Analytikerkommentar på Hoylus preliminära intäktssiffror för Q4-18Omsättningen kom således in 1,2 MSEK lägre än vad vi hade estimerat. Det motsvarar dock en tillväxt om 46 % mot föregående kvartal 2018 och 14 % mot jämförbart kvartal 2017. Sett till Hoylus kostnadsmassa låg vår prognos väl i linje med faktiskt utfall, vi ser såklart positivt på att Bolaget fortsätter att utvecklas med god kostnadskontroll. Dock hade vi estimerat att Hoylu skulle närma sig break even på EBITDA-nivå under Q4-18, men till följd av en lägre omsättning än väntat blev så inte fallet. Hoylu närmar sig dock alltjämt lönsamhet, -1,1 MSEK i EBITDA under Q4-18 kan jämföras med -4,2 MSEK under Q3-18.

Såhär sa Stein Revelsby, VD på Hoylu, i samband med pressmeddelandet:

”Vi fokuserar på att öka affärerna med våra största kunder och ser framför oss att den underliggande starka tillväxttrenden fortsätter under 2019.”