IPO: Arctic Blue Beverages

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Dryckesbranschen
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 28 MSEK
 • Teckningskurs
 • 15 kr per unit (5 kr/aktie)
 • Teckningsperiod
 • 20 april - 4 maj
 • Första handelsdag
 • 12 maj
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 60 %
PRIS PER
AKTIE
15 kr per unit (5 kr/aktie)
LÄGSTA
INVESTERING
5 250 SEK
PRE MONEY
VALUATION
57,6 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Arctic Blue Beverages

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Dryckesbranschen
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 28 MSEK
 • Teckningskurs
 • 15 kr per unit (5 kr/aktie)
 • Teckningsperiod
 • 20 april - 4 maj
 • Första handelsdag
 • 12 maj
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 60 %
PRIS PER
AKTIE
15 kr per unit (5 kr/aktie)
LÄGSTA
INVESTERING
5 250 SEK
PRE MONEY
VALUATION
57,6 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i en snabbväxande dryckesproducent med innovativ produktportfölj

Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) är en producent av hantverksmässigt framställda drycker, med fokus på gin, som grundades år 2017 i Finland. Bolaget tillverkar och säljer craft beverages – hantverksgin, havrelikör och andra ginbaserade produkter, till stora delar av den europeiska marknaden, samt delar av Asien och Oceanien. Bolagets huvudprodukt är gin, och ur ett globalt perspektiv bedöms ginmarknaden vara ett av de snabbast växande segmenten på spritmarknaden. Förutom ett stort intresse för gin kräver inte spritdrycken någon åldring, som t.ex. behövs vid tillverkning av whiskey och cognac, vilket medför kostnadseffektivare produktion och en större potential för högre marginaler. Arctic Blue Beverages har, genom en substantiell tillväxt och flertalet betydande utmärkelser, bevisat att Bolagets lokalproducerade ginprodukter är konkurrenskraftiga på marknaden. Utöver ginprodukterna utvecklar Bolaget kontinuerligt nya produkter och expanderar produktportföljen genom att lansera dryckesprodukter inom nya kategorier, vilket förväntas öka såväl varumärkesexponeringen som försäljningen. Bland annat producerar Arctic Blue Beverages ginbaserade, mjölkfria likörer, vilka är gjorda på havre och konkurrerar inom premiumsegmentet. Bolagets ambition är att produkterna ska öka varumärkets kännedom vid inträde på nya marknader, då växtbaserade drycker är exempel på en dryckeskategori som ökat starkt i popularitet, drivet främst av etiska-, hälso- och miljömässiga skäl. Vidare erbjuder Bolaget även produkter inom ”ready-to-drink”-segmentet, vilket är extra intressant med tanke på att färdigblandade, alkoholhaltiga drycker prognostiseras att växa snabbare än den totala alkoholmarknaden. Bland annat är produktlinjen snabbväxande i USA, vilket Bolaget förväntas kapitalisera på i samband med marknadsinträdet som förväntas ske år 2024.

Genom pågående nyemission om ca 28 MSEK i samband med noteringen på First North, är det Arctic Blue Beverages ambition att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtplan för nuvarande marknader, och därutöver stärka Bolagets rörelsekapital inför en bredare internationell expansion samt vidare investera i Arctic Blue Beverages produktutveckling.

”En investering i Arctic Blue Beverages ger exponering mot en starkt växande och fragmenterad marknad genom ett innovativt bolag inom dryckesbranschen, som vunnit flertalet priser. Under 2021 ökade Systembolagets ginförsäljning med 14 %, den starkast växande sektorn inom gin fortsätter att primärt beröra hantverksgin, vilket Arctic Blue Beverages avser att fortsätta kapitalisera på. Förutom att producera och sälja gin, har Bolaget flertalet gånger bevisat sin innovationshöjd genom att bredda sortimentet till fler produktlinjer, bland annat utmärker sig Arctic Blue Beverages ginbaserade havrelikör, vilken är en av världens första. Havrebaserade likörer är fortfarande en relativt oexploaterad marknad med fåtal tillgängliga produkter, varför Analyst Group anser att ett ”first mover advantage” kan möjliggöra stark omsättningstillväxt. Dessutom, med en påfylld kassa via pågående noteringsemission anser vi att det finns goda möjligheter för Bolaget att skala upp försäljningen på befintliga marknader, fortsätta att utveckla innovativa och efterfrågade dryckesprodukter samt expandera verksamheten internationellt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”En annan intressant aspekt som kan vara värt för en investerare att notera är att samtliga aktieägare har ingått lock-up om 100 % av deras aktieinnehav i Bolaget, före erbjudandet, under en period om 12 månader. Ytterligare har även styrelsen och ledning 12 månaders lock-up på 100 % av deras aktier efter erbjudandet. Sammantaget anser vi därför att en investerare ges en intressant möjlighet att investera i ett prisbelönt bolag till en god risk/reward”, avslutar ansvarig analytiker.

 1. Bolagets innovativa och konkurrenskraftiga produkter har vunnit flertalet internationella dryckestävlingar inom flertalet kategorier.
 2. Arctic Blue Beverages har idag distributionsavtal på flera marknader världen över, vilket skapar möjligheter till fortsatt internationell expansion.
 3. Arctic Blue Beverages förväntas kapitalisera på heta trender inom miljö och hälsa genom Bolagets växtbaserade likör.

Arctic Blue Beverages tillverkar och säljer craft beverages – hantverksgin, havrelikör och andra ginbaserade produkter, till stora delar av den europeiska marknaden, samt delar av Asien och Oceanien. Under de senaste åren har Arctic Blue Beverages framgångsrikt utvecklat och kommersialiserat en prisbelönad produktportfölj, samt expanderat till nya marknader vilket har medfört en ansenlig varumärkeskännedom.

Genom kapitaltillskottet i samband med pågående noteringsemission väntas Arctic Blue Beverages accelerera tillväxten avsevärt, vilket ska ske både på nuvarande geografiska marknader samt nya geografiska marknader.

 • 2022 – planerar Bolaget att fortsätta expandera inom nytillträdda marknader såsom Tyskland och Australien samt öka försäljningen i nuvarande marknader såsom Japan, Norden och den globala resehandeln.
 • 2023 – avser Bolaget att expandera till fler nya marknader samt öka marknadsandelarna i
  existerande marknader.
 • 2024 – förväntas bli året då Arctic Blue Beverages gör inträde i USA, vars
  marknad bedöms vara särskilt intressant. Med tanke på att Bolaget har ett etablerat distributionsnätverk på flertalet marknader världen över, ser Analyst Group att det finns stora möjligheter för Bolaget att framgångsrikt skala upp verksamheten och expandera till nya geografiska marknader.

Huvuddelen av Arctic Blue Beverages försäljning är hänförlig till gin i stora delar av den europeiska marknaden, samt den asiatiska marknaden, vilken befinner sig i en tillväxtfas. Värdet av den globala ginmarknaden uppskattades till ca 14 mdUSD år 2020 och prognostiseras att nå ca 20,2 mdUSD år 2028 vilket motsvarar en CAGR om 4,9 %. En nyckelfaktor som förväntas driva marknaden inkluderar det ökade intresset för gin inom premiumsegmentet. Premiumsegmentet för gin förväntas växa med en CAGR om 10,4 % (2018-2023), vilket är snabbare än den underliggande marknaden. Arctic Blue Beverages adresserar också likörmarknaden genom Bolagets havrebaserade likörer. Veganska likörer är något som blivit särskilt eftertraktat, drivet av hälsoskäl såväl som miljömässiga- och etiska skäl vilket medför att konsumenter är villiga att betala en premie för produkterna. Ytterligare ett segment som Bolaget adresserar och som har stor tillväxtpotential är det så kallade ”ready-to-drink”-segmentet, vilken prognostiseras att växa snabbare än den totala marknaden för alkohol.

Intresset för start-ups i ginbranschen har ökat och under de senaste åren har ett antal stora internationella spritbolag genomfört strategiska förvärv av nya och växande ginbolag för att utveckla dessa vidare. Bland annat förvärvade den brittiska dryckeskoncernen Diageo, vilka är tredje största i världen, varumärket Aviation American under år 2020, samma år förvärvade den franska dryckeskoncernen Pernod Ricard, femte störst i världen, tyska Monkey 47 gin. Detta är exempel på nyligen genomförda transaktioner inom ginindustrin som visar att nya ginvarumärken, såsom Arctic Blue Beverages, bedöms vara intressanta för uppköp av globalt etablerade aktörer. Arctic Blue Beverages närmsta jämförelsebolag i Sverige kan anses vara Hernö gin, en producent av hantverksmässigt framställt gin inom premiumsegmentet. Hernö Gin finns idag på drygt 30 internationella marknader och har en marknadsandel om ca 30 % i Sverige, sett till antalet sålda liter gin på Systembolaget. Under 2021 uppnådde Hernö Gin en nettoomsättning om ca 34 MSEK med en EBITDA-marginal om 42 %, och i samband med deras nyemission under våren 2022 värderas Härnö gin till ca 557 MSEK (post-money), motsvarande en P/S-multipel om 16x. Analyst Group anser att Hernö Gin speglar ett bra exempel på vad ett bolag i denna premium-nisch kan uppnå för marginaler och värdering i ett mer mognare stadie i sin livscykel.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.