Analyst Group inleder analysbevakning av Green Apps Technologies


Analyst Group har med Green Apps Technologies ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med löpande uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden och VD-intervjuer. I samband med inledd analysbevakning så har Analyst Group intervjuat Green Apps Technologies VD Ninnie Wikström.

Se videointervjun här

”Green Apps Technologies är ett spännande ed-techbolag som underlättar för människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Genom de tekniska plattformarna erhåller bolaget en kombination av engångs- och återkommande intäkter, där bredden i antalet intäktsströmmar resulterar i riskdiversifierade kassaflöden. Under år 2022 är siktet inställt på att lansera fler plattformar och genomföra en IPO, samtidigt som möjligheten för ytterligare förvärv finns. Därefter, från år 2023 och framåt, är planen att påbörja den internationella expansionen. Vi ser med tillförsikt fram emot att följa Green Apps Technologies utveckling, där vi inom kort kommer att publicera vår fullständiga initieringsanalys”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.