AcuCort publicerar imorgon sin Q2-rapport


Imorgon den 16 augusti publicerar AcuCort sin delårsrapport för andra kvartalet 2019, följande är våra tankar inför rapporten.

Fortsatt arbete för att nå kommersialisering av Dexa ODF

Under kvartalet har AcuCort fortsatt ta steg mot marknadsgodkännande och kommersialisering av läkemedlet Dexa ODF, detta har exempelvis mynnat ut i ett myndighetsgodkännande efter det andra kvartalets utgång att genomföra den återstående bioekvivalensstudien i USA. Studien är av stor betydelse för AcuCort eftersom den är avgörande för godkännande för försäljning i USA. Bioekvivalensstudien kommer kunna starta redan under tredje kvartalet 2019. Vidare har Bolaget fortsatt fört samtal med potentiella partners och det bedöms vara avgörande för en lyckad kommersialisering att AcuCort hittar en eller flera lämpliga partners för licensiering eller distribution.

De finansiella räkenskaperna för det andra kvartalet väntas inte innehålla några större överraskningar, utan till stor del vara lik föregående kvartal. Vi kommer först och främst titta närmare på rörelsekostnaderna, vilka estimeras uppgå till ca -1,4 MSEK. Aktiverat arbete för egen räkning estimeras kring 0,25 MSEK, vilket ger ett förväntat rörelseresultat om ca -1,15 MSEK. Inga kommunicerade händelser har skett under kvartalet som bedöms ha påverkat rörelsekostnaderna till en betydande grad.

Under kvartalet har AcuCort valt Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisionsbolag, vilket har lett till vissa förändringar i redovisningen. Framgent kommer AcuCort redovisa aktiverat arbete för egen räkning för varje kvartal, istället för en gång per år under det fjärde kvartalet. Det innebär att rörelseresultatet, likt under Q2-19, även för resterande kvartal kommer att öka.

Fokus på utveckling inom läkemedelsgodkännande, partnersamtal och kapitalbehov

De faktorer som investerare bör fokusera på i kvartalsrapporten och tillhörande VD-ord är enligt Analyst Groups bedömning följande:

  • Läkemedelsgodkännande. Kommande kvartal väntas fortsatta bioekvivalensstudier för eventuellt godkännande av Dexa ODF i USA. Även uppdateringar om produktgodkännandeprocessen i EU, där AcuCort samarbetar med Sofus Regulatory Affairs, är viktiga att följa.
  • Partnersamtal. För att nå kommersialisering av Dexa ODF väntas Bolaget behöva ingå samarbete med partners för distribution och/eller licensiering. Inga konkreta samarbetspartners är kända, men enligt föregående VD-ord förs diskussioner med flera aktörer.
  • Kapitalbehov. Det fortsatta utvecklingsarbetet, diverse förberedelser för kommersialisering, samt ansökningsprocesser väntas kräva en nyemission under andra halvåret 2019.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.