Emission: Tangiamo Touch

 • Aktiekurs
 • 0.01
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 20,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,10 SEK
 • Teckningsperiod
 • 15-29 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 60 %
PRIS PER
AKTIE
0,10 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
9,6 MSEK

Emission: Tangiamo Touch

 • Aktiekurs
 • 0.01
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 20,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,10 SEK
 • Teckningsperiod
 • 15-29 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 60 %
PRIS PER
AKTIE
0,10 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
9,6 MSEK

Möjlighet att investera i ett bolag som har stärkt produktportföljen och nu står redo för expansion i Nordamerika

Tangiamo Touch Technology AB (publ) (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming och har patent på en rad områden inom både touchteknologi och visuell identifiering. Inom touchteknologi appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel och Bolagets produkter finns idag installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader, utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd, t.ex. i statligt kontrollerade spelmonopol, där några av kunderna är bland världens största kasinoföretag.

Tangiamo säljer i huvudsak direkt till regionala distributörer och för gaming halls samt kryssningsfartyg används vinstdelning vilket är en form av avtal där Tangiamo erhåller löpande en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut. Utöver detta har Bolaget intäkter för support, uppgradering och reservdelar, men i samband med att Bolaget valt att renodla sin marknadsstrategi mot att främst använda sig av distributörer för försäljning och outsourca hårdvarutillverkning, support och produktion förväntas dessa intäkter att gradvis minska.

”De senaste två åren har varit utmanande för merparten av världens landbaserade kasinon samt deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och i viss mån fortfarande har, en tydlig negativ effekt på investeringsviljan hos marknadsaktörerna, i synnerhet i de regioner där Tangiamo har störst närvaro, såsom Asien, Afrika och Latinamerika, vilket således har hämmat Tangiamos försäljning. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat pandemiåren till att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj och har därtill skapat nya affärsområden genom TNG Slot, Sports betting och Leisure Games, men även breddat erbjudandet till Onlinesektorn genom Bolagets ADR-system, vilket således öppnar upp en betydligt större adresserbar marknad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Med globala restriktioner som succesivt lyfts bort under år 2022 i kombination med de framsteg som gjorts i Nordamerika, där Tangiamo har slutit distributionsavtal med distributörerna RBY Gaming och nu senast Lightning Gaming, finns förutsättningar för att accelerera omsättningen under år 2022 och framgent. Distributören Lightning Gaming har försäljningstillstånd i samtliga delstater utom Nevada, varför Tangiamo ges ett fast track till den amerikanska marknaden, vilken har nått nya rekordnivåer under år 2021. Vidare har produktcertifieringen hos Loto-Québec återupptagits under Q2-22 efter en form av förlorat år under 2021, där test av Tangiamos produkter nu har påbörjats, allt från mjukvara till hårdvara, varpå en första beställning skulle, enligt Tangiamo, kunna uppgå till 5-6 MSEK. Utöver affärsvärdet skulle detta även innebära en stark referenskund för Tangiamo, då Loto-Québec kan liknas med Kanadas motsvarighet till Svenska Spel, som kan underlätta vidare expansion på den nordamerikanska marknaden framgent. Att Tangiamo börjar etablera sig i Nordamerika ser vi starkt positivt på då det är den globalt största marknaden, vilket således medför en högre stabilitet i såväl efterfrågan som intäktsströmmar framgent när Tangiamo väl får fäste i regionen.

För år 2022 har vi estimerat en nettoomsättning om 11,9 MSEK, där prognosen bl.a. tar höjd för att Tangiamo mottar en order från Loto-Québec värd 5 MSEK. Utifrån en EV/S-multipel om 2,7x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario, med hänsyn tagen till rådande emission*. Detta kan således jämföras med teckningskursen om 0,10 kr per aktie”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

*I ett Base scenario har vi antagit en teckningsgrad om 80 %, varför utspädningen uppgår till 62 %.

 1. Redo för expansion i Nordamerika

Efter två pandemidrabbade år har Kanadas största spelaktör Loto-Québec, vilka har uttryckt intresse för Tangiamos produkter, under Q1-22 öppnat sitt testlab för produktcertifiering. I Q2-22 meddelade Tangiamo att test av bolagets produkter har påbörjats där varje del av mjukvara och hårdvara testas enligt lokalt regelverk. Förutom det försäljningsmässiga värdet av denna potentiella order, 5-10 MSEK*, skulle Loto-Québec vara en betydande referenskund för Tangiamo vid fortsatt bearbetning av den nordamerikanska marknaden. Utöver Loto-Québec har Tangiamo sedan tidigare avtal med den kanadensiska distributören RBY Gaming (år 2020) och under Q4-21 lades en ytterligare distributör på listan, Lightning Gaming, vilka har försäljningstillstånd i samtliga delstater förutom Nevada och således ger Tangiamo ett snabbspår in på den amerikanska marknaden.

 1. Betydande potential inom Onlinesektorn genom ADR-systemen

Initialt erbjöds ADR-systemen till den oreglerade marknaden, men under Q2-21 erhöll Tangiamo även produktgodkännande för den reglerade marknaden, vilket möjliggör för Bolaget att bredda onlinesegmentet med nya produkttyper och applikationer. Globalt sett finns det över 1 000 registrerade online studios och det behövs 1-2 ADR-system per studio, vilket innebär ett betydande potentiellt ordervärde i nykundsförsäljning givet att ett ADR-system säljs för mellan 50 000 – 70 000 SEK/enhet samt att livslängden på produkten är 1-3 år, vilket ger upphov till återkommande intäkter över tid.

 1. Unik och patenterad produktportfölj

Tangiamos elektroniska spelbord gör kasinospel till en mer social upplevelse där Bolagets touchteknologi tillåter fler användare att använda och interagera på samma spelbord, och kan därför efterliknas med ett vanligt livebord på ett landbaserat kasino. Till storleken är Tangiamos spelbord mindre än konkurrenternas vilket gör det möjligt för landbaserade kasinon att utnyttja sina lokaler mer effektivt. Tangiamo har i dagsläget 21 godkända patent och elva ansökningar under behandling, vilka bl.a. avser Bolagets touchteknologi för spelplattformarna och ADR-systemet.

 1. Bolagets betalningssystem har potentialen att bli en disruptiv innovation på gamblingmarknaden

Tangiamo betalningssystem Table TiTo utvecklades under år 2021 vilken möjliggör en helautomatiserad betalningshantering där kasinot i realtid ser transaktioner per bord samt kan begränsa användning av spelmarker till ett bord i taget. Produkten är skalbar och kasinon köper initialt in hårdvaran vilken placeras på spelborden, varpå Tangiamo erhåller en licensavgift per enhet och månad. Betalningssystemet har tidigare testats av kasinogruppen Mohegan Sun Group, vilka omsätter över 1 mdUSD, där Tangiamo mottog positiv respons, men introducerades de facto först den 24 februari 2022 av Bolagets distributör Lightning Gaming. Tangiamo bedömer att produkten har potential att bli en disruptiv innovation för marknaden.

*Har kommunicerats i tidigare pressmeddelanden.

Bolaget utvecklar primärt spelplattformar och speltitlar inom gambling, medan betalsystem och helautomatiska tärningsshaker är två affärsområden som Tangiamo har utvecklat under år 2021. Nedan sammanfattas Tangiamos produktportfölj i korthet.

Elektriska spelbord

Tangiamo har utvecklat fysiska spelplattformar som möjliggör olika typer av kända spel, och med integrerad mjukvara kan innehållet bestämmas och ändras.

 • Multiplay Live – Placeras bland bord för livespel på kasinogolvet och behåller en mänsklig dealer.
 • Multiplay Auto – Fungerar utan personal genom att betalning hanteras elektroniskt eller med sedelläsare.
 • Crystal – Helautomatiskt spelbord där upp till sex personer kan spela på varsin spelterminal på en gemensam skärm.
 • TNG Slot – Är en produktplattform, inom kategorin Slot Machines, som till skillnad från andra slotmaskiner har en mekanisk slumpgenerator i form av en tärningsshaker, baserat på Bolagets egna ADR-system, istället för en elektronisk slumpgenerator

ADR-system

Är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en shaker, och används inom diverse tärningsspel, exempelvis Sic Bo. Tangiamo säljer ADR-systemet både som en del av deras egna spelbord och som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. ADR-system säljs till dels onlinesektorn, vilken Tangiamo erhöll produktgodkännande för under år 2021, dels till landbaserade kasinon.

Betalningssystem

Tangiamo har utvecklat ett betalningssystem, Table TiTo, som möjliggör en helautomatiserad betalningshantering, där kasinon i realtid ser transaktioner per bord samt kan begränsa användningen av spelmarker till ett bord i taget. Kasinon betalar för hårdvaran samt en licensavgift per enhet och månad.

Gaming Bridge

Är en systemprodukt för kasinon som möjliggör för landbaserade kasinon och kryssningsfartyg att skala upp sin verksamhet, då produkten möjliggör att fler spelare kan delta i spelandet, genom att binda samman fysiska spelbord med Remote och Online Gaming. Produkten är kompatibel med spelbord från alla leverantörer på marknaden, och med Gaming Bridge tar Tangiamo steget från att vara en leverantör av spelbord till att erbjuda infrastruktur såväl som mjukvara inom gaming, varigenom Gaming Bridge tillåter Tangiamo att verka där online gaming är tillåtet men även där det är förbjudet.

Övrigt

Utöver dessa affärsområden står Tangiamo i startgroparna att lansera Sports Betting och Leisure Games. Gällande Sports Betting har Tangiamo ingått ett samarbete med bettingbolaget Digitain, vars iGaming-plattform ska integreras i Tangiamos Crystal-plattform. Med samarbetet tillåts Tangiamo kunna erbjuda en global sportbettingtjänst, utan att utveckla mer funktionalitet eller skapa kostnadsdrivande innehåll internt. Leisure Games är ett affärsområde där framtida speltitlar kommer att finnas både som rena arkadspel och i en kasinoversion som möjliggör gambling.

Tangiamo har sedan inledningen av pandemiåret 2020 bearbetat strategiska distributörer och nyckelkunder i Nordamerika i syfte att vinna marknadsandelar i regionen. Loto-Québec är en av dessa nyckelkunder vilka är ett statligt ägt kasinoföretag inom landbaserade kasinon och online. Loto-Québec kan liknas med Kanadas motsvarighet till Svenska Spel och är den största, tillika mest inflytelserika, aktören i Kanada. Loto-Québec aviserade redan innan pandemin intresse att byta ut existerande spelbord och vid utgången av 2020 mottog Tangiamo en officiell förfrågan om att verifiera plattformen Multiplay, varpå produkttestning inleddes. Att enbart ersätta befintliga spelbord skulle innebära en order om                   5-10 MSEK. Produkttesterna fortskred under år 2021 under mycket begränsad personalstyrka p.g.a. pandemin men under Q2-22 har testning av Bolagets produkter upptagits under normala förhållanden där Loto-Québec nu har pekat ut vilka kasinon som ska få de nya spelborden vid en första beställning när testningen är klar. Utöver affärsvärdet skulle detta även innebära en stark referenskund för Tangiamo som kan underlätta vidare expansion på den nordamerikanska marknaden.

Utöver en potentiell kund i form av Loto-Québec har Tangiamo redan idag två nordamerikanska distributörer, RBY i Kanada och Lightning Gaming i USA. Den sistnämnda distributören är även den senast inkomna, vari Tangiamos produkter kommer utgöra Lightning Gamings erbjudande ut mot kunder inom Eletronic Table Games för roulettspel. Lightning Gaming har försäljningstillstånd i samtliga stater utom Nevada, vilket ger Tangiamo möjligheten att få fäste i regionen och medför således en betydande försäljningspotential.

Olikt andra marknader globalt har marknadstrenden i USA varit i synnerhet stark och nått nya rekordnivåer under år 2021, där nationens kommersiella spelintäkter* (aggregerade intäkter från Slot, spelbord, sport betting och igaming) uppgick till 53 mdUSD under 2021, vilket är en ökning om 21 % från tidigare rekordåret 2019 och samtidigt en ökning om 77 % jämfört med det pandemidrabbade året 2020. Nordamerika är den största marknaden, globalt sett, inom gambling och är potentiellt mycket lukrativ för Tangiamo då prisnivån är 30-50 % högre än exempelvis Europa.

*Utgår från GGR (Gross Gaming Revenue) vilket representerar skillnaden mellan det satsade beloppet och det belopp som vunnits.

Tangiamo är en liten aktör på marknaden men potentialen inom de segment Bolaget opererar inom är betydande. Bolaget bedömer att inom kasinosegmentet är det ca 150-250 kasinon som är möjliga att nå på kort sikt vilka Tangiamo kan sälja hela produktportföljen till. Det är även vanligt att kasinon köper in flera produkter av samma typ, varför det finns stor försäljningspotential för Tangiamos spelbord, vilka säljs för mellan 500 000 – 800 000 kr/st.

Det största segmentet är spelhallar och marknaden är i hög grad fragmenterad, med en uppsjö av olika aktörer att arbeta med. Bara i Nordamerika och Karibien finns det mer än 6 000 spelhallar, där varje spelhall i regel byter ut sin utrustning inom 3-6 år. Tangiamo har flera produkter som lämpar sig för en spelhall (elektroniska spelbord, slotmaskiner, ADR-system med mera), varför enbart en mindre markandspenetration skulle ge stort utslag på omsättningen.

Globalt finns det över 1 000 registrerade online studios och Tangiamo har potential att nå flera hundra av dessa enbart med sitt ADR-system. För varje online studio som har en tärningsapplikation krävs det två enheter för kontinuerlig drift, vilka i sin tur behövs bytas ut efter 1-3 år. Varje ADR-system säljs för 50 000-70 000 SEK/st beroende på variant.

Under pandemin har vi transformerat organisationen, sänkt våra fasta kostnader och gått från att sälja enbart en typ av produkt inom ett affärsområde till att sälja flera produkter inom flera affärs­områden. Idag har vi ett agilt utvecklingsflöde och erbjuder kunder spelenheter samt rena systemlösningar. Samtidigt har försäljnings-strategin utvecklats från direktförsäljning till att gå via regionala distributörer.

I närtid har vi en rad händelser som driver försäljning. I Kanada hoppas vi få en första order på cirka 10 MSEK från det statligt ägda Loto-Québec, som nyligen slutlistat godkännandet av Tangiamos produkt Multiplay. De har också efterfrågat ytterligare två produkter till sitt testlabb. I Kanada har samhället börjat återgå till det normala, och Loto-Québec kan återuppta inköp av nya produkter. Loto-Québec är en nyckelkund för fortsatt expansion i Kanada och en strategisk referenskund för den amerikanska marknaden.

Vad gäller den amerikanska marknaden kommer vi inleda det andra kvartalet tillsammans med vår distributör och en utvald kund för att lansera produkten Multiplay. Därefter är målsättningen att löpande erhålla intäkter genom att kombinera direktförsäljning med leasing av spelbord och då med en återbetalningstid kortare än ett år.

I Karibien mottog vi 2021 order om cirka 4 MSEK, vilket motsvarar 60 procent av den totala försäljningen under fjolåret. Vår lokala distributör äger själv över 250 spelhallar samt kontrollerar ytterligare 300 av de totalt 2 000 spelhallar som finns i Dominikanska Republiken. Samma distributör har uttryckt som målsättning att köpa två av våra senaste produkter till minst 300 spelhallar, vilket motsvarar ett ordervärde om cirka 120 MSEK. Framöver kommer distributören att hantera hårdvaran medan vi förser dem med mjukvara och kritiska komponenter, vilket förväntas leda till en betydande marginalförbättring.

Vårt ADR-system som lanserades under hösten 2021 är världsledande. Närmaste konkurrent köper systemlösningen från oss för att integrera i sina spelbord. Idag säljer vi produkten till landbaserade casinon och online studios. Det finns cirka 500 Sic Bo-bord (tärningsspel) i Macau och Tangiamos ADR-system är installerat på cirka 95 procent av dem. Det kvarstår ett potentiellt ordervärde på över 10 MSEK, och livslängden på produkten är 1–3 år. Det finns över 1 000 registrerade online studios, varav cirka 30 online studios i Europa har bytt till vårt ADR-system sedan hösten 2021. Det behövs 1–2 ADR-system per online studio, vilket innebär ett rejält potentiellt ordervärde i nykundsförsäljning.

Jag ser fram emot möjligheterna som finns det kommande året.

Linh Thai, VD
Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.