IPO: Veg of Lund

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Livsmedel
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 30 MSEK
 • Teckningskurs
 • 11 SEK
 • Teckningsperiod
 • 13 jan - 27 jan
 • Första handelsdag
 • 10 feb
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
11 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 500 SEK
PRE MONEY
VALUATION
86 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Veg of Lund

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Livsmedel
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 30 MSEK
 • Teckningskurs
 • 11 SEK
 • Teckningsperiod
 • 13 jan - 27 jan
 • Första handelsdag
 • 10 feb
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
11 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 500 SEK
PRE MONEY
VALUATION
86 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett svenskt foodtechbolag med stark produktpipeline

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) grundades som ett resultat av Professor Emerita Eva Tornbergs forskning vid Lunds universitet. Bolagets livsmedelsbas är vegansk, rik på omega 3-fettsyror och fri från Livsmedelsverkets listade 14 vanligaste allergener. Enligt Veg of Lunds uppfattning har den också en eftertraktad neutral smakprofil och konsistens i jämförelse med många andra växtbaserade livsmedel. Utifrån denna livsmedelsbas har Veg of Lund utvecklat ett vegetabiliskt mjölkalternativ, en matig smoothie ämnad som mellanmål (My Foodie®), ett antal vegetabiliska soppor och en probiotisk variant av My Foodie. Veg of Lund har lanserat My Foodie som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Produkten fick 2018 utmärkelsen som Världens bästa mellanmål, och Bolaget har kunder som exempelvis ICA, Urban Deli och Paradiset. Bolaget befinner sig i nuläget i en fortsatt expansiv produktutvecklingsfas, med flera kommande produkter som planeras att lanseras. Målsättningen är att 2023 nå en omsättning om ca 300 MSEK med positivt rörelseresultat. Veg of Lund kommer efter noteringen på Nasdaq First North bli det första växtbaserade foodtech-bolaget på den svenska börsen.

”Jag är övertygad om att vi endast är i början av en kraftig tillväxt i produktkategorier som kompletterar eller ersätter animaliska livsmedel” – Thomas Olander, VD och medgrundare.

 1. Konsumenttrenden med skifte från animaliska till växtbaserade livsmedel är en av de starkaste trender branschen sett på årtionden.
 2. Den patenterade livsmedelsbasen på potatis och rapsolja ger Veg of Lund en unik möjlighet att kommersialisera och vidareutveckla en helt ny produktgrupp inom den kraftigt växande marknaden för växtbaserade livsmedel.
 3. Mjölkalternativet är Veg of Lunds kommande flaggskeppsprodukt. ”Mjölken” kommer att kunna köpas av konsumenterna under 2020 och beräknas snabbt kunna nå stora volymer vid en lyckad lansering.

Veg of Lund kommer i första hand fokusera på lanseringen av sin flaggskeppsprodukt, det växtbaserade mjölkalternativet. Veg of Lunds mål är att konsumenterna ska kunna köpa ”mjölken” andra halvåret 2020 och bolaget räknar med att snabbt nå stora volymer vid en lyckad lansering. Veg of Lunds mål på kort sikt är att lansera mjölkalternativet och sitt varumärke på samtliga huvudmarknader; Skandinavien, Storbritannien och USA. Bolagets målsättning är att 2023 nå en omsättning om ca 300 MSEK med positivt rörelseresultat

Värt att notera är att de senaste 3 månaderna har den största och näst största mjölkproducenten i USA, Dean Foods respektive Borden Dairy Company, sökt konkursskydd. En av de viktigaste anledningarna bedöms vara konsumenternas övergång till växtbaserade alternativ, kombinerat med stigande priser för vanlig mjölk och mycket hög skuldsättning bland flera stora mjölkproducenter. Detta talar för styrkan i hälso-och miljötrenden, och hur denna trend driver ökad konsumtion av växtbaserade alternativ.

Efter en lyckad proof-of-concept-fas i lanseringen av Veg of Lunds första produkt My Foodie siktar Bolaget nu på att expandera sin geografiska närvaro och produktportfölj. I första hand kommer Veg of Lund att fokusera på lanseringen av Bolagets framtagna växtbaserade mjölkalternativ. Nästa steg i processen är att utveckla varumärket och kommersialisera produkten.

Vegetabiliska mejeriproduktsalternativ blir allt mer vanligt, där den globala försäljningen av växtbaserade drycker beräknas uppgå till 11 miljarder dollar under 2019, vilket är en ökning från 7 miljarder dollar under 2017. Framåt uppskattas marknaden växa årligen med i genomsnitt 14 % (CAGR) mellan 2019 och 2024. Med bakgrund till det närliggande målet att lansera den växtbaserade mjölken och sitt varumärke på samtliga huvudmarknader; Skandinavien, Storbritannien och USA, genomför nu Veg of Lund en kapitalanskaffning om ca 30 MSEK. Nästa steg i Bolagets utveckling kommer främst rikta in sig på att (1) kommersialisera produkter samt att (2) bygga upp organisationen, med fokus på marknadsföring och sälj, och att utöka produktionen.

Veg of Lund har i nuläget en produktkategori på marknaden, den vegetabiliska smoothiedrycken My Foodie®, som kommer i tre smaker; Blåbär, Hallon samt Havtorn. Bolagets produkter tillhör premiumsegmentet och prissätts därefter och säljs till livsmedelsbutiker och grossister, med kunder som exempelvis ICA, Urban Deli, Paradiset m.fl. Bolaget har, utöver My Foodie®, flera kommande produkter i sin pipeline, däribland en produkt som kommer utgöra ett vegetabiliskt alternativ till mjölk, produkter inom områden som soppor, probitotika, samt glassprodukter.

Veg of Lunds intäkter kommer från försäljning till återförsäljare, där ovanstående är exempel på kunder. Utöver livsmedelsbutiker och grossister planerar Veg of Lund att framgent bredda sin kundkrets, för att på sikt omfatta aktörer på storhushållsmarknaden. Försäljningsstrategin omfattar, utöver försäljning till återförsäljare, även möjligheten för Bolaget att ingå licensavtal och inleda strategiska partnerskap med producenter och distributörer för att genom detta nå kompletterande marknader.

Styrkan i trenden där konsumenter i allt större omfattning väljer växtbaserade alternativ istället för animaliska livsmedel har överraskat marknadsaktörerna. Ett exempel på detta är att de två största mejerierna i USA har tvingats till konkurs bara under de senaste tre månaderna. Ett annat exempel är den fantastiska framgången, både i försäljning och på börsen, för det amerikanska bolaget Beyond Meat som producerar och säljer växtbaserade alternativ till kött och kyckling.

Vegetabiliska mjölkalternativ uppskattades år 2017 utgöra 12 % av den totala mjölkmarknaden globalt. De vegetabiliska mjölkalternativprodukterna är avsedda att användas som dryck, tillbehör och ingredienser i matlagningen och bakningen. De är också generellt sett premiumprissatta, där samtliga vegetabiliska mjölkalternativ såldes säljs till högre literpriser än standardmjölk. Enligt data från Euromonitor uppskattades försäljningsvärdet av växtbaserad mjölk i Sverige för 2018 uppgå till 489 MSEK och den totala försäljningen i Sverige beräknas uppgå till 784 MSEK för 2023. Vidare uppskattas att försäljningen av växtbaserad mjölk för 2018 i Storbritannien uppgick till 234 MGBP och förväntas öka till 322 MGBP under 2023.

”Vi har sett – och ser fortsatt – stora satsningar inom kategorier som mejeriprodukter, vegetariska burgare och kebabrätter. Veg of Lund är redo för en internationell expansion med produkter baserade på nyttiga och intressanta råvaror inom etablerade produktkategorier”, skriver Veg of Lund.

Bäste investerare,

Veg of Lund AB står på en gedigen grund byggd på forskning såväl som kommersiell expertis. Ursprunget är visionen och kunnandet hos Eva Tornberg, vid Lunds universitet. Hennes mål var att skapa smakrika och nyttiga vegetabiliska produkter som svarar mot konsumenternas allt tydligare efterfrågan på hälsoinriktade och klimatsmarta val av måltider. Det framgångsrika arbetet har resulterat i en kombination av svenska välkända jordbruksprodukter, potatis och rapsolja, som Veg of Lund förädlar till smakrika och mättande produkter. Bolaget äger patentet och vår erfarna bolagsledning har genomfört en lansering av den första kommersiella produkten i Sverige och England. Vi står nu redo med lansering av flera olika produktkategorier som efterfrågas av köpstarka konsumenter i Europa, Nordamerika och Asien.

Intresset för växtbaserad mat är en genomgripande kraft och passar in i trenden av miljö- och hälsoinriktade konsumtionsval.

Veg of Lunds produkter har tagits fram med hållbarhet som ledstjärna i alla delar av produktionskedjan, från de lokala leverantörerna av det gröna på odlingsfälten, via resurseffektiv produktion av smakrika och unika produkter, fram till konsumenterna som i allt högre utsträckning efterfrågar vegetabiliska alternativ till mjölkbaserade produkter. Och vi vet att marknaden uppskattar oss, förra året utsåg deltagare från den internationella livsmedelsindustrin de mest innovativa produkterna och vår produkt, My Foodie®, vann i klassen ”Best convenience food”. Med basen av potatis och rapsolja uppfyller våra produkter kraven att vara näringsrika och allergifria i kombination med att vara fria från gluten, laktos, soja/havre och annat som helt enkelt inte behövs för att utgöra ett gott vegetabiliskt mellanmål.

Jag är övertygad om att vi endast är i början av en kraftig tillväxt i produktkategorier som kompletterar eller ersätter animaliska livsmedel. Vi har sett – och ser fortsatt – stora satsningar inom kategorier som mejeriprodukter, vegetariska burgare och kebabrätter. Veg of Lund är redo för en internationell expansion med produkter baserade på nyttiga och intressanta råvaror inom etablerade produktkategorier.

Utöver dessa har vi en bra portfölj med nya produkter som kan utvecklas utifrån vårt patent och marknadens behov. Inledningsvis avser vi att ta marknadsandelar inom våra prioriterade kategorier i Skandinavien, Storbritannien och USA. Vi ser även stora möjligheter att nå ett stort antal konsumenter i Indien, Kina och Australien.

Styrelsen har beslutat att genom Erbjudandet anskaffa erforderligt rörelsekapital i syfte att snabbt etablera Veg of Lund på de viktiga tillväxtmarknaderna Skandinavien, Storbritannien och USA. Med investeringar i Bolagets organisation samt marknads- och säljaktiviteter ser vi goda möjligheter att, parallellt i flera länder, snabbt och kostnadseffektivt etablera varumärket Veg of Lund och våra produkter. Veg of Lund erbjuder ett nytt och starkt alternativ inom produktkategorier som alltmer efterfrågas av ledande butikskedjor och storhushåll för att möta konsumenternas tydliga önskemål om nyttiga och smakrika livsmedel som tillverkas med respekt för miljö och ursprung.

Vi har för avsikt att notera Veg of Lund AB:s aktie på Nasdaq First North under årets första kvartal och arbetar nu med att förbereda Bolaget för de regelverk som gäller på denna marknadsplats. Varmt välkommen att teckna aktier i Veg of Lund och ta del av vår tillväxtresa.

Thomas Olander
VD och medgrundare