ACM vinner storaffär med ICA Gruppen


ACM tecknade i förra veckan (vecka 27) avtal med ICA Gruppen till ett uppskattat värde om 10-25 MSEK årligen i två år.

Säljavtalet innebär att ACM under två år får möjligheten att teckna avtal med de ca 200 butiker som inkluderas i region Nord och Syd samtidigt som bolaget blir den enda samarbetspartnern som får rätt att sälja på regionernas ca 600 skärmar i kassalinjerna. Försäljningen bedöms påbörjas under Q4-19.

Detta är ett rent säljavtal vilket innebär att inga investeringar behövs göras i skärmar och ACM tror att en försäljning om 10–25 MSEK/år kan genereras med bra bruttomarginal. ICA har en fast garanti samt får andel av försäljningen från ACM. ACM guidar även för att det med största sannolikhet kommer att behöva anställas fler säljare för att helt kunna kapitalisera på det försäljningsbara utrymmet som avtalet ger.

”Vi ser såklart positivt på avtalet, dels ur ett försäljningsperspektiv för ACM men också då ICA är en stark referenskund”, säger ansvarig analytiker.