ACM uppmärksammas i SvD Börsplus


Den 4 oktober 2018 publicerade SvD en analys av AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”).


Vi tycker att analysen av SvD är intressant och tar fasta på många av de delarna som vi gillar med investeringscaset, bl.a. följande:

  • ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt högre omsättning.
  • ACM har förvärvat OOH-mediabolaget Prego Media AS. Prego grundades 2013, har 8 anställda och är idag den tredje största aktören inom OOH i Norge. Pregos produktportfölj är idag 95 % analog och med sina över 600 storformatsytor, i Norges största städer, står företaget inför en digitalisering av verksamheten vilket kan innebära nya möjligheter för att växa framgent.
  • Under Q2-18 rullade ACM för första gången ut ett kombinationsuppdrag mellan hårdvara och licenser för deras egenutvecklade bokningsplattform Starcorp, ett globalt Content Management System (CMS) för digital signage. ACM spår själva att Starcorp kan bli en ”game changer” på sikt. Med Starcorp kan ACM på ett mer effektivt sätt öka sina intäktsströmmar både i och utanför Sverige.

Följande är en jämförelse mellan våra och SvD:s prognoser för ACM

Analyst Groups sammanfattade syn på ACM som investering 

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 175 MSEK, motsvarande en tillväxt om >40 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA omkring 12 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie i ett Base scenario.