Analyst Group ger uppdatering kring Gigger Group


I början av november blev det känt att Equip Capital, en norsk tillväxtinvesterare, köpte 50 % av aktierna i influencerbolaget Cure Media – till en värdering som uppskattas till 400-500 MSEK. Vi ser detta som en ”vägledare” för vad Gigger Groups, under namnändring till Syncro Group, dotterbolag Collabs och CUBE skulle kunna värderas till.

Cure Media, ett företag registrerat under Online Media Sweden AB, är en datadriven influencer marketing-byrå med ett oberoende nätverk av profiler som matchas mot en given kunds målgrupp och målsättning. Genom att kombinera AI med ett eget know how hittar Cure Media rätt match. Sedan 2014 har Cure Media genomfört över 20 000 influencer-aktiveringar för globala varumärken som exempelvis Puma, Glossybox, Efva Attling, ACO, Ellos, Readly, Philips m.fl., och idag bolaget tusentals anslutna influencers.

Sedan år 2015 har Cure Media inte bara uppvisat en genomsnittlig årstillväxt (CAGR) om 44 %, där merparten av ökningen skett under de senaste åren, utan även kunnat matcha detta med en god lönsamhet. Enligt artikeln i Breakit (se här) säger VD och medgrundare Sam Foroozesh att de räknar med att nå en omsättning på över 100 MSEK år 2021, under fortsatt lönsamhet.

Enligt samma artikel framgår det att storleken på affären där Equip Capital blir delägare i Cure Media ännu är okänt. Men enligt Breakits källor säljer befintliga ägarna, vilka främst utgörs av grundarna Sam Foroozesh, Babak Faramarzian och Kristian Melå och befintliga anställda, ungefär hälften av bolaget för över 200 MSEK. Hela bolaget värderas då till mellan 400 och 500 MSEK.  Givet detta skulle det innebära att Cure Media, på 2020 års siffror, värderas till P/S 6-8x och P/EBIT 38-47 i samband med affären. På 2021 års estimerade omsättning om +100 MSEK, skulle det således motsvara en P/S-multipel om 4-5x.

Vad kan detta säga om Collabs och CUBE?

Gigger Group meddelade den 27 september 2021 att de tecknat ett intentionsavtal om att förvärva ett av Nordens största marknadsledande Influencer Marketing-företag; WeAreCube AB (”CUBE”), och den 18 november 2021 genomfördes affären. CUBE är idag en Influencer Marketing-byrå utan eget verktyg, vilket förenklat beskrivet innebär att de gör sina kampanjer manuellt för hand. Collabs däremot, som redan är en del av Gigger Group, är en mindre byrå men med en egen marknadsledande SaaS-plattform för influencer-kampanjer som har bevisat sig fungera. Genom att förvärva CUBE och därefter utbilda företagets personal i Collabs SaaS-plattform, bör detta rimligen innebära att CUBE blir ett antal gånger mer effektiva i sin process. Likt att göra sin bokföring för hand, vs. att ha ett system som sköter det mesta, räknar vi med att CUBE + Collabs kommer att kunna resultera i en snabb försäljningstillväxt.

Under 2020 uppgick CUBE:s omsättning till 76,7 MSEK, med ett negativt rörelseresultat (EBIT) om -4,9 MSEK, och för 2021 siktar CUBE på att öka sin försäljning till 80-85 MSEK, med svarta siffror. Under perioden januari-oktober 2021, d.v.s. årets tio första månader, redovisar CUBE en omsättning om 69,4 MSEK med ett EBITDA-resultat om 4,6 MSEK. Vi ser således att dotterbolaget är på god väg att nå den tidigare kommunicerade målsättningen. Sett till att Collabs under H1-21 redan överträffat fjolårets helårsomsättning och fortsatt uppvisar bra momentum, räknar vi med att divisionen Influencer Marketing kan leverera en omsättning om totalt 110-115 MSEK år 2021.

Skulle då en målmultipel i linje med Cure Media om P/S 4-5x tillämpas på 2021 års prognos, skulle det innebära en ackumulerad värdering om 440-575 MSEK för CUBE och Collabs. Även om en jämförelse rakt av med Cure Media inte är helt motiverad, dels med tanke på skillnader i aktuell lönsamhet, dels med hänsyn till antal år i branschen, anser vi att detta är en mycket intressant datapunkt att ställa i relation till Gigger Groups nuvarande koncern-värdering om endast 285 MSEK.

”Gigger Group har i grund och botten en egen mjukvaruplattform som digitaliserar och förenklar administrationen av tillfälligt anställda, tillfälliga entreprenörer och frilansare. Denna del utgör fortfarande merparten av koncernens totala intäkter, mer specifikt 87 % av omsättningen under H1-21, där divisionen kallas för Gig-Ekonomi. På toppen av detta finns då även gruppens division Influencer Marketing, vilken utgörs av Collabs och CUBE. Den totala marknadsvärderingen av båda dessa divisioner är, sett till Gigger Groups nuvarande börsvärde, 285 MSEK. Samtidigt pekar Equip Capitals inköp i Cure Media på att enbart Collabs och CUBE skulle kunna motivera en nästan dubbelt så hög värdering av Gigger Group på 2021 års prognoser. Självklart finns det skillnader mellan Giggers Influencer Marketing-division och Cure Media, men likväl ser vi detta som minst sagt intressant ur ett värderingsperspektiv.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.