Emission: Mackmyra

 • Aktiekurs
 • 0.14
 • Bransch
 • Dryckesbranschen
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 62,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 3 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14 - 28 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 75 %
PRIS PER
AKTIE
3 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
62,3 MSEK

Emission: Mackmyra

 • Aktiekurs
 • 0.14
 • Bransch
 • Dryckesbranschen
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 62,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 3 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14 - 28 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 75 %
PRIS PER
AKTIE
3 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
62,3 MSEK

Möjlighet att investera i en svensk pionjär inom dryckesbranschen

Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) grundades år 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare, med visionen att leda utvecklingen inom New World Whisky/Craft-whisky genom en modern, innovativ och klimatsmart maltwhisky i världsklass. Bolagets affärsmodell bygger på att tillverka, lagra och sälja buteljerad whisky till återförsäljare samt andra producenter i Europa och övriga världen. Bolaget ger även privatpersoner möjligheten att skapa sitt eget skräddarsydda personliga whisky- eller ginfat, samt erbjuds försäljning av whisky- och ginrelaterade upplevelser, vilket avser skapa ett starkt engagemang hos slutkunderna, vilka på ett sätt blir ambassadörer för Mackmyra och är därmed en viktig del i Bolagets marknadsföring. Mackmyra har sedan många år en stark position på Systembolaget, där Bolaget står för ca 50 % av försäljningen av svenskproducerad maltwhisky, således har Mackmyra den största marknadsandelen i Sverige bland svenska whiskyproducenter. Därtill har Mackmyra nått en hög grad av etablering på snabbväxande exportmarknader såsom Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Taiwan, där den sistnämnda marknaden har vuxit kraftigt det senaste året och utgör idag en av Bolagets fem största marknader. Genom att introducera en större del av Mackmyras breda produkt- och upplevelseutbud på ytterligare exportmarknader, i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi, estimeras Mackmyra fortsätta vinna marknadsandelar vilket förväntas bädda för ökad tillväxt samt geografiskt diversifierade kassaflöden, vilket minskar beroendet av en enskild marknad.

De senaste 18 månaderna har Bolaget arbetat med att öka destilleringstakten för att skapa långsiktiga effektivitetsfördelar som ett högt kapacitetsutnyttjande möjliggör i Bolagets destilleri i form av lägre kostnader per liter destillerad sprit. Redan under år 2021 lyckades Bolaget dubbla destilleringstakten, vilket medförde en kostnadssänkning av literpriset med 30 % mellan åren 2020 och 2021. Genom den pågående företrädesemission om ca 62 MSEK, är det Mackmyras ambition att stärka Bolagets rörelsekapital för att fortsätta exekvera på uttalad tillväxtplan, och därtill optimera effektiviteten i destilleriet genom att öka destilleringstakten, vilket banar väg för ökade marginaler, vilket Analyst Group ser som en stark närliggande värdedrivare.

Med ett starkt och väletablerat varumärke i kombination med en ökad destilleringseffektivitet ser vi att Mackmyra står inför en lönsam tillväxtresa. Whisky är en dryckeskategori som blir bättre med tiden i takt med att den lagras, och till följd av Bolagets långa historik har Mackmyra etablerat ett väl uppbyggt mognadslager, varför Analyst Group anser att Mackmyra står väl rustat för att möta nuvarande och framtida efterfrågan av äldre whisky, där produkterna förväntas säljas med en högre marginal. Dessutom, då leveranskapacitet över tid är ett viktigt krav från inköpare för att kunna nå en bred distribution, anses Mackmyra inneha en stark konkurrensfördel mot yngre destillerier inom segmentet New World Whisky eftersom de flesta har betydligt mindre färdiga volymer att leverera, vilket förväntas utgöra en stor fördel vid inträde på nya geografiska marknader.

Utifrån att Mackmyra levererade en nettoomsättning (exkl. alkoholskatter) om 20,4 MSEK under Q1-22, samt med hänsyn till historisk försäljningstillväxt och återstart av Bolagets upplevelseverksamhet efter pandemin, estimerar Analyst Group en nettoomsättning om 95–105 MSEK för helåret 2022. Givet detta, samt att Bolaget erhåller full teckning i samband med erbjudandet, värderas Mackmyra till P/S 1.2-1.3x på 2022 års prognos, vilket är betydligt lägre jämfört med Bolagets peers, vilka värderas till P/S ~3.0x (LTM). Den låga värderingen i kombination med Mackmyras goda framtidsutsikter, där framförallt ökad lönsamhet utgör en tydlig värdedrivare, medför att vi, genom att delta i pågående företrädesemission, ser en attraktiv risk/reward”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Mackmyra är Sveriges första maltwhiskytillverkare, vilket innebär fördelar såsom att Bolaget över tid har byggt upp ett stort mognadslager och därmed en stor leveranskapacitet jämfört med andra tillverkare inom Craft-och New-World Whisky som kommit in på marknaden vid senare tillfälle. Förutom att snabbt kunna möta nuvarande och framtida efterfrågan, anses en hög leveranskapacitet även innebära en stor fördel vid inträde på nya marknader för att inköpare ska kunna nå en bred distribution.
 2. Genom Mackmyras gravitationsdestilleri utnyttjas gravitationskraften och energiåtervinning, vilket uppnår en energibesparing om över 45 % jämfört med Bolagets ursprungliga produktionsanläggning. Med tanke på att slutkonsumenten väljer allt mer hållbara alternativ har Mackmyra en stor marknadsfördel jämfört med andra destillerier. Dessutom har gravitationsdestilleriet en maximal kapacitet om ca 1,8 miljoner flaskor (motsvarande 70 cl med 40 % alkoholhalt) per år, vilket innebär att nyttjandegraden för 2021 var ca 36 %, således finns det stora möjligheter för att skala upp användningen av destilleriet.
 3. Mackmyra erbjuder en unik helhet jämfört med konkurrenter som både består av flask- och fatförsäljning, men även olika typer av upplevelser. Att slutkonsumenten i allt högre grad fyller sin fritid eller semester med olika typer av upplevelser är en stark makrotrend, vilket Mackmyra kapitaliserar på genom Bolagets upplevelseverksamhet. Samtidigt medför en bred produktportfölj diversifierade kassaflöden, vilket i sin tur leder till att Bolaget inte är beroende av en enskild intäktsström.

Mackmyra erbjuder en unik helhet jämfört med konkurrenter som både består av flask- och fatförsäljning, samt olika typer av upplevelser. Bolagets flaskförsäljning utgör den största intäktsströmmen och motsvarar ca 55 % av den totala försäljningen. Mackmyras kärnutbud av flaskor består bland annat av single maltwhiskyn Mack By Mackmyra, Svensk Ek, Svensk Rök och Brukswhisky. Utöver kärnutbudet i flasksegmentet så lanserar Mackmyra regelbundet så kallade injektionsprodukter, vilka har som funktion att skapa nyhetsvärde, driva innovation, bidra till merförsäljning och bygga Mackmyras varumärke. Injektionsprodukterna ligger ofta i det övre premiumsegmentet och har därför också en högre prisnivå än kärnutbudet. Därutöver har Bolaget genomfört flera skräddarsydda buteljeringar där Mackmyra bland annat har samarbetat med rockbandet Motörhead och destillerat deras Motörhead Single Malt Whisky.

Utöver flaskförsäljning erbjuder Mackmyra även personliga whiskyfat, vilket är ett etablerat koncept som motsvarar ca 36 % av den totala försäljningen. Det personliga fatet är en kombinerad upplevelse och whiskyprodukt som lanserades år 2002. Konceptet innebär att kunden skapar sin egen maltwhisky som lagras i ett 30-litersfat hos Mackmyra. Kunden får följa fatet genom hela processen, från fatfyllning till mognadslagring, och slutligen buteljering. Fatprodukterna har sålts i mindre skala utomlands, men år 2019 lanserades de i större skala i Tyskland och Storbritannien, där export av fatprodukter även till andra länder innebär en betydande försäljningspotential för Mackmyra i framtiden. Idag är Bolagets minsta intäktsström upplevelser (exklusive övrig försäljning såsom handsprit), vilket utgör ca 6 % av den totala försäljningen, men som åter väntas ta fart efter pandemin. Att slutkonsumenten i allt högre grad fyller sin fritid eller semester med olika typer av upplevelser är en stark makrotrend, vilket Mackmyra kapitaliserar på genom Bolagets upplevelseverksamhet. Dessutom är upplevelseverksamheten en viktig marknadsföringskanal för Bolaget, då Mackmyras konsumenter sprider budskapet om Mackmyra och om sina upplevelser, vilket bidrar till ökad kännedomen om varumärket samt produkterna.

Mackmyras whisky är positionerad i de övre prissegmenten på Systembolaget och konkurrerar främst med skotsk maltwhisky och premiumprissatt whisky från andra länder, samt några svenska märken som har kommit in på marknaden med buteljerade produkter som säljer i relevanta volymer. De högre prissegmenten innebär högre marginaler men också lägre volymer då efterfrågan är något lägre. Försäljningen av all slags whisky på Systembolaget uppgick under 2021 till ca 9,2 miljoner liter, motsvarande ca 13 miljoner flaskor, varav ca 22 % var maltwhisky. Under de två senaste åren har Systembolagets whiskyförsäljning ökat med 21 % under år 2020 och 5 % under år 2021, och av den svenskproducerade whiskyn står Mackmyra för ca 50 % av försäljningen på Systembolaget, vilket innebär att Bolaget besitter den största marknadsandelen bland svenska whiskyproducenter.

Utöver Sverige så är Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Taiwan de viktigaste exportmarknaderna för Bolagets internationella satsning. Försäljningen av Single Malt-whisky uppgår för dessa marknader till ca 29 miljoner liter årligen, att jämföra med de ca 1,8 miljoner liter som säljs via Systembolaget, således finns det stora ekonomiska värden att hämta på Mackmyras internationella marknader, även vid en mindre marknadsandel. Värdet av den globala whiskymarknaden uppskattades till ca 62 miljarder dollar år 2020 och prognostiseras att nå ca 85 miljarder dollar år 2027, vilket motsvarar en CAGR om 5 %, enligt Global Market Insights. Den viktigaste trenden inom whiskyvärlden de senaste åren har varit en stark förflyttning av konsumentintresse mot premiumsegmentet, mot dyrare och mer exklusiv whisky, vilket ligger i linje med Mackmyras position.

På Mackmyra säljer vi upplevelser med whisky i centrum. Mackmy­ra är Sveriges första och största whisky-destilleri och vi tillverkar hantverksmässig sinlge malt whisky. Vi har under drygt tjugo års tid byggt upp en internationell närvaro likväl som en stark position på hemmaplan. Vi har också genom åren byggt upp ett för framtiden välpositionerat lager med mogen whisky – detta är ju faktiskt en bransch där lagret oftast bara blir bättre och värdefulla­re med åren.

Som i alla företag så finns det, åtminstone när man tittar bakåt, ganska väldefinierade tidsepoker. I Mackmyras fall så var de första tio åren starkt präglade av nybyggaranda, entreprenörskap och känslan av man gjorde något banbrytande – vi lanserade den första svenska hantverksmässiga single malt whiskyn. De näst­kommande tio åren präglades av investeringen i ett nytt klimats­mart gravitationsdestilleri, börsnoteringen och investeringar i internationalisering, De kommande åren är tänkta att präglas av strömlinjeformning, effektivisering och utveckling av de unika delar och produkter som Mackmyra genom åren skapat.

Utifrån ett makroperspektiv så ska Mackmyra rida på tre stora underliggande trender: upplevelser, hantverksmässighet och hållbarhet. Att i allt högre grad fylla sin fritid eller semester med olika typer av upplevelser är en stark makrotrend. Man vill komma hem med en berättelse om att ha besökt en viss restaurang eller bar, bott på ett särskilt hotell eller deltagit i en speciell aktivitet. Här är Mackmyra väl rustat genom vårt Reserve-erbjudande där kunden under 3–5 år får möjlighet att delta i en resa i whiskyns tecken med sitt eget personliga fat lagrat på en pråm i Seine, Paris, eller på 1 125 möh på ett klipputsprång i Lofsdalen eller på något annat av våra väldoftande whiskylager. Trenderna med hant­verksmässighet och hållbarhet kan Mackmyra dra många fördelar av: produktion i vårt energieffektiva gravitationsdestilleri där tyngdlagen gör det största jobbet och med endast tre svenska ingredienser kornmalt, jäst från Kronjäst och vatten från Valboåsen.

De senaste 18 månaderna har vi arbetat hårt med att förbättra vår lönsamhet. Genom stora kostnadsbesparingar och en förbättrad bruttomarginal har vi trots pandemin och en orolig omvärld minskat våra förluster avsevärt. När 2021 lades till handlingarna så kunde Mackmyra se tillbaka på ett år med tillväxt i såväl flask-som fataffären (Reserve). Flaskor växte med 9,6% och Reserve med 12,8%. En bärande del på vägen mot lönsamhet är också en förstärkt bruttomarginal. Under 2021 ökade bruttomarginalen med 4 procentenheter till 48% och under Q1 2022 fortsatte denna trend och bruttomarginalen landade på 53%. Detta har skett genom framförallt ett omfattande arbete med vårt sortiment och en medveten premiumisering av detsamma. Detta arbete fortsätter och innefattar ompositionering av en del befintliga produkter utfasning av mindre lönsamma produkter samt lansering av nya och lönsammare produkter. En aktiv generell prishöjningsstrategi är också en del av arbetet med bruttomarginalen. I tillägg till det beskrivna arbetet med vår produktmix sker ett arbete med marknadsmixen, vilket innebär ett medvetet försäljningsarbete riktat mot marknader där prisbilden är högre.

Efter refinansieringen under slutet av 2020 fattades även beslut om att öka destilleringstakten för att åtnjuta de långsiktiga effekterna av ett högt kapacitetsutnyttjande i vårt destilleri i form av lägre kostnader per liter destillerad sprit och framtida förbättrade marginaler. Destilleringstakten ökade med över 100% under 2021 jämfört med 2020, vilket i sin tur innebar en kostnadssänkning av literpriset med 30%.

Under 2021 bedrevs också ett konsekvent arbete med kostnads­besparingar. Totalt sänktes rörelsekostnaderna med 8,1 MSEK genom bland annat effektivisering av organisation, processer och administration. Rörelsekostnaderna som andel av försäljningen har gått ner från 65% till 54%. Arbetet med att skapa en effektiva­re organisation har inte bara inneburit att vi blivit färre medarbe­tare utan vi har även fått möjlighet att välkomna ett antal nya medarbetare som under året tillfört bolaget nya kunskaper, kompetenser och erfarenheter.

Sammanfattningsvis så vill jag välkomna såväl dig som är befintlig aktieägare och dig som funderar på att kliva ombord som delägare till Mackmyra Svensk Whisky! Det är en spännande tid för bolaget och jag hoppas du vill vara med och bidra till att göra Mackmyra till en ännu starkare stjärna på den internationella whisky-kartan!

Johan Larsson,
VD, Mackmyra

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.