt att krypteringen behöver kringgås. Det är en nästintill omöjlig uppgift. Detta är styrkan i JS Securitys plattform, att kunder inte behöver lita på en central punkt eller enstaka leverantör för att information ska hållas säker. Bolaget presenterade nyligen sin Q1-rapport och precis som väntat innehöll årets första kvartal ingen försäljning. Under årets resterande kvartal ser vi istället att JS Securitys fokus kommer vara att bygga vidare organisationen, knyta till sig nyckelpersonal samt ingå ytterligare kundavtal, vilka ger upphov till återkommande intäkter med bra marginal. Över tid är detta vad som kommer kunna möjliggöra successivt stigande försäljning, break-even och därefter en tvåsiffrig rörelsemarginal. Idag, såväl som framöver, ser vi att JS Securitys plattform Delta/NET utgör en viktig hörnsten i bolagsvärderingen.” avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

JS Security är ett spännande blockkedjebolag med en intressant investeringsidé och vi avser att inom en vecka publicera vår fullständiga initieringsanalys av bolaget, där bl.a. finansiella prognoser och våra värderingsscenarion Base, Bull och Bear kommer att framgå.