TO: Fantasma Games

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • iGaming
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 7,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 13,87 SEK
 • Teckningsperiod
 • 10 maj – 24 maj
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • N/A
PRIS PER
AKTIE
13,87 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
42,1 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

TO: Fantasma Games

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • iGaming
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 7,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 13,87 SEK
 • Teckningsperiod
 • 10 maj – 24 maj
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • N/A
PRIS PER
AKTIE
13,87 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
42,1 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett iGaming-bolag i stark tillväxt redo för nya marknader

Fantasma Games AB (”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolagets spelutveckling utmärker sig från konkurrenter genom en tydlig inspiration från spelvärlden där Bolaget producerar sina spel enligt devisen ”slots beyond gambling”. Spelen distribueras genom ett flertal ledande distributörer och når idag över 200 operatörer, vilket gör att Fantasmas spel når en global marknad, i över 50 länder och på 34 olika språk. Bolaget har på senare tid accelererat tillväxttakten genom dels förvärv, dels organiskt.

”Fantasma Games har senaste kvartalen visat på mycket god förmåga att, med sina spel, konkurrera med världsledande aktörer och fortsätta växa verksamheten både organiskt och genom förvärv. Genom samarbeten med ledande distributörer både på den nordamerikanska och europeiska marknaden har man visat att Bolagets breda kontaktnät och slimmade organisation är ett vinnande koncept för tillväxt. I början av 2022 har Fantasma Games visat på denna förmåga och slagit tidigare rekord inom spelbehållningen inte en men två gånger. I samband med inlösen av teckningsoptioner ges investerare en möjlighet att investera i ett snabbväxande och framåtblickande tillväxtbolag till en attraktiv risk/reward.”

Under det första kvartalet 2022 knöts ytterligare operatörer till Bolagets redan imponerande distributionsnät, bland annat Gamesys Group plc, en av de största aktörerna i Storbritannien, Flutter och BetMGM, en av Nordamerikas största aktörer. Fantasma har under perioden lanserat två spel exklusivt för BetMGM på den nordamerikanska marknaden, i delstaterna Michigan och West Virginia. Dessa samarbeten med ledande aktörer förväntas bidra till ett starkt varumärke på den nordamerikanska marknaden framgent.​

I rapporten presenterade Bolaget siffror som tyder på en fortsatt stark tillväxtresa. Spelintäkterna för kvartalet uppgick till 4,1 (1,1) MSEK vilket innebär en ökning med 279 % jämfört med samma period under 2021. Fantasma har startat året starkt med dels nylanseringar av titlar, dels återlanseringar av tidigare spelsucéer på nya marknader. Fantasmas starka momentum förväntas fortsätta i takt med en utökad spelkatalog och fördjupade samarbeten med ledande aktörer.

I den publicerade Q1-rapporten visas tecken på en växande popularitet för Fantasmas spel hos de spelande slutkonsumenterna. Den totala spelomsättningen, som visar de totala insatserna i Bolagets produkter, växte med 61 % till 1 056 MSEK (657) och den totala spelbehållningen uppgick till 38 MSEK (23). Under det första kvartalet publicerades dels nya spel, dels återlanseringar av historiskt populära spel på nya marknader. I takt med en växande spelportfölj fortsätter long-tail spelbehållningen att växa (spelbehållningen från spel äldre än 6 månader). Under det första kvartalet 2022 uppgick denna andel av spelbehållningen till 73 %. Denna tillväxt ses som en viktig del i Bolagets förmåga att framgent öka den egna totala spelbehållningen. ​

Fantasma Games är aktiva inom den globala marknaden för iGaming, en marknad som just nu genomgår en stor industriell förändring, drivet av en förflyttning från fysiska casinon till nätbaserade. En utökad användning av smartphones har medfört att casinospelande blivit betydligt mer tillgängligt för slutkonsumenter, och i de delar av världen med ett högt internetanvändande, syns ofta en stark korrelation till en hög andel nätbaserat spelande. Utvecklingen har kommit långt i Fantasmas hemmamarknad, Sverige, där över 50 % av det totala casinospelandet estimeras ske online, på en global nivå estimeras samma siffra uppgå till 12 %. Driven utav digitaliseringen, och påskyndat av den globala pandemin vilket resulterat i ett utökat ”hemmasittande”, förväntas den globala marknaden för iGaming växa framgent med en CAGR om 12 % mellan åren 2021–2025 och då uppgå till över 1 000 mdSEK år 2025.

Fantasma Games aktie noterades i mars år 2021 på Nasdaq First North och i samband med det genomfördes en Unitemission, vilket inkluderade teckningsoptioner, vars teckningsperiod är 10–24 maj och som vid full teckning innebär 7,8 MSEK. Vi säkrade genom emissionslikviden vid noteringen en stabil finansiell grund, och teckningsoptionerna möjliggör för koncernen att fortsatt exekvera på vår bevisade tillväxtstrategi och ytterligare kapitalisera på de intressanta möjligheter vi ser i marknaden för Fantasma Games.

Jag är tacksam för förtroendet att nu fått ta över som VD på Fantasma Games, i ett läge där vi står redo att fortsätta växa genom högkvalitativa spel och med ett team i världsklass. 

Grunden lagd för tillväxt

Under år 2021 tecknade vi viktiga distributionsavtal med aktörer såsom Scientific Games, Golden Matrix och Qtech Games vilket medfört att Fantasma Games kommer nå ut med befintliga och kommande spel till betydligt fler, och därutöver helt nya, marknader. Tack vare emissionslikviden har vårt produktionsteam ytterligare förstärkts vilket innebär att vi kan skapa fler och ännu bättre spel, något som vi under 2021 byggt en grund för och förväntas se resultat av nu.

Samtidigt har Fantasma Games genomfört ett första förvärv vilket medfört att vi nu har möjlighet att producera spel för att möta den starka efterfrågan vi upplevt. Genom teckningsoptionerna kommer vi kunna kapitalisera än mer på de möjligheter vi ser i marknaden och ta koncernen mot nya höjder.

Starka ägare

Intresset för Fantasma Games visades tydligt i samband med noteringen och den tillhörande emissionen som kraftigt övertecknades. Vi är stolta och tacksamma för att så många vill följa med oss på vår tillväxtresa och att vi därutöver fått utökat förtroende från ledande branschfolk såsom Pontus Lindwall, VD för Betsson, familjerna Knutsson (bl.a. storägare i Betsson), Lundström (Provobis och storägare i Betsson), samt Svea Ekonomi, ser vi som ett kvitto på att vi går rätt väg.

Nya marknader runt hörnet

Fantasma Games har tagit rejäla kliv in på flera nya marknader och via branschjätten Scientific Games, som vi tecknade ett samarbetsavtal med under 2021, ser vi framemot att utöka vår verksamhet i Nordamerika, delar av Sydamerika och fler stora europeiska marknader såsom Italien, Spanien och Grekland. Vi räknar med att detta kommer ge resultat redan under första halvåret av 2022, och därigenom bidra till signifikant omsättningstillväxt under de kommande åren.

Bevisad tillväxtstrategi banar väg för att nå uppsatta mål

Under år 2021 lanserade vi sju framgångsrika spel, och vi kommer att fortsätta släppa fler spel än tidigare under år 2022, därutöver kommer vi att nå fler operatörer på nya marknader och därmed nå ut till nya spelare. Vår marknadstillväxt kommer fokuseras på reglerade marknader där USA, Kanada och Italien är de primära marknaderna för tillväxt.

Vi kommer samtidigt lägga stort fokus på existerande marknader där vi redan nått framgång genom etablerade aktörer, där England och Nederländerna är marknader med fortsatt stor potential genom starka relationer med ledande operatörer såsom Paddy Power, Entain, Gamesys, Sky och Holland Casino. Genom att redan arbeta med världsledande aktörer känner jag mig trygg i att kunna konstatera att vi är på god väg att nå vårt mål om att knyta 250 kvalitativa operatörer till Fantasma Games innan utgången av 2023, vilket är en viktig komponent för att nå koncernens uttalade tillväxtmål.  

Spännande framtidsutsikter

Vi upplever just nu stark medvind drivet av de insatser vi genomfört avseende spelproduktion och vår utökade räckvidd, vilket redan gett tydligt resultat och som fortsätter att skapa tillväxtoch som skapat ett starkt momentum.

I april 2022 nådde Fantasma Games 30 miljoner kronor i spelbehållning vilket innebär en dubblering jämfört med tidigare rekord från januari. Att vi lyckas med detta nu beror på vår outtröttliga vilja att fortsätta producera spel i världsklass, vilket därigenom stärker vårt varumärke och som lett till ett antal samarbeten med nya världsledande operatörer. Våra förväntningar är högt ställda och vi ser att dessa nya, och tillkommande, operatörer kommer att fortsätta bidra positivt till Fantasma Games spelintäkter under en lång tid framöver. 

Jag känner mig stolt över det vi har åstadkommit hittills, och ser positivt på vår möjlighet att fortsätta kapitalisera genom ett team, och med spel, i världsklass. Vi har lagt grunden för framtiden och vill nu genom teckningsoptionerna växla upp för att be tillväxt, och jag känner stor tillförsikt i att 2022 kommer bli året då vi på riktigt kommer visa styrkan i vår affärsmodell och leverera och fortsätta vårt starka momentum för att ta Fantasma Games till nya höjder. 

Fredrik Johansson
VD, Fantasma Games

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.