Emission: Parans Solar Lighting

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industrivaror och tjänster
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 20,28 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,75 SEK per unit
 • Teckningsperiod
 • 26 nov – 12 dec 2018
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 64 %
PRIS PER
AKTIE
1,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
40,56 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Parans Solar Lighting

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industrivaror och tjänster
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 20,28 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,75 SEK per unit
 • Teckningsperiod
 • 26 nov – 12 dec 2018
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 64 %
PRIS PER
AKTIE
1,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
40,56 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med stark orderbok och goda tillväxtutsikter

Parans Solar Lighting AB (”Parans” eller ”Bolaget”) utvecklar, säljer och marknadsför äkta solljus för inomhusmiljöer genom en global närvaro till kunder över hela världen. Parans Solar Lightings solljussystem gör det möjligt att leda in solljus till delar av byggnader dit solljus från fönster inte når.

Under våren 2018 har Bolaget tagit viktiga steg i att skapa en stabil teknisk lösning. Vidare har Bolaget etablerat ett antal samarbetsavtal med starka lokala distributörer i bland annat Dubai och Italien. Samtidigt har man intensifierat bearbetningen av befintliga partners i syfte att öka deras aktivitetsnivå̊ gentemot sina respektive marknader.

Parans säljer solljussystem och ljusarmaturer mot en engångsavgift. Bolaget utvecklar kontinuerligt SP4-system och ljusarmaturerna, vilket möjliggör att Parans kan erbjuda det kunden efterfrågar.

Bolaget genomför nu en företrädesemission för att kunna finansiera kommersialiseringen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Bolaget avser fortsätta arbetet med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2018 och in i 2019, vilket bör positionera Bolaget bra på en marknad som växer allt mer.

 • Tajmingen är rätt! Idag ställer kunder, fastighetsägare och lagstiftare allt högre krav på att människor måste ha en arbetsmiljö som tillhandahåller tillräckligt med dagsljus.
 • Vi har nu byggt upp nödvändig industriell och kommersiell förmåga för att kunna ta det stora klivet i bolagets utveckling.
 • Vi har genom de ordrar vi tagit hittills under 2018 fått ett tydligt kvitto på att vi nu också av marknaden uppfattas som mogna och trovärdiga som leverantör av stora system till stora kunder.

Parans innehar en unik lösning på en växande marknad 

Marknaden för tekniska lösningar som tar in dagsljus och solljus i byggnader ökar kontinuerligt i storlek då både kunder och lagstiftande myndigheter ställer allt större krav på fastighetsägare att erbjuda dagsljus på arbetsplatser. Lösningen är även attraktiv i länder med mindre naturligt ljus, detta på grund utav att naturligt ljus kan minska säsongsdepressioner. Det har gjorts många undersökningar vilka har bevisat att det finns många fördelar med dagsljus. Verksamheter med naturligt ljus har visat sig vara 18 % mer produktiva, elever erhåller 5–14 % högre studieresultat, och butiker ökar dess försäljning mellan 15–40 %.

Idag när världen strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck är Parans lösning mer aktuell än någonsin. Att använda solen som ljuskälla är hälsosamt, hållbart och smart. Bolaget har nu sin fjärde produktgeneration på marknaden med möjlighet att leda solljuset 100 meter in i byggnader vilket möjliggör ledning av solljus till cirka 30 våningar ner.

Parans har byggt upp en erfaren organisation med nödvändig kompetens för att hantera tilltagande produktionsvolymer, samt att bygga ett starkt partnernätverk av distributörer i prioriterade marknader. Att Bolaget har erhållit stora orders i mångmiljonklassen, kan även ses som ett kvitto på att tidigare gjorda investeringar börjar ge utväxling. Genom att Bolaget har kunder över hela världen där produkten är generisk, innebär det att Bolaget innehar alla möjligheter att växa i stor uträckning. IKEA, Vasakronan, Köpenhamns Flygplats är alla exempel på projekt där referenser och kunskap kan appliceras på liknande segment och i andra delar av världen.

Bolaget har i dagsläget en stark orderbok. Under 2018 har Parans engagerat sig i affärer som bygger organisatorisk förmåga för att skapa samt leverera större affärer. Genom Bolagets erfarenhet inom denna nödvändiga kompetens och historia att vara underleverantörer till större projekt anses Bolaget ha goda framtidsutsikter för tillväxt.

Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Bolaget avser fortsätta arbetet med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2018 och in i 2019 vilket bör positionera Bolaget bra på en marknad som växer allt mer.

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar söker nu Parans i föreliggande emissionserbjudande cirka 20,28 MSEK exklusive emissionskostnader som enligt planerna skall räcka för löpande drift fram till mitten av 2019 efter avslutad emission.

Alla vet idag att människan är skapt för att vistas utomhus. Vi behöver exponeras av solljuset för att fungera och för att kroppen skall veta om det är dag eller natt. Under de senaste åren har forskare också kunnat visa hur livsnödvändigt det är för era av kroppens funktioner, ner på cellnivå, att exponeras för dagsljus och solljus.

Idag vistas stora delar av befolkningen inomhus på dagen och går miste om upp till 90% av det tillgängliga solljuset. De negativa konsekvenserna kan vara allt från ökad trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, sämre lärande och för vissa människor till och med depression.

Idag har de flesta fastighetsutvecklare världen runt tagit till sig av denna kunskap, och man designar nu kommersiella byggnader med större fönsterrutor, öppnare planlösningar och ljusgårdar. Allt för att släppa in det viktiga ljuset som efterfrågas av de som sedan skall vistas i fastigheten. Problemet är bara att ju större fastigheter man bygger desto svårare blir det att leda ljuset tillräckligt djupt in i fastigheten Genom Parans innovativa teknik koncentrerar vi solljuset och leder det genom byggnaden via beroptiska kablar, djupt in byggnaden och levererar ett solljus med samma fullspektrum inom det synliga ljuset som solens strålar utomhus.

Med Parans senaste produktgeneration, SP4, har vi kapacitet att leda ett starkt solljus med bibehållen ljuskvalitet upp till 100 meter in i en byggnad. Det innebär att du idag kan leda in äkta solljus till vilket rum du vill i vilken byggnad du vill. Det nya SP4-systemet är också mer avancerat än tidigare produktgenerationer. Det är bland annat uppkopplat mot internet vilket ger möjlighet till ytterligare kundvärde i form av information kring driftstatistik, antal levererade soltimmar, elbesparing samt möjlighet att uppgradera mjukvara genom fjärrstyrning.

De senaste 3 åren har Parans lagt stora resurser på att industrialisera våra produkter. Det har inneburit allt från att designa för volymtillverkning till att etablera en stabil leverantörsbas. Vi har också tagit hem produktionen till egna lokaler för att ha full kontroll över både kvalitet- och kapacitetsuppbyggnad. Idag är har vi en stabil lösning med kapacitet att kunna ta större orders med rimliga leveranstider. Vidare ses vi som tillförlitliga av både leverantörer och kunder då vi har en organisation med medarbetare som har stor erfarenhet inom sina ansvarsområden.

Parans är nu inne i nästa fas av Bolagets strategiska utvecklingsplan. Nu läggs betydande resurser på att kommersialisera produkten mot ett antal fokuserade marknader. Då Bolaget har höga ambitioner att utveckla försäljningen globalt, har vi valt att i de prioriterade marknaderna såsom USA, Europa och Mellanöstern, etablera samarbeten med starka försäljningspartners.

Vi bedömer att det därför är av strategisk betydelse att lägga stora delar av våra kommersiella resurser på denna partnerutveckling, även om vi vet att det är tidskrävande. Vi är övertygade om att ett väl fungerande nätverk av starka lokala distributörer i våra högpotential marknader kommer vara avgörande för att Bolaget skall kunna generera stora försäljningsvolymer på sikt.

Parallellt med att vi nu utvecklar vårt partnernätverk så arbetar Bolaget med direktförsäljning dels mot vår hemmamarknad, men också mot stora kunder globalt där den potentiella orderstorleken är stor. Tidigare låg den genomsnittliga orderstorleken på 300 000 upp till 700 000 kronor. Idag ser vi hur storleken på projekten successivt ökar till att ligga en bra bit över miljonen kronor. Ett exempel är avsiktsförklaringen om holländska tunnelprojektet där affärens storlek bedöms till ca 20 MSEK.

För att klara av denna ambitiösa tillväxtplan behöver Parans en stark organisation, både kommersiellt men också operationellt. Vi har redan en basorganisation på plats, men kommer successivt behöva stärka upp ytterligare med affärsutvecklare för att kunna driva utvecklingen av våra lokala distributörer på ett effektivt sätt. Mycket av arbetet kommer också ske ute i marknaderna hos våra partners och kunder.

Det är min och styrelsens bedömning att Parans aldrig tidigare har varit i en sådan bra position för att ta nästa steg i sin kommersiella utveckling. Förmågan nns där och marknaden visar ett allt ökande intresse för våra produkter.

Vi är inne i en viktig och kapitalintensiv fas av Parans utveckling. Denna nyemission är en del i att säkerställa att vi har tillräckliga resurser för att bearbeta marknaden effektivt och nå omsättningsmålet på minst 75 MSEK till 2020.

Jag ser fram emot en spännande och intensiv höst tillsammans med våra fantastiska medarbetare och med stöd från våra aktieägare.

Anders Koritz
Verkställande direktör