ACM erhåller media-order om 5 MSEK


AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 12 september 2018 att de erhåller en media-order om 5 MSEK. Ordern kommer att levereras till företaget Wavemaker Sweden AB och kommer avräknas under perioden Q2-19 och Q3-19. Nedan framgår vår uppskattning av ACM:s nuvarande orderbok för 2018.


Vi bedömer att ACM per den 14 september 2018 har ca 57 MSEK i orderboken för 2018. Det är ca 36 % av vår prognostiserade omsättning för 2018 (exkl. Prego Media AS). Historiskt kan det jämföras med kommunicerade orders andel av intäkterna för 2017, som vi uppskattat till 22 %. Våra beräkningar utgår från kommunicerade orders, och för de orders som sträcker sig över flera kvartal har vi gjort uppskattningar avseende periodisering.

I nedan diagram visar de gröna staplarna en uppskattning kring hur vi tror kommunicerade orders bokförs per kvartal. Den svarta linjen ställer det i relation till faktisk kvartalsomsättning 2016–2018:H1 samt prognostiserade kvartal för Q3-18 och Q4-18.