Acucort senarelägger ansökan om produktgodkännande


AcuCort (”AcuCort eller ””Bolaget”) meddelade igår  om att studieansökan för läkemedelsgodkännande i EU kommer att förskjutas.


Förskjutningen blir från Q2-19 till Q3-19. Detta till följd av att produkten som Bolaget ansöker med måste klara av att bevaras under en 12-månadersperiod under specifika förhållanden för att kunna användas som ansökningsobjekt, detta enligt regulatoriska skäl.

Förskjutningen kommer inte att påverka Bolagets verksamhet väsentligt, då det inte har något med produktens egenskaper att göra, utan endast att uppfattningen hos Bolaget tidigare har varit att det räckte med att förvara produkten i en 6-månadersperiod. Detta kommer dock innebära att den planerade lanseringen av produkten kommer skjutas upp. Försäljningsstarten av produkten är att anse som en väsentlig potentiell trigger för aktiekursen, något som nu skjuts upp. Samtidigt finns det andra tydliga triggers i Bolagets närtid, främst ett samarbetsavtal, som ligger närmast som den mest aktuella, något som är en väsentlig del på vägen mot marknadslansering. Sammanfattningsvis påverkar inte gårdagens PM verksamheten i en större utsträckning då det inte påverkar storleken på de framtida kassaflödena, och är inte heller någon grav försening av den tidigare publicerade tidsplanen.

Vidare kommer det även bli intressant att se VD Mats Lindfors presentation under dagen för att se hur verksamheten går och hur AcuCort ser på framtiden.