ACM erhåller order från Akademibokhandeln – kan komma att skalas upp kraftigt


AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 22 oktober 2018 att de tecknat ett Digital Signage-avtal med Akademibokhandeln. Avtalet innebär att ACM ska rulla ut digitala skärmar åt Akademibokhandeln som har ca 100 butiker över hela Sverige.


Avtalet är exklusivt och är ett s.k. Digital Signage-avtal, vilket innebär att ACM ska etablera digitala skärmar i bokkedjans butiker. Ordervärdet idag uppgår till 2,8 MSEK och uppskattas rullas ut under perioden november 2018 – januari 2019.

Vad vi anser är mest intressant är att avtalet har en potential att innefatta samtliga av Akademibokhandelns 100 butiker, något nuvarande order inte gör. Det framgår inte hur många butiker nuvarande order omfattar men vi antar att det är ett mindre antal. Vi drar den slutsatsen dels då ordervärdet om 2,8 MSEK är relativt lågt, dels då vi antar att Akademibokhandeln först vill testa ACM:s produkter och tjänster för att därefter rulla ut mer storskaligt. Vi anser att det är tänkbart att Akademibokhandeln, givet lyckad etablering, kan komma att rulla ut ACM:s Digital Signage-erbjudande i hela kedjan under 2019. Det skulle i sådana fall innebära en betydande omsättning för ACM, något vi såklart ser positivt på.

Vi förstår det även som att Akademibokhandeln har varit i förhandling med flera konkurrerande aktörer till ACM, men att ACM stod som slutlig vinnare av upphandlingen. Såhär sa Monica Cassel, affärsområdeschef för Retail Tech på ACM, i samband med pressmeddelandet:

”Avtalet visar också på styrkan av de satsningar vi gjort inom affärsområdet, då vi i upphandlingen vunnit över flera av våra större konkurrenter.”

Köprekommendation av ACM i Börsveckan

Igår (22/10) publicerade även Börsveckan sina senaste aktieråd där tidningen satte en köprekommendation av ACM. Aktien lyfte på nyheten, och vi ser positivt på att både SVD Börsplus och Börsveckan likt Analyst Group ställer sig positiva till ACM.