Emission: Spiffbet

 • Aktiekurs
 • 0.02
 • Bransch
 • iGaming
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 14,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,037 SEK
 • Teckningsperiod
 • 28 april – 17 maj
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
0,037 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
28,8 MSEK

Emission: Spiffbet

 • Aktiekurs
 • 0.02
 • Bransch
 • iGaming
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 14,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,037 SEK
 • Teckningsperiod
 • 28 april – 17 maj
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
0,037 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
28,8 MSEK

Möjlighet att investera i ett väldiversifierat och etablerat iGaming-bolag redo för lönsam tillväxt

Spiffbet AB (publ) (‘’Spiffbet’’ eller ‘’Bolaget’’) är verksamma dels inom online-spel under egna varumärken i ett B2C-segment, dels genom kasinotjänster och spelutveckling i ett B2B-segment. Inom B2C-verksamheten har Bolaget under de senaste åren anpassat varumärkesportföljen som numera består av tre varumärken: Metal Casino, Supernopea och TurboVegas, B2B-segmentet består av de två produktportföljer Rhino Gaming och STHLM Gaming, där Bolagets produktportfölj av spel erbjuds via flertalet plattformar och kasinotjänster erbjuds till partners som driver kasinon. Rhino Gamings spelportfölj distribueras från Bolagets egen spelplattform till partners online och innehåller traditionella bordsspel såsom roulette, blackjack och videopoker. STHLM Gamings spel levereras via Relax Gaming, med en produktportfölj som består av videoslots. Relax Gaming når i sin tur ut till över 150 operatörer, däribland Entain (Ladbrokes, Partypoker, BWIN), Unibet, LeoVegas och Svenska Spel. Kasinotjänster avser leverans av en kasinolösning med tillhörande managed services där Spiffbet levererar teknik, betalningslösningar, spel till kasinon och drift som ägs av externa partners. Spiffbet är idag främst aktiva i Nordeuropa, Spanien och Latinamerika.

Spiffbet stärker nu kassan genom en företrädesemission som givet full teckning tillför Bolaget 14,4 MSEK exkl. emissionskostnader, i syfte att finansiera den befintliga verksamheten, växa organiskt på befintliga samt nya tillväxtmarknader och möjliggöra framtida förvärv. Utöver företrädesemissionen har det även beslutats om en riktad kvittningsemission om ca 39,6 MSEK i syfte att kvitta merparten av Spiffbets skulder och därmed rejält lätta Bolagets räntebörda. Transaktionen kommer medföra att Spiffbet blir näst intill fria från finansiella skulder vilket vi anser markerar en nystart, och är något som förväntas öppna upp för lönsamma tillväxtmöjligheter.

Marknaden för spel är kontinuerligt under förändring där fokus ligger på kundupplevelsen inom onlinekasinon, detta för att vinna marknadsandelar gentemot landbaserat spelande. För ett bolag som Spiffbet innebär det en möjlighet, då Spiffbet kan anses ha goda möjligheter att kapitalisera på den strukturella medvinden genom både egna varumärken samt onlinekasinotjänster som når tillväxtmarknader via kasinopartners. Att Spiffbets befintliga kasinon har lyckats etablera sig och bli inarbetade varumärken på marknader, som historiskt har varit svåra att etablera sig inom, är ett Proof of Concept som bäddar för en lyckad expansion när Bolaget fortsätter arbetet med att etablera Spiffbets varumärken på nya marknader. Särskilt spännande är möjligheterna inom kasinotjänster där Spiffbet kan kapitalisera i nya marknader via partners. Denna del av verksamheten fick en snabb start under 2021. Efter ett kort bakslag under slutet av 2022 har Spiffbet uppgraderat tjänsteerbjudandet, vilket kan ge en intressant uppsida.

Under de senaste åren har Spiffbet strömlinjeformat verksamheten, där mindre lönsamma varumärken har avyttrats, kostnader har minskats och nya lösningar som förbättrar Bolagets möjlighet att anpassa verksamheten efter marknaden har etablerats. Spiffbet står därmed på en stabil grund och har förutsättningarna på plats för att visa lönsam tillväxt framgent. Strategin framåt bygger på att organiskt växa den existerande verksamheten på befintliga marknader och även tillväxtmarknader såsom Latinamerika och Asien samt, om rätt tillfälle ges, även förvärva nya varumärken och produkter. Bolaget har sedan tidigare ett track record av att förvärva och marknaden förväntas, efter regleringar på flertalet geografiska marknader, att mogna, vilket skapar en större förutsägbarhet och öppnar upp möjligheter för konsolidering för aktörer som är redo att agera. Bolaget har en möjlighet att lägga till varumärken genom förvärv samt nystart och använda befintlig organisation för att öka omsättningen utan att öka kostnaderna markant. Vad gäller effektiviseringar har bolaget bevisat sig under 2022 genom att reducera kostnader med mer än 40 %. Vid förra förvärvsrundan tog det ett tag innan synergier realiserades, men sedan initieringen av kostnadsbesparingsprogrammet under 2022 har ledningen visat handlingskraft genom att snabbt kunna genomföra förändringar. Spiffbet har idag en mindre effektivare organisation som kan agera mer agilt.

En mer effektiv verksamhet, starkare balansräkning och kapade räntekostnader i kombination med väletablerade plattformar och breda kunderbjudanden samt etablerade varumärken, gör Spiffbet till en intressant investering.

Den globala spelmarknaden, mätt i bruttospelintäkter, uppgick 2022 till 438 miljarder euro, av dessa intäkter stod landbaserat spelande för 77 %, innefattande statligt ägda lotteriverksamheter, landbaserade kasinon och fysiska spelautomater. Den globala trenden visar på att en större andel av marknaden skiftar från landbaserade kasinon mot online-kasinon och andra online-spel, en trend som gynnar Spiffbet, då Bolaget redan har inarbetade varumärken på befintliga marknader och kan expandera vidare geografiskt genom starka befintliga distributörskanaler, egen plattform likväl via nya framtida partners. Den globala trenden är tydlig avseende online-spel vilket har visat en årlig tillväxttakt om 19 % de senaste fem åren, vilket kan jämföras med en årlig tillväxttakt om 1,7 % för den totala spelmarknaden. Spiffbets inarbetade varumärken skapar en konkurrensfördel genom inträdesbarriärer på marknader som nu mognar och blir alltmer reglerade globalt.

Enligt European Gaming & Betting Association så estimeras den europeiska spelmarknaden att växa från 87 miljarder euro år 2021 till att uppgå till 126 miljarder euro år 2028, där 52 miljarder euro förväntas genereras av online-spel, något som alltså skulle innebära att online-spel kommer att utgöra 41 % av den totala europeiska marknaden, motsvarande en ökning om 17 % från 2022.

Spiffbet är idag primärt verksamma i Nordeuropa men har en uttalad ambition att expandera till nya tillväxtmarknader där andelen landbaserad spelverksamhet fortfarande är hög, men där den ökande mängden smarta telefoner och utbredda digitaliseringen möjliggör för fler att använda onlinekasinon, till exempel marknader såsom Latinamerika, Afrika och Asien. Spiffbet är sedan tidigare etablerade i några växande marknader såsom Spanien samt några utvalda länder i Latinamerika, något som genererar en kvalitetsstämpel, know how och förståelse för att bearbeta nya marknader.

Spiffbet har en ambition att framöver expandera till tillväxtmarknader såsom Asien och Afrika. Asien är i dagsläget världens största marknad för onlinekasinon och utgör idag 40 % av den globala marknaden med en storlek om 2,9 miljarder euro och förväntas växa till en storlek om 5,8 miljarder euro år 2027, vilket motsvarar en tillväxttakt om 15 %. Marknaden för onlinekasinon i Afrika och Latinamerika värderas idag till 0,4 miljarder euro och förväntas växa med en estimerad årlig tillväxttakt om 25 % tills år 2027 för att då att uppgå till 1,2 miljarder euro. De nya marknaderna visar med andra ord en kraftigt växande efterfrågan, något som Spiffbet förväntas kapitalisera på givet Bolagets erbjudanden.

Operativ hävstång till följd av effektivisering av verksamhet

Spiffbet har genomfört flera kostnadsbesparingar där Bolaget har effektiviserat verksamheten, exempelvis genom att arbeta med färre varumärken och således verka med lägre plattformskostnader. Anpassningen av Bolagets varumärkesportfölj har till viss del varit bidragande till att omsättningen har minskat från 97 MSEK år 2021 till 61 MSEK år 2022, men framför allt har en, relativt sett, reducering av kostnader åstadkommits, något som skapat en operativ hävstång för Spiffbet där bruttomarginalen (inkl. marknadsföringskostnader) ökat från 8 % för helåret 2021 till 19 % år 2022.

När Bolaget växlar fokus från kostnadsbesparingar till att växa omsättningen förväntas den operativa hävstången bli en betydande komponent för att lyckas med målsättningen om att nå break-even på EBITDA-nivå under 2023. I syfte att öka omsättningen har Spiffbet en uttalad strategi om att förbättra den löpande kundhanteringen, visa en minskad churn samt successivt bredda befintliga varumärken till nya marknader, främst genom organisk tillväxt men även via väl utvalda förvärv av nya varumärken och produkter. Den riktade kvittningsemissionen om nära 40 MSEK innebär att Spiffbet är näst intill skuldfria, vilket ger Bolaget en betydligt mer attraktiv finansiell ställning för att kunna identifiera och genomföra nya potentiella förvärv, eller genomföra en strukturaffär, där synergier i form av besparingar, effektivitetsökningar och andra stordriftsfördelar är förutsättningar för fortsatta förvärv.

Lansering av ny lösning förväntas ge större kontroll av värdekedjan

Spiffbet lanserade under Q4-22 en ny plattformslösning inom partnerverksamheten. Den nya plattformslösningen erbjuds via ett tjänsteerbjudande inom Rhino Gaming, vilket är en produkt- och tjänsteportfölj som Spiffbet erbjuder partners, där lösningen medför att en större del av värdekedjan kan delas mellan Spiffbet och partners genom att mellanhänder utesluts. Detta innebär att Bolagets kan styra Bolagets partnerverksamhet mer flexibelt efter fluktuationer i marknaden. Kombinationen av att mer flexibelt kunna justera verksamheten efter behov och att ta en större del av värdekedjan möjliggör en förbättrad lönsamhet

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.