IPO: Euroafrica Digital Ventures

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Tech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 20 MSEK
 • Teckningskurs
 • 6,4 SEK
 • Teckningsperiod
 • 8 - 22 mars
 • Första handelsdag
 • 6 april
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 71 %
PRIS PER
AKTIE
6,4 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 440 SEK
PRE MONEY
VALUATION
44,7 MSEK

IPO: Euroafrica Digital Ventures

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Tech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 20 MSEK
 • Teckningskurs
 • 6,4 SEK
 • Teckningsperiod
 • 8 - 22 mars
 • Första handelsdag
 • 6 april
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 71 %
PRIS PER
AKTIE
6,4 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 440 SEK
PRE MONEY
VALUATION
44,7 MSEK

Möjlighet att investera i ett bolag med starka synergier och spännande
värdedrivare i korten

Euroafrica Digital Ventures AB (”Euroafrica” eller ”Bolaget”), bestående av dotterbolagen Kupatana och Social Media Lab (”SML”), är ett tillväxtbolag som äger och tillhandahåller plattformar med tillhörande tjänster inom digital media i Norden samt tillväxtmarknader i Östafrika. Digital marknadsföring i Europa har ökat med 18 % per år sedan 2006 och överstiger nu 600 miljarder kronor i reklamköp årligen. Euroafrica ser en liknande utveckling de kommande åren i Östafrika, dock från en mycket lägre nivå, där Bolaget nu har en bra möjlighet att genom starka synergier mellan sina tjänster och dotterbolag kunna kapitalisera på den rådande trenden. Euroafrica omsatte under år 2020 cirka 21 MSEK med en liten förlust. Coronapandemin hade en stor påverkan men verksamheten återhämtade sig väl under Q4-20. Med strategin att investera i en ny köp- och säljplattform och inkludera e-handel, lansera den befintliga marknadsföringsplattformen till den breda marknaden och etablera ett produktionsbolag för texter och annonsinnehåll i Östafrika är Euroafricas mål att tills år 2023 att omsätta 65 MSEK med en vinstmarginal på 30 %.

”En investering i Euroafrica ger en spännande exponering mot en snabbväxande marknad och möjligheten att få vara med på en resa med ett bolag som ämnar bidra till den digitala mediarevolution i Östafrika som vi under de senaste åren sett i Europa. Förvärvet av Social Media Lab stärker koncernen, där SML redan har ett stort nätverk med etablerade kunder samt en spetskompetens inom sökoptimering. Detta resulterar även i tydliga synergier med koncernens köp- och säljplattform Kupatana, vilket bidrar till att accelerera arbetet mot att nå en större marknadsandel. Exempelvis är en tydlig synergi att med hjälp av kompetensen från SML så kan Kupatanas marknadsföring optimeras på ett kostnadseffektivt vis, vilket samtidigt möjliggör en högre tillväxt. Med en redan marknadsledande position i Tanzania via Kupatana, som enklast kan beskrivas som en Blocket-liknande hemsida, ska det onekligen bli spännande att följa dels arbetet med att konvertera nuvarande gratisanvändare till att bli betalanvändare, dels en kommande e-handelslösning som initialt kommer erbjudas till en marknad med 60 miljoner invånare. Detta, i kombination med en kommande lansering av Bolagets egenutvecklade marknadsföringsplattform Social Content i Östafrika, och tillika en fortsatt etablering i Europa, gör Euroafrica till en intressant investering med flera värdedrivare i korten”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Euroafrica är ett vinstdrivande bolag, etablerat i Norden, med hundratals kunder och som besitter spetskompetens inom digital media.
 2. Bolaget är marknadsledande med sin digitala marknadsplats i Tanzania, en marknad bestående av 60 miljoner människor.
 3. Förvärvet av Social Media Lab innebär flertalet synergier inom koncernen, kompetensmässiga såväl som tekniska, som möjliggör kraftiga framtida tillväxt framgent.

Inom Euroafrica-koncernen ingår dotterbolagen Social Media Lab och Kupatana.

Social Media Lab tillhandahåller konsulttjänster, där kunder får hjälp med kreativa koncept, digitala medieköp, design, system samt webbutveckling. Därtill har SML utvecklat en SaaS-plattform, Social Content, som förenklar och effektiviserar planering av annonskampanjer i alla de stora digitala kanalerna, så som Facebook och Google. Förutom att plattformen möjliggör att i realtid justera såväl som optimera kampanjinnehåll så får kunder därtill automatiskt en sammanställd rapport över kampanjens resultat, samt så kan betalningar för alla de olika kanaler som blir exponerade göras inom kort. I dag vänder SML sig främst till nordiska kunder, med huvudfokus på Sverige, men har även internationella kontakter runtomkring Europa. Kunder som använder Social Content idag är till exempel bolag som Peab, Filmstaden och Ledarna. Ambitionen är att därutöver lansera plattformen i Östafrika, samt öka penetrationen i Europa, två marknader som uppvisar stark tillväxt.

Kupatana är en köp- och sälj plattform som möjliggör en marknadsplats för företag och privatpersoner att lägga upp enskilda annonser för produkter de avser att sälja, som sedan exponeras mot tusentals potentiella köpare. I svenska mått kan Kupatana liknas med Blocket, och fram till dags dato är Kupatana den marknadsledande köp och sälj-sajten i Tanzania, en marknad bestående av 60 miljoner människor. EuroAfrica ämnar därutöver uppdatera Kupatanas plattform för att möjliggöra bland annat E-handel för företag, vilket således öppnar upp en helt ny marknad för Kupatana och ökar försäljningspotentialen markant. Tjänsten kommer innebära att Kupatana säljer produkter åt företagen som ansluter sig till plattformen, via en white label-lösning, vari Kupatana kommer sköta ordermottagning, betalningslösningar, logistik samt övrig administrativ support. Här kommer även Social Content in i bilden som ett ytterligare produkterbjudande så att de kunder som ansluter sig till Kupatana kan få de verktyg som behövs för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut med sina produkter via digital media.

Euroafrica affärsmodell ger tre olika intäktsströmmar.

 1. Via sin egenutvecklade SaaS-plattform, Social Content, erhåller Euroafrica licensintäkter för nyttjande av mjukvaran samt en rörlig kommission om 1-6 % av annonsköp som görs via plattformen, där försäljningen riktas mot B2B-segmentet. Strategin inom marknadsföringssegmentet framöver är dels att föra över existerande kunder inom byråverksamheten till att bli licenskunder, dels lansera den befintliga marknadsföringsplattformen Social Content till hela Bolagets adresserbara marknad.
 2. För radannonsplattformen, Kupatana, tillhandahålls idag en Freemium-modell, där användare av tjänsten kan lägga ut sina annonser gratis. För att få större spridning av sin annons erbjuds möjligheten att betala för en så kallad premiumannons, där användaren betalar en rörlig avgift för sin annons beroende på produkt. Ambitionen är att nå en kraftig tillväxt i annonsinflöden och över tid öka konverteringen av gratisannonser till betalannonser. Vidare erhåller Kupatana intäkter via bannerannonsering på hemsidan.
 3. I takt med att Euroafrica når ut med sin uppdaterade plattform av Kupatana, kommer e-handel att möjliggöras, varvid Bolaget kommer att erhålla försäljningskommission då Kupatana kommer sköta försäljningstransaktionen åt de företag som ansluter sig till plattformen. Tilläggstjänster så som transport, försäkring, E-scrow-lösning och white label-hemsidor åt företag kommer således utgöra en del av intäktsmodellen framgent.

Längs med den ökade digitaliseringen som pågått i många år runtom i världen har traditionell marknadsföring, i form av TV, radio, tidningar, tryck och utomhusreklam, tappat marknadsandelar på bekostnad av digital mediamarknadsföring. Vanliga typer av digital marknadsföring är sökmarknadsföring (SEM), sökmotorsoptimering (SEO), annonsering via sociala medier och displayannonsering. Under år 2020 värderades den globala digitala mediamarknadsföringsmarknaden till 322 miljarder dollar, och estimeras växa med en årlig tillväxt om 10,3 % fram till år 2027, för att då värderas till 640 miljarder dollar.

Fram till dags dato har Euroafrica verkat primärt i Norden, i synnerhet Sverige, samt har viss exponering i Europa. I Norden uppgår de årliga digitala mediaköpen till ca 40 miljarder kronor, där Sverige står för 20 miljarder. Tillväxten på den nordiska marknaden är ca 3 % årligen och digital media står för mer än 50 % av all marknadsföring. Ambitionen är dock att etableras på flera marknader i Europa samt Östafrika, via Social Content. Den europeiska marknaden värderas till 650 miljarder kronor år 2019 och väntas vara värd ca 1 190 miljarder kronor år 2027, motsvarande en årlig tillväxt om ca 10,5 %. Detta kan jämföras med den östafrikanska marknaden där digital media idag står för endast ca 12 % av all marknadsföring, och marknaden värderas till ca 2,5 miljarder kronor men en årlig tillväxt om ca 10 %. För Euroafrica innebär detta stora möjligheter, där Bolaget under 2021 ska ta en starkare marknadsposition inom främst Tanzania för att därmed tidigt exponeras mot den höga tillväxten som regionen förväntas uppvisa under kommande år. De främsta drivarna för marknadstillväxten i sin helhet grundas i ökad digitalisering och ekonomiskt tillväxt. För den östafrikanska marknaden väntas därtill ökad penetrationsgrad av smartphones och internet hos befolkningen driva tillväxten i kombination med en snabbväxande ökad andel medelklass.

Euroafrica Digital Ventures AB står inför stora möjligheter på våra marknader i Europa och Östafrika. Vi ser tydligt att reklamköp i digitala kanaler ökar och utvecklingen drivs av ökad mobilitet och ökad användning av sociala medier. En liknande utveckling är sannolik även på tillväxtmarknaderna i Östafrika. Med våra plattformar och tjänster inom digital mediamarknadsföring och digitala radannonser är vi väl positionerade för kraftig tillväxt.

Genom vårt dotterbolag Socialmedialab Nordic AB erbjuder vi en unik teknisk plattform som förenklar och effektiviserar planering av annonskampanjer i alla de stora digitala kanalerna. Plattformen ger möjlighet att löpande ändra och optimera innehåll för alla olika kanaler samt sammanställer automatiskt rapportering av kampanjernas resultat, funktioner som är mycket efterfrågade av användare. Med en licensmodell för plattformen tillsammans med en produktionsenhet i Östafrika för texter och annonsinnehåll kompletterar vi erbjudandet genom att rikta oss till hela Norden där vi kan erbjuda andra mediebyråer och företag våra tjänster till konkurrenskraftiga priser. Något vi ser som en stor konkurrensfördel.

Den kunskap och erfarenhet som vi har byggt upp under mer än 10 år i Norden kan vi överföra till våra medarbetare i Östafrika. Utvecklingen som skett i Norden och de krav som kunderna ställer bedömer vi med tiden även kommer att gälla i Östafrika. Genom att vår organisation i Östafrika börjar att leverera tjänster som efterfrågas i Norden förbereds den för att penetrera den digitala mediemarknaden i Östafrika. Vi arbetar vidare med den etablerade verksamheten i Sverige och Norden, men vår övergripande strategi är att licensiera medieplattformen till mediebyråer och företag tillsammans med text- och annonsinnehåll till konkurrenskraftiga priser på flera marknader i Europa och Östafrika.

Vårt andra dotterbolag, Kupatana AB, erbjuder den största internetbaserade radannonsplattformen i Tanzania, en stor tillväxtmarknad med cirka 65 miljoner invånare. Varumärket är etablerat och plattformen genererar idag cirka 35 000 annonser, cirka 500 000 besök och genererar mer än 100 000 kontakter till våra annonsörer varje månad. Allt detta sker med en i nuläget låg nivå av marknadsföring. Radannonsplattformen har funnits i drygt fem år och under denna period har internetpenetrationen ökat från cirka 15 till 50 procent samtidigt som internetmognaden ökat till fördel för en mer transaktionsorienterad användning. Vi har en aggressiv målsättning att tiofaldiga annonsinflödet inom tre år och även kraftigt öka konvertering av gratisannonser till betalda annonser. Marknaden växer och mognar och flera andra aktörer har blivit utkonkurrerade och har valt att lämna marknaden. Därmed ökar våra möjligheter att få en ännu tydligare och dominant position på marknaden. Med en investering i en uppdaterad plattform som även erbjuder e-handel och med ökad marknadsföring är vi övertygade om att kunna skapa en lönsam Blocket-liknande verksamhet och i slutändan kunna ta betalt för merparten av våra radannonser.

För att realisera de synergier vi tydligt ser mellan verksamheterna planerar vi att etablera en produktionsenhet och digitalt mediaföretag i Östafrika samt öka marknadsföringen av radannonsplattformen genom våra experter inom sökordsoptimering (SEO), marknadsföring via sökmotorer (SEM) samt i sociala medier. Vi kommer även att integrera plattformen för digital marknadsföring i radannonsplattformen så att våra annonsörer kan betala för att få ut sina radannonser genom mikromarknadsföring via kanaler som Facebook, Instagram och Google och därmed ytterligare öka annonsörernas exponering för att kunna sälja snabbare.

Vi står med en stadig grund med vår etablerade verksamhet och gör nu en kapitalanskaffning för att investera i tillväxtstrategin på dessa marknader. Parallellt sker en notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North vilket innebär förbättrad access till kapitalmarknaden och en likvid aktie som ger oss ökade möjligheter att växa genom förvärv utöver den organiska tillväxten. Vi välkomnar dig som aktieägare och hoppas att du ser samma spännande möjligheter till en händelserik utveckling.

Tack för ditt förtroende.

Philip Ebbersten,
VD och grundare