IPO: Luxbright

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 30,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 2,75 SEK
 • Teckningsperiod
 • 22 okt - 5 nov
 • Första handelsdag
 • 19 nov
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 91 %
PRIS PER
AKTIE
2,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 500 SEK
PRE MONEY
VALUATION
46,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Luxbright

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 30,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 2,75 SEK
 • Teckningsperiod
 • 22 okt - 5 nov
 • Första handelsdag
 • 19 nov
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 91 %
PRIS PER
AKTIE
2,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 500 SEK
PRE MONEY
VALUATION
46,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag i kommersialiseringsfas som med en ny teknik är redo att förnya en föråldrad bransch

Luxbright AB är ett teknikföretag grundat år 2012 som utvecklar och säljer röntgenrör med mikrofokus. Med sin patenterade teknik utvecklar Luxbright en ny typ av röntgenrör som med en kostnadseffektiv ”plug-and-play” lösning ger skarpare bildupplösning än standardlösningar och adresserar marknaden inom non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsinspektion samt medicinsk radiologi. Luxbright är nu i kommersialiseringsfas och genomför nu en emission om 30,3 MSEK i samband med en notering på Nasdaq First North Growth Market för att skala upp verksamheten.

”Luxbright står inför kommersialisering av sin första produktserie, som möjliggörs av kapitaltillskottet om 30,3 MSEK i samband med pågående emission. En stärkt kassa förväntas finansiera Bolaget fram tills år 2023, när lönsamhet prognostiseras till följd av ett stärkt varumärke och ökad försäljning av produkter ur M-serien. Kommersialiseringen av M-serien samt potentiella ramavtal med garanterade volymer kan utgöra starka värdedrivare i aktien fram tills år 2023, och FM-serien med sin unika teknik utgör en stark värdedrivare på längre sikt när produkten är färdigutvecklad och har nått en bredare kommersialisering. Analyst Group prognostiserar en omsättning om ca 55 MSEK år 2023, vilket med en applicerad målmultipel om P/S 3,0x och en diskonteringsränta om 16 % ger ett nuvärde om 3,5 kr per aktie”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Röntgenindustrin är en stor befintlig marknad som är i behov av ny teknik baserat på vetenskap, något Luxbright förväntas kapitalisera på.
 2. Luxbright har en färdig produkt som är applicerbar på redan befintliga röntgensystem vilket innebär små trösklar för att komma in på marknaden och vinna marknadsandelar när bolaget nu är i en kommersiell fas.
 3. Tekniken i Luxbrights andra produktserie, FM-serien, har effektivitetsmässiga fördelar gentemot standardlösningar, vilket ger stora möjligheter att förnya marknader som i dagsläget har begränsad tillgång till röntgenteknik.

Luxbrights första produktserie, M-serien, kommer i versioner om 50, 120 eller 160 kV med en fokuspunkt som är mindre än 100µm, vilket är uppemot fem gånger mindre än ett standardrör, och ger således en avsevärt högre bildupplösning. De tre modellerna i M-serien är applicerbara på redan befintliga röntgensystem utan att modifieringar på varken röntgenröret eller kundens röntgensystem behöver göras, vilket således resulterar i lägre försäljningströsklar.

Luxbrights andra produktserie, FM-serien, är under utveckling och förväntas levereras i pilotprojekt år 2021 för att sedan nå kommersiell tyngd år 2023/2024. Röntgenrören i FM-serien har med kallkatodrör lägre energikonsumtion och snabbare återanvändningsfrekvens än standardrör med varm katod. Denna teknik kan effektivitetsmässigt liknas vid hur LED-teknik har ersatt glödlampan, där en röntgenprodukt med rör från FM-serien kan drivas av batteri utan fast installation, vilket ger stora möjligheter att använda produkten på marknader där tillgång till röntgenteknik är begränsad.

Röntgenindustrin har länge präglats av låg bildupplösning, överflödig värme och begränsad teknik. Med sin mikrofokusteknik adresserar Luxbright röntgensegmenten NDT, medicinsk radiologi samt säkerhetsinspektion i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien. Luxbrights försäljningsstrategi är att tillhandahålla generatortillverkare och systemleverantörer med röntgenrör via direktförsäljning samt återförsäljare och bedömer att den adresserbara marknaden uppgår till 200-400 MEUR, med uppskattningsvis tio konkurrerande företag som tillverkar mikrofokusrör. Av dessa tio har endast ca fyra konkurrenter röntgenrör med kallkatod under utveckling, vilket ger Luxbright möjlighet att ta en ännu större marknadsandel efter kommersialiseringen av FM-serien, till viss del förutsatt av att Bolaget kan etablera ett erkänt varumärke genom kommersialiseringen av M-serien.

Röntgenrören tillverkas idag manuellt i fabriker i Kina vilket medför att bruttomarginaler kan fluktuera då prestandan för varje rör kan variera, vilket påverkar prissättningen. Om Bolaget kan utveckla, implementera och standardisera en produktion som kan upprätthålla en högkvalitativ tillverkning vid stora volymer finns goda möjligheter att förbättra bruttomarginalen och konkurrenskraften. Eftersom Bolaget inte är lönsamma idag blir det viktigt att den stundande kommersialiseringen kan ske kostnadseffektivt och att rätt förutsättningar skapas tidigt för att kunna öka försäljningsvolymerna med god marginal.