Emission: Jetty

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 6,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1 SEK
 • Teckningsperiod
 • 24 juni - 8 juli 2019
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 56 %
PRIS PER
AKTIE
1 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
6,4 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Jetty

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 6,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1 SEK
 • Teckningsperiod
 • 24 juni - 8 juli 2019
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 56 %
PRIS PER
AKTIE
1 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
6,4 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett SaaS-bolag med hög andel återkommande kunder

Jetty AB (publ) (“Jetty” eller “Bolaget”) är ett skandinaviskt SaaS-bolag med bas i Sverige. Bolaget tillhandahåller ett affärssystem för kunder vars verksamhet drivs i projektform, där molnbaserade systemet används för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i tidskritiska evenemang. Jetty har en vision om att bli det ledande verktyget för att genomföra evenemang inom bl.a. sport, musik, kultur, mässor och för offentlig sektor.

Jetty kapitaliserar främst på den omfattande marknaden för evenemang i Skandinavien, där Jetty estimerar årliga potentiella intäkter om ca 200 MSEK.

Jetty har en stabil och kontinuerligt växande intäktsbas från ledande aktörer som till störst del består av återkommande intäkter. Under första kvartalet 2019 växte omsättningen med 100 % jämfört med samma period 2018 och befintlig kundbas utgörs av b.la. Roskildefestivalen, Liseberg, Stockholms Kulturfestival, Göteborgs Kulturkalas, Malmöfestivalen, Svenska Konståkningsförbundet och Stureplansgruppen Event.

Jetty genomför nu en företrädesemission om ca 6,5 MSEK, före emissionskostnader, vilken från styrelse och andra huvudägare har åtagit sig att teckna om 3,6 MSEK, motsvarande 56 procent. Emissionslikviden avses användas för tillväxtskapande aktiviteter, vilka framförallt är ökat fokus på marknadsföring och försäljning, bygga upp ett nät av återförsäljare på den internationella marknaden utanför Skandinavien, framförallt i övriga Europa och USA, stärka rörelsekapitalet samt genomföra Jettys expansionsplaner.

 1. Jetty är inne i en stark tillväxtfas, där omsättningen växte med 100 % under Q1-19. Bolaget fokuserar nu på att öka expansionstakten ytterligare, och nå tillväxt med lönsamhet.
 2. Bolagets SaaS-lösning möjliggör kontinuerligt återkommande och växande intäkter från en stabil kundbas. Jettys affärsmodell är abonnemangsbaserad, där kunder betalar en fast abonnemangsavgift per månad. Under 2019 estimerar Jetty att Bolagets intäkter till 95 % kommer vara återkommande abonnemangsintäkter, vilket visar på en hög kundnytta och en starkt teknisk plattform.
 3. Jetty genomför nu en satsning på den amerikanska marknaden, vilken estimeras vara upp till 15 gånger större än dagens adresserbara marknad i Skandinavien. Brandon Schmidt har rekryterats för att leda den amerikanska satsningen och kommer senast från rollen som marknadsansvarig på biljettföretaget Frontgate som idag är uppköpta av Live Nation. Brandon har således gjort en liknande resa som den Jetty nu ska genomföra.

Jetty tillhandahåller ett affärssystem för kunder vars verksamhet drivs i projektform, där molnbaserade systemet används för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i tidskritiska evenemang. Arrangemang bär stora kostnader för bl.a. personal, logistik och inhyrd utrustning vilket Jettys SaaS-lösning säkerställer genom att bistå i alla processer. Jetty kan avsevärt öka arrangörens lönsamhet genom att minska risken för dubbelarbete samtidigt som det säkerställer informationskvalitet samt underlättar samarbeten.

Jetty uppskattar att företag, beroende på evenemangets projektcykel, kan spara upp till tre (3) heltidstjänster, vilket påvisar Bolagets kundnytta. Under 2019 estimerar ledningen att Bolagets intäkter till 95 % kommer att vara återkommande abonnemangsintäkter, vilket ytterligare visar på en hög kundnytta och en stark teknisk plattform.

Jetty har under de senaste åren produktutvecklat och inriktat sig på att utveckla den tekniska plattformen som en del i Bolagets strategi att expandera. Den ursprungliga och initiala planen för produktens utveckling är nu genomförd och förväntas därför bli en väsentligt mindre del av Bolagets verksamhet framgent.

Bolaget skiftar således nu fokus mot tillväxtskapande aktiviteter såsom försäljning och försäljningsökning. En del i detta skifte är att intensifiera försäljningsprocessen och den tilltänkta emissionslikviden är tänkt till att genomföra den tillväxtfrämjande expansionsplanen och för att kunna möta den väsentliga högre efterfrågan på Jettys kunderbjudande.

Emissionslikviden skall användas till följande:

 • Ökade resurser för marknadsföring och försäljning
 • Bygga upp ett nät av återförsäljare på den internationella marknaden utanför Skandinavien, framförallt i övriga Europa och USA
 • Stärka rörelsekapitalet

Vad skulle du vilja lyfta fram som extra positivt under Q1-19 för Jetty?

Att våra insatser för marknadsföring och försäljning nu ger resultat. Vi ser att de lärdomar vi dragit om hur tjänsten bäst paketeras för kunderna, och hur olika kundgruppers köpmönster ser ut har kunnat omsättas i praktiken, och att vi har påbörjat en tydlig tillväxt i bolaget.

Jetty estimerar att Bolagets intäkter till 95 % kommer vara återkommande abonnemangsintäkter. Vilka faktorer har varit avgörande för er höga andel återkommande intäkter?

Vi är ett bolag som säljer abonnemang. Vi har ibland engångsintäkter, till exempel då vi gör skräddarsydd utveckling åt en kund, men de återkommande abonnemangsintäkterna är de viktigaste för oss. Vi har fokuserat våra säljinsatser på återkommande intäkter, och det ger resultat.

Jetty ställer nu om från produktutveckling till att fokusera på tillväxtskapande aktiviteter. Vilken effekt får det på Bolaget och hur kommer det påverka organisationen?

Då utvecklingsarbetet görs av vår partner har vi goda möjligheter att skala upp eller ner det när vi behöver. Nu har vi flyttat fokus, från produktutveckling till försäljning av befintlig produkt. Då det stora flertalet av alla anställda arbetar endast med försäljning gör det inte stor påverkan på organisationen, men vi har arbetat med en omställning från kundnära utvecklingsprojekt, till att sälja färdigt paketerade lösningar.

Skulle du kunna berätta lite mer om marknaden som Jetty adresserar?

Våra kunder arbetar med evenemang, på ett eller annat sätt. Deras verksamhet sker i projektform, innehåller fysisk logistik, och är hårt styrd av deadlines. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med våra gamla kärnmarknader, till exempel festivaler, men också med nya marknader där produkten haft gott gensvar, till exempel corporate events, och venues, alltså platser där evenemang sker.

När det kommer till geografiska marknader kommer vi fortsätta bearbeta Norden, där vi till exempel sett stor efterfrågan i Norge, en ny marknad för Jetty. Utöver Norden kommer vi att lägga stort fokus på företagets etablering i USA.

Ni genomför nu en amerikansk tillväxtresa, där ni har etablerat ett dotterbolaget i USA. På vilket sätt skulle ni säga att den amerikanska marknaden skiljer sig från er huvudmarknad i Sverige och Skandinavien?

Framförallt, så klart, på grund av storlek. Våra kunder är ofta born global – evenemang görs på samma sätt oavsett i världen de sker, och det gör det enklare för oss att bearbeta en internationell marknad som USA än för många andra.

Ni rekryterade under våren 2019 Brandon Schmidt som nu leder er amerikanska satsning och dotterbolag. Han kommer senast från rollen som marknadsansvarig på biljettföretaget Frontgate, som har gjort en imponerande resa fram till dess att företaget blev uppköpt av Live Nation. Vilka främsta erfarenheter och kunskaper kommer Brandon bidra med i er amerikanska tillväxtresa?   

Brandon har framförallt ett mycket gott kontaktnät bland företag som kan bli våra kunder. Han känner dem och deras verksamheter väl, och vet vilka utmaningar de står för. Det kommer att ge honom stora fördelar när han nu erbjuder Jetty till dem. Utöver detta är hans erfarenheter från Frontgates tillväxtresa så klart mycket intressanta!

Vilka hinder finns det för Jetty att expandera till andra marknader utöver er huvudmarknad i Sverige och Skandinavien?

Egentligen bara tid, pengar och energi. Det som kommer att krävas för att expandera vidare internationellt (och det kommer vi att göra) är att ha resurser till expansionen. Även om vi kan sälja vår produkt, utan några väsentliga förändringar i den, till alla geografiska marknader är det ändå något som kräver fokuserade satsningar.

Kan du nämna tre anledningar varför Jetty är en bra investering idag?

 • Jetty har påbörjat en tydlig tillväxtresa. Omsättningen växte med 100 % under Q1-19, och vi har nu totalt fokus på att öka expansionstakten ytterligare, och nå tillväxt med lönsamhet.
 • Vår tjänst är en SaaS med återkommande intäkter från en stabil kundbas. Vår affärsmodell är abonnemangsbaserad, och våra kunder betalar en fast abonnemangsavgift per månad. Under 2019 estimerar Jetty att Bolagets intäkter till drygt 90 % kommer vara återkommande abonnemangsintäkter,
 • Vi genomför nu en satsning på den amerikanska marknaden. Vi har rekryterat en ansvarig på plats, och är mycket nöjda med den värvningen. Brandon Schmidt har precis den bakgrund som behövs för att kunna möta den efterfrågan vi ser från USA, och kommer att hjälpa Jetty att snabbt ta marknadsandelar där.

Jetty noterades på Spotlight Stock Market i november 2018, och sedan dess har mycket hänt i bolaget. Vi avslutade den planerade produktutvecklingen under tidig vår, försäljningsarbetet börjar ge effekt, etableringen av Jetty i USA har tagit stora steg framåt, och vi ser effekt av arbetet som gjorts med att paketera Jetty för försäljning. Samtidigt har allt detta arbete tagit mer tid än vi räknat med. Den tydliga försäljningsökningen vi sett under våren, då bolagets omsättning ökade med drygt 100% under första kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018, motsvarar våra förväntningar, men den har hänt senare än vi trodde.

Sedan tidig vår 2019, är Jetty ett komplett system, som möter kundernas behov och löser deras problem. Därför har vi trappat ner arbetet med produktutveckling rejält. Bolagets fokus är nu helt på försäljning och expansion. De lärdomar vi dragit då vi bearbetat för oss nya marknader, branscher som eventbolag, och venues som arenor och konferensanläggningar, har givit en god grund att stå på för att fortsätta växa snabbare. Vi har också arbetat mot nya geografiska marknader med gott resultat, till exempel Norge, där försäljningen gått ännu bättre än vi väntat oss.

Parallellt med försäljningsarbetet pågår ett intensivt arbete med säljstöd och kommunikation. En uppdaterad hemsida är nu på plats, med fokus på sälj och förståelse för nya kunder. Att förenkla för nya kunder att börja använda systemet, onboardning, och för befintliga kunder att få rätt stöd genom ett nytt supportsystem är viktigt för att ytterligare kunna öka försäljningen och möjligheterna att effektivt kunna skala upp affären.

Vårt amerikanska dotterbolag leds sedan ett par veckor tillbaka av Brandon Schmidt. Han kommer senast från rollen som marknadsansvarig på Frontgate, ett biljettföretag som under några år vuxit från startup till den dominerande aktören på den nordamerikanska festivalmarknaden. Rekryteringen av Brandon har föregåtts av en viktig process där marknaden och profilen på vilka vi ska arbeta med analyserats noga. Vi är mycket nöjda att just han med sin erfarenhet, kontaktnät och kunskap nu driver Jettys etablering på plats i USA.

Vi vill öka expansionstakten ytterligare, och nå tillväxt med lönsamhet. Våra intäkter under 2019 kommer till 95 % vara återkommande abonnemangsintäkter. Tillsammans med att nyttja nya öppningar på marknader, och investera i att etablera Jetty i USA kommer att fortsätta ge resultat. Vi ska arbeta vidare genom våra befintliga säljkanaler, men också utöka vårt digitala erbjudande och utnyttja partnerkanaler.

För att kunna fortsätta, och öka, den expansion vi nu ser, behöver vi nu tillföra bolaget mer kapital. Från styrelsen och andra huvudägare har vi teckningsförbindelser om 3,6 MSEK, vilket motsvarar 56 % av emissionen. Vi hoppas att så väl befintliga som nya ägare vill delta tillsammans med oss på resan vidare med att ta Jetty mot ökad tillväxt med lönsamhet. 

Välkommen att teckna aktier i Jetty AB.

Dan Sonesson
VD Jetty