Emission: Meltron

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industri
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 25 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,25 SEK
 • Teckningsperiod
 • 28 sep - 13 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,25 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Meltron

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industri
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 25 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,25 SEK
 • Teckningsperiod
 • 28 sep - 13 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,25 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med bred produktportfölj i en kraftigt växande marknad med ett välutvecklat globalt distributionsnät

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system, baserade på över 20 års forskning, som har genererat en stark patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning. LED-teknikens design och effektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samt betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor, vilket Meltron erbjuder inom fyra olika kundsegment. Bolaget fokuserar med en bred produktserie på segment med särskilt höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk, där Meltron idag för diskussioner och pilotprojekt med globala aktörer.

Bolaget har idag en spännande pipeline i en kraftigt växande marknad, med ett väl utvecklat globalt distributionsnät och vid full teckning av pågående emission om blir Meltron skuldfritt vilket skapar goda förutsättningar för att kapitalisera på bolagets väldiversifierade produktportfölj i den starkt växande LED-marknaden.

 1. Meltron verkar på en starkt expansiv marknad med goda möjligheter till att vinna marknadsandelar.
 2. Meltron har en stark och unik portfölj av avancerade produkter för flera olika tillämpningsområden.
 3. Meltron ligger i startgroparna för en stark ökning av försäljning där diskussioner och pilotprojekt pågår med globala aktörer.

Meltron fokuserar idag framförallt på fyra kundsegment som utmärker sig genom höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk. Vad som utmärker bolagets produktserie är att den sänker driftkostnader kopplat till lägre energiförbrukning samtidigt som den ger en säkrare lokal miljö. Meltrons ljuskällor kan optimeras dels med avancerade beräkningsverktyg, dels med hjälp av avancerad optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och eliminerar så kallade “blind spots”. Meltron för idag dialoger och pilotprojekt med globala världsspelare vilka kan agera starka triggers framgent.

Meltron delar upp sin produktserie inom fyra olika kundsegment:

Infrastruktur – Inom infrastruktur erbjuder Meltron smart vägbelysning genom produkten Meltron RS.

Industri – Inom Industri så erbjuder Meltron smart belysning för explosiva och krävande miljöer genom produkten EX.

Logistik – Inom logistik erbjuder Meltron två produkter, HB och PY, hög prestanda, lång hållbarhet och låga kostnader.

Jordbruk – Inom Jordbruk erbjuder Meltron belysning som är ekonomiskt fördelaktigt för jordbrukaren och skonsamt för djuren.

Produktionen sker för närvarande för vissa produkter hos en långvarig samarbetspartner i Kina och för flertalet produkter genom egen kvalitetskontroll och slutsammansättning i Finland, baserad på special- och standardkomponenter från partners från världsmarknaden vilket vanligtvis, pre-Corona, medför och förväntas bidra till en standardiserad och förutsägbar logistik. Bolagets go-to-market strategi skiljer sig beroende av kundsegment och geografi.

FoU-kostnaderna per försäljningskrona förväntas sjunka kraftigt framgent vilket tillsammans med en eventuell genombrottsorder från något av de prestigefyllda pilotprojekten i de fyra kundsegmenten bedöms driva både marginal, kassaflöde och lönsamhet framöver.

Belysning är till viss del en relativt trögrörlig sektor men starka referenskunder skapar legitimitet och underlättar för nykundsbearbetning, Meltron har idag starka referenskunder från alla fyra kundsegment, där bland annat AGA, AkzoNobel, Skanska och Helsingfors stad utmärker sig. En i raden av flera nyligen kommunicerade ordrar var ett pilotprojekt med ett finländskt olje- och gasbolag med en omsättning över 10 mdSEK. Den initiala beställningen är av mindre storlek men viktig för att fortsätta växa inom det lukrativa affärssegmentet, krävande industrier. Efter utvärdering av den första installationen hoppas Meltron ges möjligheten att installera sin specialanpassade belysningsslösning på alla kundens anläggningar, vilket skulle ha en väsentligt positiv inverkan på både intäkter och lönsamhet. Långt gångna diskussioner pågår om liknande installationer med andra ledande företag, inom bland annat läkemedels- och energisektorn, vilket utgör starka triggers i investeringscaset.

Bolagets go-to-market strategi skiljer sig beroende av kundsegment och geografi och delas upp i tre geografiska marknader.

Nordamerika – Under andra halvåret 2019 tecknade Meltron ett strategiskt avtal med en partner, Industrial Security Alliance Partners ISAP, för att adressera den amerikanska marknaden. ISAP är ledande inom säkerhet och övervakning och den kommersiella logiken bakom samarbetet är att Meltrons utrusning ska komplettera ISAPs produkter och tillsammans skapa en attraktiv helhetslösning. Samarbetet är ett joint venture där Meltron säljer en licens till ISAP avseende rättigheten att integrera bolagets belysningssystem i ISAPs produkter. Den primära målgruppen för samarbetet är slutkunder inom bland annat olja och gas, kärnkraftverk, flygplatser, gränskontroller.

Europa – Bolagets hemmamarknad Europa, där huvudinriktning hittills har varit Tyskland, Österrike och UK, adresseras med en internt upparbetad säljorganisation som kommer utökas och förstärkas genom emissionslikviden.

Mellanöstern – Bolagets tredje geografiska fokusområde är Mellanöstern där bolaget har närvaro i Oman sedan ett par år, där fokus ligger på affärsområdet infrastruktur.

Den globala LED-marknaden var 2019 värd cirka 500 md SEK fram till år 2027 förväntas LED-marknaden ha växt till ett värde om cirka 1 136 md SEK, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om ca 11 %.

En viktig drivkraft historiskt och som förväntas ha betydelse framöver är kontinuerligt lägre priser i kombination med förhöjd prestanda. Samtidigt så är det viktigt att poängtera att LED-lampor ger mer ljus per watt i jämförelse med konventionella lampor hänfört till en effektivare process vid alstrandet av ljuset. Energibesparingen att skifta från glödlampa till LED-lampa kan vara upp till 90 %.

Ett potentiellt framtida skifte från de ordinära och mindre miljövänliga alternativen (t.ex. glödlampan och halogenlampan) över till LED lampan skulle innebära en betydande tillväxt för den globala LED-marknaden framgent. Den europeiska LED-marknaden har relativt sätt ökat mer än andra belysningsmarknader sedan 2018, då Halogenlampor förbjöds i Europa enligt EU lag.

For those who have not previously heard of Meltron, can you tell us a little more about your business, what you do and what market you are addressing?

Meltron develops, manufactures and sells LED lights in the speciality applications area. Meltron’s lights are used in very demanding environments, such as high heat, exploding gases, exposure to impacts and water.

The LED market is a 100 billion USD market. The market is very competitive but Meltron operates in a niche part of the market where high tech development and know how the key is.

Could you tell us a little more about your go-to-market strategy and what potential you see in each segment going forward?

Meltron’s products fits in most of the segments with good light is needed in demanding environment. Meltron’s products are used in diverse segments, such as stadiums, manufacturing, pharmaceutical and oil and gas. They have been installed at a horse racing track in Oman as well as a nuclear power plant in Finland.

Meltron is addressing all of the segments with both own sales resources as well as actively pursuing partners to sell the products.

What trends do you see in the market and how are you going to capitalize on the market growth?

Customers understand the importance of good light and the need for quality products. The energy saving and green trend is continuing and with that, the exchange of old types of lights for LEDs.

Additionally, we see a trend of wanting to buy Light as a Service, which we believe will be the next big thing in our world. Meltron with its superior product quality and life span is very well positioned for this.

You are now conducting a fully guaranteed rights issue of approximately 25 MSEK, how will you use the proceeds? 

We will use it to ramp up sales and marketing. With increase sales also comes additional needs for capital on the production side so parts of the proceeds will go to that.

Where do you see Meltron in three years?

Meltron will be firmly positioned as the leader in the niche of speciality LED luminaries for demanding environments. Additionally, Meltron will be the leader in Light As A Service. 

Can you name three reasons as to why Meltron is a good investment today? 

 1. Meltron has superior products which are in the market at the right price point.
 2. Meltron has very strong references proving our products are selected by very demanding customers.
 3. Meltron is in the early start of what we think will be an incredible growth. We are like a new start-up but with the biggest difference is that we have extremely reliable products that are proven in the market.

Meltron har under den senaste perioden säkrat flera nya order från globala företag så som Aga Group och UPM (skogsföretag). Produkterna får mycket god återkoppling och det är därför kunder gör kontinuerliga beställningar. Även Gasum Company gjorde en allra första order, vilket är positivt. Mycket glädjande är att Meltron i dagarna räknar med att kunna gå ut med att ett stort och ledande amerikanskt läkemedelsbolag har valt Meltron-produkter till en av sina produktionsanläggningar i Storbritannien.

Detta är ett enormt viktigt referensprojekt för oss och öppnar upp så många nya möjligheter. Många liknande försäljningar är under förhandlingar i Skandinavien och Mellanöstern. För att kunna förverkliga företagets vision behöver Meltron mer marknadsföring och säljstyrka.  

Därför var det mycket glädjande att kommunicera till marknaden nyligen att Meltron har rekryterat två nya globala säljchefer med ett gediget track-record och erfarenhet av global försäljning av tekniskt avancerade produkter. Vi måste kunna stärka vår leverans- och produktionsförmåga med effektivare nivåer på rörelsekapital. Att betjäna stora företag på global nivå är krävande och det är därför det innovativa arbetet inom FoU är viktigt att underhålla löpande.

Detta är och kommer alltid att vara en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Alla dessa aktiviteter behöver stark finansiering och kapitalbas.

Med hänvisning till ovan finns det mycket som talar för att Meltron står inför ett kommande genombrott. Jag välkomnar därför gamla som nya investerare att stötta Meltron mot vår vision, att bli den ledande leverantören av belysningslösningar baserade på LED inom krävande industrier.

Ville Sistonen
VD Meltron