Emission: Hoylu

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 13,7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 3,2 SEK
 • Teckningsperiod
 • 17 jan - 31 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
3,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
80 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Hoylu

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 13,7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 3,2 SEK
 • Teckningsperiod
 • 17 jan - 31 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
3,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
80 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett SaaS-bolag med stigande andel återkommande intäkter

Hoylu har senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Affärsplanens inledande fas, med en initialt större andel hårdvaruförsäljning för att bygga kassaflöde, går nu över till nästa fas i form av en högre andel mjukvaruförsäljning. Övergången skapar ett visst hack i tillväxtkurvan, vilket varit fallet under 2019. Under 2020 förväntar vi oss dock att Hoylu kan växa vidare, med fortsatt bra bruttomarginal. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 39 MSEK för 2020. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 4,5 kr på 2020 års prognos i ett Base scenario, vilket kan jämföras med nuvarande emissionskurs om 3,2 kr.

 1. Hoylu har etablerat kundrelationer med några av världens största företag vilket ger potential för stark organisk tillväxt.
 2. Idag används till stor del ännu analoga lösningar och det finns ett stort behov på marknaden för bättre samarbetslösningar samt digitalisering av arbetsprocesser.
 3. Hoylu har en skalbar affärsmodell som möjliggör stark lönsamhet utan några större investeringar.

Hoylus mjukvara och produkter är redan testade på marknaden och med en nu mer etablerad organisation kan försäljningen komma att stiga kraftigt framgent. Affärsmodellen är skalbar och möjliggör goda bruttomarginaler. Nya ordrar, samarbeten och utvecklingen av fler produkter och system kan bidra till ökat värdeskapande. I samband med övergången till mjukvara som tjänst (SaaS) som affärsmodell under 2020 kommer Hoylu att rapportera bokning, fakturering så väl som årliga återkommande intäkter (ARR) framöver utöver uppgifterna om försäljning och omsättning.

Hoylus långsiktiga affärsmodell har alltid varit försäljningen av Hoylu mjukvara som erbjuds till kunder via traditionell licensiering och som en abonnemangsmodell, där kunden betalar per månad eller år. Hoylu möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. Om Hoylu kan addera användare i högre takt kommer det bidra till en exponentiell omsättningstillväxt, samt förbättrade marginaler, vilket Analyst Group menar kommer driva värderingen av aktien. Per den 1 januari 2020 har Hoylu ökat sina årliga återkommande intäkter (ARR) till 15 MSEK.

Hoylu meddelade i slutet av december att de erhållit ett flertal orders, bl.a. en mjukvaruorder (SaaS) från Eni S.p.A. om 500 000 SEK per år samt order från två bolag inom Carnival Corporation Group om initialt 4 MSEK.

”Vi anser framförallt att de två affärerna inom Carnival-gruppen är särskilt intressanta och värda att belysa lite extra. Gruppen är nämligen ett av världens största fritidsresebolag och Hoylu har sedan 2017 haft pågående leveranser till Holland American Line. Den senaste ordern om nu initialt 4 MSEK kommer från två andra bolag inom koncernen; P&O Cruises och Seaborn Cruise Line. Att Hoylu kan växa inom kundkoncernen, och dessutom med relativt sett stora ordervärden, ser vi såklart mycket positivt på”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

En annan intressant order på senare tid är den mjukvaruorder som Hoylu mottog från Royal Dutch Shell plc. under slutet av november, vilka är en del av Shell-gruppen. Den initiala ordern är för Shell Norge och uppgår till lägst 1,2 MSEK under en 3-årsperiod, med årliga återkommande intäkter (ARR) på 400 000 SEK. Affären som avser mjukvarulicenser innebär en hög bruttomarginal. Orders av denna typ är viktiga framgent för Hoylu, dels för att driva tillväxten, dels för att öka lönsamheten. Att ordern dessutom kommer från en stor aktör som Shell anser vi i sig utgör ett starkt signalvärde och är en bra referensaffär som potentiellt kan öppna nya dörrar för Hoylu.

För bara några dagar sedan ingick Hoylu ett strategiskt partnerskap med Technological Innovations Group (TIG), ett ledande företag inom innovation och teknikförsäljning i EMEA-regionen vilka erbjuder integrerade automatiserings- och kontrollösningar för smarta utrymmen.

”Detta spännande nya partnerskap demonstrerar att vi åtagit oss att erbjuda våra kunder de mest avancerade lösningarna som finns tillgängliga. Hoylu erbjuder innovativ teknologi vilket står helt i linje med visionen och uppdraget från Technological Innovations Group, vilket gör att vi kan betjäna våra kunder bättre”, säger Robin Van Meeuwen, VD på TIG.

TIG har 15 kontor runt om i EMEA-regionen med 270 anställda

Vad ser du som nyckeln till att ni lyckats vinna avtal med några av världens största bolag och aktörer?

HoyluWall har vært viktig for å komme i posisjon. Vi har en installert base på ca 1000 HoyluWalls med verdens største foretak, og vår software er spesielt tilpasset for anvendelse på store yter. Store yter funker bedre for visualisering av data samt når man jobber i team. Med dette som utgangspunkt har vi utviklet software som gjør at alle enkelt kan koble opp og jobbe sammen effektivt uten å være i samme lokale, samt med hvilken type device som helst. Hoylu funker med alle plattformer og kan anvendes stand-alone eller med ulike video-konferanseløsninger. Vi har også et meget erfarent team som vet å bygge løsninger som skalerer og møter strenge sikkerhetskrav fra kunder. 2. Vilket avtal eller kund skulle du vilja lyfta fram som särskilt intressant för Hoylu, och då varför? Det er den seneste avtalen med Shell, både fordi det er en global avtale med ett av verdens største foretak, det er en Software as a Service avtale som gir løpende inntekter over tid, samt at det er et anvendercase som er godt dokumentert og gir store, konkrete effektivitetsvinster for kunden.

Vilket avtal eller kund skulle du vilja lyfta fram som särskilt intressant för Hoylu, och då varför?

Det er den seneste avtalen med Shell, både fordi det er en global avtale med ett av verdens største foretak, det er en Software as a Service avtale som gir løpende inntekter over tid, samt at det er et anvendercase som er godt dokumentert og gir store, konkrete effektivitetsvinster for kunden.

Hur ska ni arbeta för att fortsätta öka er ARR?  
Vi skal fortsette å jobbe tett med befintlige kunder for å addere anvendere. Det har tatt en tid å komme i posisjon men når man er godkjent og implementert sentralt så kan man fokusere på å øke anvenderbasen fra noen hundre anvendere opp til flere tusen anvendere per kunde. I tillegg vil vi anvende erfaringene vi gjør med de strategiske kundene i digital markedsføring for å skalere virksomheten. Sist men ikke minst så har vi en stor produktlansering på gang der vi vil lansere en ny versjon av vår software som er tilpasset basert på kunde-feedback de siste 3 årene.   

Hoylu is positioned in a high growth market of digital transformation within the enterprise. Managers around the world are working to determine how to manage through this digital transformation while attempting to deliver business results faster with an increasingly dispersed workforce who expects their workplace tools to have the same ease of use as a mobile app instead of their complex systems and archaic processes. Work used to happen only at a desk but today work happens everywhere, on the go, from home, during travel and according to market research only 26% say their company provides the right communications and collaboration tools. Time and money is wasted in unproductive meetings and people become frustrated and disengaged when technology does not work or the user experience is too complicated. More than 60% of an average employee’s time is spent on collaboration and communication and more than 25% of an average workday is spent on emails. Too much time is wasted on keeping up to date, retrieving and searching for information, getting everybody prepared, aligned and on the same page. When meetings are over people take photos of the whiteboard and save them in between pictures of their dogs and children. Data security is top priority for every enterprise but lack of easy to use reliable and secure solutions leads people to take unacceptable risks. “Do not erase” messages on whiteboards and emails sent to wrong recipients happens everywhere. Information is stored in folders, chronologically or in hierarchies and most of the time without context, which makes it difficult and time consuming when you don’t remember what to search for. There are many solutions out there, but many require proprietary hardware and many software applications are for specialists and not ideal for cross disciplinary communication. Audio and videoconferencing solutions connect people but have mostly very limited whiteboard functionality and limited capabilities for sharing work. Easy to use and hardware agnostic solutions like Zoom4 is rapidly increasing market share, and chat and messaging solutions like Slack5 is taking over for traditional email.

Hoylu’s Connected Workspaces™ is designed to make teamwork more productive, engaging, transparent and joyful. Hoylu is experience driven and puts the worker first in decision making instead of allowing technology alone drive product decisions. This core belief maintains focus on delivering core business value with tools that are efficient and easy to use for all members of a team across multiple disciplines, not only technology experts. Our goal is to offer the most advanced digital workspace solution that is easy to use on any display, interactive surface or personal device with the flexibility to combine with any audio-, videoconferencing or third party software applications that different businesses use. Our belief is that people want the freedom to combine devices and software, work anytime from anywhere. We offer the common ground to create, organize, and share information and content in real time or review later, as a group or as an individual. Information is always up to date and never lost so your work always picks up instantly where you left off on the previous session or device. We have focused on offering a highly secure environment that meet the standards of a demanding enterprise that trust us with their company’s most valuable information.

Our product portfolio is continuously improving, and we cover a wide range of businesses from higher education involving in-class and distance learning, corporate training, construction, engineering, automotive, life sciences, and leisure and even sports coaching. Organizations are able to include all major steps in the enterprise information management cycle; plan, assemble, present, collaborate, act and evolve with Hoylu, now available in more than 10 languages. We offer a large and ever growing library of templates and modules that cover core business functions, ideation, brainstorming and reviews as well as structured processes and project management, scrum and Lean planning. We work closely with our customers and partners to continuously listen and respond to feedback to ensure the product delivers the most valued features, help them save time, reduce risk and engage team members.

We prioritize to focus our resources on larger strategic accounts and use cases with a solid value proposition and a large potential for Hoylu’s future. We are extremely pleased that our largest customers, high profile Fortune 500 companies, continue to expand their business relationship with Hoylu, and confirm their need for better tools in their daily workflow and core processes.

We have maintained good cost control on a quarterly basis and with continued high gross margins and expected strong growth we are confident that we are in a good position to deliver significant shareholder value in the coming years.

With best regards

Stein Revelsby CEO