IPO: Hemply Balance

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Sällanköpsvaror - Hälsoprodukter
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 12,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 21,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 9-20 april
 • Första handelsdag
 • 29 april
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 72,4 %
PRIS PER
AKTIE
21,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 375 SEK
PRE MONEY
VALUATION
38,3 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Hemply Balance

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Sällanköpsvaror - Hälsoprodukter
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 12,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 21,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 9-20 april
 • Första handelsdag
 • 29 april
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 72,4 %
PRIS PER
AKTIE
21,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 375 SEK
PRE MONEY
VALUATION
38,3 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med first mover advantage inom en snabbt växande marknad

Hemply Balance grundades år 2016 av nuvarande VD Emil Sandin som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter till konsumenter inom Europa. Bolaget är idag ett hälsokostbolag inom segmentet hampaprodukter med fokus på intimvårdsprodukter, med försäljning både i form av D2C via bolagets e-handelsplattform samt B2B. Bolaget signerade i februari år 2021 ett distributionsavtal med Lyko för distribution och försäljning av bolagets produkter inom Europa, vilket förväntas bidra till stark tillväxt framgent. Hemply Balance genomför nu en nyemission om 12,5 MSEK, där kapitaltillskottet kommer att användas till att lansera en ny intimvårdsproduktserie samt till att anställa ny personal för den stundande tillväxtresan.

”Hemply Balance är aktiva på en marknad som uppnått högre mognadsgrad i USA, där Europa väntas följa en liknande trend framöver. Bolaget innehar enligt Analyst Group ett first mover advantage på den europeiska marknaden genom en etablerad distributionskedja samt genom förmågan att bredda produktutbudet på kort tid, vilket i sin tur medför möjligheten att snabbt ta marknadsandelar i takt med att de regulatoriska osäkerheterna lättas upp och marknaden når ökad mognadsgrad. Efter beslutet från Livsmedelsverket om att pausa försäljningen av bolagets oljor och kapslar i dess dåvarande form, som stod för 100 % av försäljningen år 2019, har bolaget uppvisat en stark förmåga att snabbt ställa om försäljningen till nya produktområden samt marknader vilket resulterat i fortsatt tillväxt även under år 2020, vilket medför högt förtroende till ledningen att även i framtiden kunna anpassa verksamheten enligt uppluckrande regulatoriska förändringar som förväntas ske, vilket bådar för en intressant tillväxtresa.”

 1. Bolaget har en etablerad distributionskedja vilket möjliggör en snabb och bred geografisk expansion

Bolaget har både en väletablerad underleverantör för hampa samt en tillverkare i Sverige med 40 års erfarenhet inom intim- och skönhetsprodukter. Tillsammans med distributionscentralen i Nederländerna blir det möjligt för bolaget att snabbt expandera till nya marknader och realisera fortsatt tillväxt. Distributionsavtalet med Lyko är ytterligare ett exempel på möjligheterna att nå breda kundgrupper med exponering mot flertalet marknader och hälsoprodukter i stort. Denna affärsmodell medför att Hemply Balance kan fokusera på att skapa produkter inom flertalet segment såsom den nya produktserien inom intimvård, och därmed utöka marknadsexponeringen.

 1. Möjlighet till breddat produktutbud på en ung marknad skapar potential för högre marknadsandel 

Genom att Hemply Balance erbjuder produkter som agerar substitut för hälsoprodukter i bred bemärkelse finns det en möjlighet att expandera produktutbudet till nya områden och således skapa flera vägar till framtida tillväxt. Omställningen till intimprodukter efter förhindret från att sälja existerande produkter på den svenska marknaden visar på en god förmåga att kunna utöka produktutbudet efter geografisk marknad och således kunna nå en bredare marknadsexponering. Den breddade geografiska exponeringen samt utökat produktutbud medför att bolaget kan ta större marknadsandelar av den övergripande marknaden för CBD-produkter.

 1. First-mover advantage i en innovativ samt växande marknad lägger grunden för framtida omsättningstillväxt

Den europeiska marknaden för CBD-baserade produkter uppvisar en lägre mognadsgrad än den nordamerikanska och med bolagets etablerade produktions- och distributionsnätverk blir det möjligt att snabbt expandera till flertalet geografiska marknader inom Europa, och således skapas ett first mover advantage, då bolaget redan innan de regulatoriska kraven är färdigställda kan nå ut till slutkunden. Då marknaden för CBD-baserade produkter på grund av regulatoriska osäkerheter inte uppnått sin fulla potential, väntas den kunna växa i snabb takt allt eftersom dessa osäkerheter lättas upp. Produkterna ses som en innovativ lösning på existerande problem, vilket medför en förutsägbart växande efterfrågan i takt med att användningen av produkterna normaliseras. Detta leder till att Hemply Balance kan ta marknadsandelar i ett tidigt skede och således kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten.

Produkten som Hemply Balance erbjuder är THC-fria tinkturer (hampaoljor och kapslar), som erbjuds i tre olika styrkor. Därutöver kommer bolaget att lansera produkter inom segmentet intimvård vilket inte täcks av samma regulatoriska krav som övriga produkter. Denna lansering kommer genomföras under andra kvartalet år 2021, vilket öppnar upp för nya försäljningsmöjligheter. Då produkten i grunden är ett substitut till existerande hälsoprodukter inom flertalet marknadssegment skapas en potential att kunna expandera till flera områden allteftersom efterfrågan på marknaden växer samt förändras genom att expandera till nya användningsområden.

Bolagets underleverantör är Nordamerikas största distributör av hampa, och intimprodukterna produceras av en svensk leverantör med 40 års erfarenhet inom utveckling av intim- och skönhetsprodukter. Tillsammans med dotterbolaget i Nederländerna för distribution av produkterna samt ett nyligen slutet distributionsavtal med Lyko, så har Hemply Balance skapat en god grund för att få snabb exponering mot flertalet geografiska marknader genom välkända varumärken. Utöver detta för även bolaget diskussioner med flertalet större återförsäljare inom EU och Storbritannien för att sluta fler distributionsavtal, vilket möjliggör stadig framtida tillväxt utan att riskera eventuella flaskhalsar som kan påverka försäljningen.

Marknaden för hampaprodukter i USA har uppvisat en stark tillväxt de senaste åren, och har vuxit till 14,9 miljarder USD år 2020, från 0,2 miljarder USD år 2015. Denna marknadstillväxt väntas fortsätta, vilket resulterar i en marknadsstorlek om 26,4 miljarder USD år 2025. Marknaden i Europa uppvisar en lägre mognadsgrad, med halva användandegraden jämfört med USA. Detta innebär en lägre men fortsatt växande marknad i Europa, som beräknas växa från 8,3 miljarder EUR år 2020 till 13,6 miljarder EUR år 2025. Därutöver finns flertalet existerande marknader för hälsoprodukter som bolaget kan slå sig in på, vilket inkluderar bland annat marknaden för intimvårsprodukter som beräknas till 62 miljarder USD. Det segment som bolaget nu gör entré på uppvisar även en fortsatt stark tillväxt, och beräknas till 8 % per år.

För de som inte tidigare har hört talas om Hemply Balance, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Hemply Balance grundades år 2016 då jag såg en möjlighet att sälja hampaprodukter i Sverige och Europa. Bolagets huvudprodukt var till en början tinkturer, såsom hampoljor och kapslar, vilka är ekologiska, veganska och 100% THC-fria. Med anledning av ett försäljningsförbud från Läkemedelsverket säljs inga tinkturer i Sverige i dagsläget, utan fokus ligger på andra europeiska marknader.

Nu kommer vi som ett naturligt expansionssteg lansera intimvårdsprodukter som innehåller CBD under det andra kvartalet 2021, vilket faller under regelverket för kosmetiska produkter där Läkemedelsverket bland annat godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av hampaplantans blad. Intimvårdsserien har utvecklats av en läkare som är expert på intimvård genom sin karriär som gynekolog och obstetriker. Intimvårdsserien kommer att säljas via vår egen e-handel i Sverige men även till övriga länder i Europa via utvalda återförsäljare och exklusiva samarbeten.

Kan du berätta lite mer om er produktserie inom intimvård, fördelarna med den och hur produkten står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Vi är först i Europa att lansera intimvårdsprodukter som innehåller CBD. Produkterna är fria från gifter samt framtagna och godkända av en gynekolog. Därtill är vår intimvårdsserie helt ekologisk. Till skillnad från flera konkurrenter innehåller våra produkter heller inte fyllnadsmedel.

Ni signerade nyligen ett distributionsavtal med Lyko, kan du berätta lite mer om det och hur er försäljningsstrategi ser ut generellt?

I det stora hela är Hemply Balance ett D2C bolag som jobbar med egen e-handel, men för att kunna expandera kraftigare och marknadsföra mer effektivt så har vi valt att jobba med exklusiva samarbetspartners, bland annat med Lyko. Detta gör att vi kan släppa produkter på ungefär 10 olika marknader i Europa. Vi kommer även kunna utnyttja den data som Lyko samlar in och effektivisera vår marknadsföring ytterligare.

Ni genomför nu en emission om ca 12,5 MSEK, hur kommer ni att använda emissionslikviden?

Genom kapitalanskaffningen säkerställer vi finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring, produktutveckling och expansion av vår intimvårdsproduktserie. Vi avser använda emissionslikviden till en nationell lansering av intimvårdsproduktserien, nyanställningar samt rörelsekapital kopplat till våra aktuella expansionsplaner.

Vad ser ni som den drivande kraften bakom att marknaden för CBD-produkter kommer uppnå högre acceptans i framtiden? Var tror du att Hemply Balance är om tre år?

Den positiva utvecklingen av det regulatoriska landskapet för CBD i Europa gynnar intresset och drivkraften för marknaden.

Om tre år har vi förhoppningsvis uppnått målet om att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och att vi blivit en betydande aktör i Europa. Vi erbjuder ett bredare produktsortiment inom CBD, har skapat en stark, lojal kundbas, och attraherar givetvis även nya kunder samt har byggt upp en större organisation med bred kunskap.

Kan du nämna tre anledningar till varför Hemply Balance är en bra investering idag?

Hemply Balance befinner sig på två marknader under en väldigt kraftig tillväxt, både den globala CBD-marknaden och marknaden för fem care. Bolaget har avtal med Lyko som möjliggör multipla intäktsströmmar, då försäljning sker såväl genom B2B som D2C, med stark bruttomarginal. Därtill har vi ett erfaret team med bred kunskap inom CBD-produkter och e-handel.

Sammanfattningsvis har Hemply Balance god erfarenhet inom CBD, FMCG och e-handel. Därigenom har vi skapat en solid grund för att skala upp verksamheten i Europa.

Hälsa och välbefinnande har alltid varit viktigt för mig. Under en längre tid bodde jag i Kalifornien där jag blev introducerad till hampaprodukter. I min omgivning var hampaprodukter det självklara kosttillskottet. Man uppnådde en önskad effekt om att känna sig mer balanserad – ett bättre välbefinnande helt enkelt. Hampa blev en vana även i min kost efter återflytten till Sverige. Samtidigt fick jag idén om Hemply Balance och från det har Bolaget vuxit fram. Vi har alltid fokuserat på produkter av högsta kvalitét framtagna från hampa som odlas enligt ekologiska jordbruksmetoder.

Relativt snabbt fick Bolaget fäste och vi kunde tillvarata den stora marknadspotentialen. Idag förväntas Europamarknaden växa till över 16 miljarder USD bara fram till 2025.1 Tack vare 100 procent THC-fria produkter och det faktum att hampa är en 100 procent naturligt från växtriket, fanns tidigt en övertygelse om att konceptet skulle fungera bra i Sverige.

Är vi nöjda nu? Absolut inte. Vi ökar vår marknadsföring, utvecklar nya produkter och planerar expansion till nya marknader vilket i första fas kommer sträcka sig till våra grannländer i Norden och norra Europa. Vi slår oss in på det kosmetiska segmentet genom vår lansering av intimprodukter och når därav större marknader. Vi har även investerat i att optimera vår e-handelsplattform för att säkerställa hög kundnöjdhet och strikt regelefterlevnad efter rådande regleringar på marknaden.

På ett balanserat sätt ser vi med optimism och tillförsikt på expansionen – en grundlig analys av efterfrågan, dynamik så väl som regleringar görs innan alla beslut fattas. Fokus kommer hela tiden ligga där vi bedömer att största aktieägarvärden kan byggas, oavsett om det innebär satsning på nya eller inom befintliga marknader. Ett ökat välbefinnande ihop med naturliga produkter från växtriket är vårt lilla strå till stacken för att skapa en mer hållbar omvärld, vilket i sin tur också är viktigt för ökade aktieägarvärden.

Vi har stärkt styrelsen, teamet och ägarbasen med rätt kompetens och muskler för vår tillväxtplan framöver. I takt med ökad klarhet i regleringar på marknaden kommer vi även utveckla vår B2B-försäljning till andra e-handlare samt distributörer och därmed nå ytterligare viktiga intäktsströmmar, ett område vi får kontinuerliga förfrågningar inom.

I kombination med övertygelsen att vi bara sett början på hampamarknadens intåg i Norden och Europa, leder faktorerna ovan till att det är rätt tid att anskaffa kapital och gå till aktiemarknaden för att skala upp verksamheten ytterligare. Produkterna bygger på solida bruttomarginaler vilket är viktigt när Bolaget växer.

Våra kunder är lojala. Vi ser också fram mot att få många nya aktieägare. Vi lyssnar noga vad våra kunder vill ha och tummar aldrig på kvalitét, något som vi även kommer ta fasta på i förhållande till nya aktieägare efter noteringen. Den kvalitetsstämpel och de fördelar vi genom noteringen får i relation till samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter ska vi tillvarata på bästa sätt.

Jag är mycket stolt över vår resa hittills och ser fram emot att ta Hemply Balance till nästa nivå – en betydande e-handelsaktör och återförsäljare inom CBD-hälsokost och CBD-skönhetsprodukter med produkter av högsta kvalité på marknaden.

Välbefinnande genomsyrar organisationen, men är också ett ledord som jag och teamet vill skapa för befintliga och nya investerare. Varmt välkommen att bli aktieägare du också!

Emil Sandin
VD och grundare