Emission: Triboron

 • Aktiekurs
 • 0.28
 • Bransch
 • Cleantech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 12,8 SEK
 • Teckningskurs
 • 1,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 dec - 29 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
1,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
38,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Triboron

 • Aktiekurs
 • 0.28
 • Bransch
 • Cleantech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 12,8 SEK
 • Teckningskurs
 • 1,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 dec - 29 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
1,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
38,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett Cleantech-bolag vars teknik kraftigt kan reducera koldioxidutsläpp

Triboron International AB har sitt ursprung i drygt tio års forskning vilket har resulterat i en bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Teknologin är skapad för att industriellt kunna integreras i bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner, men kan även nyttjas separat genom att tillsättas direkt i bränslet av brukaren. Triborons teknik ger i genomsnitt 3-5 % lägre bränsleförbrukning, i vissa fall mer, vilket resulterar i lägre bränslekostnader och minskade koldioxidutsläpp. Bara i Sverige skulle det resultera i en positiv miljöeffekt motsvarande upp till 300 000 färre fordon i trafik.

Triboron kan i huvudsak sägas ha två primära affärsben där försäljningen sker igenom:

 • Licensavtal till bränsleproducenter: Triboron arbetar både med stora bränslebolag men även med mindre nischade. Målsättningen är att under 2021 ingå ett eller flera partnerskap och potentiellt tilldela licenser till bränsleproducenter när volymen motiverar det. Volymen kan då bli omfattande och för Triborons del innebära en hög skalbarhet med närmare 100 % bruttomarginal, med en snabbt stigande försäljning.
 • B2B/Distribution: Triboron säljer även mot större förbrukare med en egen transportflotta av större storlek, t.ex. kommuner, landsting, taxi- och transportföretag och andra distributionsintensiva företag. Triboron gör viss direktförsäljning men arbetar framförallt med genom distributörer.

Triborons finansiella målsättning är att Bolaget inom fem år skall ha uppnått en årlig omsättning på 400 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 50 % och därefter med en tillväxt om cirka 20 % per år.

”Triboron har utvecklat en unik teknologi som kraftigt kan reducera koldioxidutsläpp. Vid en licensaffär kan försäljningsvolymen bli omfattande och för Triboron innebära intäkter med närmare 100 % bruttomarginal. Baserat på en kombination av redan befintliga avtal, potentiellt tillkommande B2B- och licensavtal och den lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras en omsättning omkring 275 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal om +55 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering har ett nuvärde per aktie om 3,3 kr i ett Base scenario härletts”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Bidrar till att lösa ett stort miljöproblem: Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag som möjliggör stora besparingar och miljövinster på världens största marknad – fossila och icke-fossila bränslen. År 2025 förväntas det finnas 1,5 miljarder fordon med förbränningsmotorer i världen kontra 35 miljoner elfordon.
 2. Patenterad teknologi: Grön patenterad teknologi som genom att effektivisera bränslen minskar energiåtgången i alla typer av förbränningsmotorer.
 3. Skalbarhet: Volymprodukt med hög skalbarhet i tillverkningen adresserar både transportföretag och bränsleproducenter.
 4. Integrerade lösningar: Befintligt kassaflöde från integrerade lösningar (standardkomponent i bränslet) medan licensiering av teknologin till större bränsleproducenter möjliggör framtida tillväxt till höga marginaler och begränsad risk.
 5. Industriell erfarenhet: Styrelse, ledning och ägare med betydande industriell erfarenhet och track record från många storskaliga industriella projekt.

Enligt en marknadsrapport från The Freedonia Group uppgår den globala marknaden för bränsleadditiv till över 500 mdSEK årligen och volymefterfrågan har ökat med ca 8 % årligen de senaste åren. Triboron är ett bränsleadditiv som implementerat kan bidra till större ackumulerad koldioxidreduktion än många av de andra kända utvecklingar inom transportsektorn, inklusive elektrifiering, under de närmaste 25 åren. Implementeringen är möjlig helt utan större strukturinvesteringar och ger lönsamma resultat direkt med en typisk bränslebesparing om 3-5 %.

Under december 2020 pågår en fullt säkerställd företrädesemission om ca 12,8 MSEK vilken tillför Triboron en nettolikvid om ca 10,9 MSEK och därmed stärker Bolagets kassa. Det stora värdet i Triboron kommande åren återfinns helt klart i en eller flera potentiella licensaffärer med bränsleproducenter. Några exempel på bränsleproducenter som skulle kunna se ett värde i Triborons lösning skulle kunna vara aktörer som t.ex. Equinor, OKQ8, Preem, Exxon Mobile m.fl. Med tanke på hur stora volymer en enskild bränsleproducent står för, skulle ett licensavtal med hög sannolikhet resultera i en kraftig tillväxt med en bruttomarginal närmare 100 % för Triboron. Triboron har som målsättning att ingå licensavtal med bränsleproducenter, och under slutet av oktober 2020 kommunicerade Bolaget att de tecknat en avsiktsförklaring med en internationell aktör avseende lansering av nytt bränsle. Avsiktsförklaringen omfattar tester och utvärdering av produkten innan ett formellt avtal ingås, där ett avtal skulle kunna innebära det första licensavtalet för Triboron. Det ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien under kommande 6-12 månader.

VD Pär Krossling har tidigare varit VD för Gas Turbine Efficiency, ett företag han var med och byggde upp under perioden 2003-2016 och som 2014 förvärvades av Ethos Energy. Magnus Larsson, ordförande sedan 2019, har under de senaste 40 år arbetat i olika roller inom IT-branschen och med entreprenörskap i många former, och de senaste 15 åren har Magnus varit involverad i att förbättra näringslivsklimatet för främst svenska små- och medelstora företag. Styrelse och ledning har betydande industriell erfarenhet och track record från många storskaliga industriella projekt, där det totala insynsägandet uppgår till 35 %. Bland övriga aktieägare återfinns bl.a. Carl-Henric Svanberg, med erfarenhet som ordförande i BP och Volvo Group, och Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco och SKF samt ledamot i Investor och Mellby Gård AB.