Aktien har rusat kraftigt på Kina-nyhet


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) har under den senaste veckan fortsatt informera marknaden om flera intressanta händelser, där vi anser att informationen om Kina är särskilt intressant. Följande är en sammanfattning och vår kommentar.


Godkänt tekniktest i Kina – förhandling om licensavtal påbörjas och aktien rusar

Josab har erhållit ett officiellt godkännande av utförda tester i Kina med Josabs Aqualite-baserade ekologiska vattenreningsteknik. Josab har i samband med bekräftelsen av testresultatet fått en formell förfrågan, från Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite-teknologin för den kinesiska marknaden. Parterna har som målsättning att signera ett MoU avseende innehållet i dessa förhandlingar, och direkt efter det kinesiska nyåret påbörja den legala processen med att färdigställa ett licensavtal.

Det här är såklart något vi ser mycket positivt på. Kina är idag världens största stat med en befolkning på knappt 1,4 miljarder invånare. Landet utgör ca 19,5 % av världens befolkning men innehar samtidigt endast 7 % av världens färskvattenreserver. Vidare uppskattas två tredjedelar av Kinas 660 städer lida av vattenbrist. Marknaden för vattenrening i Kina är mycket stor och väntas växa med en CAGR om 6,7 % till 2022.

Aktien har rusat nära 70 % under den senaste veckan och handlas i skrivande stund omkring 3,20 kr/aktie, att jämföra med 1,90 kr/aktie förra fredagen (18/1). Josab har under inledningen av 2019 varit tydligare i sin kommunikation mot marknaden och utöver nyheten gällande Kina, meddelat flera andra positiva händelser.