ACM går från klarhet till klarhet – två starka orders på kort tid under sommaren


Under de senaste tre veckorna har ACM tecknat säljavtal med ICA Gruppen samt erhållit en Retail Tech-order om 15 MSEK.

Retail Tech-order

ACM erhöll förra veckan (vecka 29) en Retail Tech-order om ca 15 MSEK från det danska mediabolaget citrusmedia ApS. Ordern avser ett flertal skärmar där leveransen uppskattas vara fullt utrullad inom 12 månader. Det totala ordervärdet uppgår till ca 15 MSEK.

Säljavtal med ICA Gruppen

Under vecka 27 tecknade ACM avtal med ICA Gruppen till ett uppskattat värde av 10–25 MSEK årligen i två år. Säljavtalet innebär att ACM under två år får möjligheten att teckna avtal med de ca 200 butiker som inkluderas i region Nord och Syd och blir den enda samarbetspartnern som får rätt att sälja på regionernas ca 600 skärmar i kassalinjerna. Försäljningen bedöms påbörjas under Q4-19.

Cykelupphandlingen ska inte glömmas bort

ACM kommunicerade den 28 maj att bolaget blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat cykelupphandlingen. Med detta avtal tar ACM klivet upp i en helt ny liga, där det totala avtalsvärdet över sju år uppskattas av Stockholm stad till ca 400 MSEK, motsvarande i genomsnitt ca 57 MSEK per år. Dock ska det nämnas att den 10 juni ansökte “Marfina” om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad. Att Marfina har ansökt om överprövningsbeslut innebär att förvaltningsrätten måste ta ställning till ansökan. Tiden för förvaltningsrätten att pröva är svår att bedöma, men uppskattas till ca 3-9 månader. Startdatum för cykelupphandlingen är 1 april 2020, hur denna överprövning påverkar är oklart.

Hur vi ser på ACM som investering

ACM har på kort tid meddelat att de tar del av en stor upphandling med Stockholm stad, delar ut Starcorp, växer kraftigt i Norge samt ökar befintligt medialager till över
1 000 MSEK – det händer minst sagt mycket i ACM där allt pekar på att 2019 blir ett spännande år. Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras stiga under 2019 med ytterligare 25 % till att nå 220 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 19 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling, kapitalstruktur och en målmultipel om EV/EBIT 15, erhålls ett värde om 155 kr per aktie på 2019 års prognos i ett Base scenario.