Emission: EcoRub

 • Aktiekurs
 • 0.11
 • Bransch
 • Industri
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 9,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,20 SEK
 • Teckningsperiod
 • 31 maj – 15 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
0,20 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
37,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: EcoRub

 • Aktiekurs
 • 0.11
 • Bransch
 • Industri
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 9,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,20 SEK
 • Teckningsperiod
 • 31 maj – 15 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
0,20 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
37,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag som kan revolutionera plasttillverkningsbranschen

EcoRub AB tillverkar och utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. EcoRubs återvinningsbara och marknadsledande produkt, TPRR® (Termo Plastic Recycled Rubber), kan ersätta både plast och gummimaterial, produkten har testats framgångsrikts inom tillverkningsprocesser så som formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Det finns en stor efterfrågan på återvunna alternativ för gummimaterial med elastiska egenskaper och bolagets produkter kan lösa många av de nuvarande problemen eftersom de erbjuder återvunna mjuka och elastiska plast- och gummialternativ. EcoRub har i dag ett flertal TPRR-material som är registrerade hos REACH, vilket betyder att dessa material är godkända för att säljas under samma lagstiftning som icke återvunna produkter. EcoRubs produkt består av 90 % återvunnet plast och sparar 2,7 kg koldioxid och 2,5 liter fossil olja per kilo produkt jämfört med konventionell plast och gummi. Marknaden för Bolagets produkter är mycket stor, bara i Europa tillverkas ca 60 miljoner ton plast årligen vilket förväntas öka till 240 miljoner ton år 2050. År 2020 visade bolaget en omsättning om 3,7 MSEK men redan år 2024 har EcoRub ett omsättningsmål på 275 MSEK under god lönsamhet i enlighet med strategin ”The Eco Way 2024”.

Pågående nyemission tillför bolaget ca 9,4–11 MSEK, vid full teckning, där kommande lösen av teckningsoptioner kan komma att tillföra ytterligare kapital för att fullfölja strategin. Emissionslikviden avses för följande aktiviteter:

 • Öka bolagets säljkapacitet för Sverige och den europeiska marknaden (cirka 50 %)
 • Marknadsföring (cirka 20 %)
 • Investera i ökad produktionskapacitet, kvalitetssäkring och automation (cirka 30 %)

EcoRubs målsättning är att till år 2024 växa omsättningen med en genomsnittlig CAGR om 193 %, för att uppnå en omsättning på 275 MSEK under god lönsamhet.

”EcoRub verkar i en växande marknad med en marknadsledande produkt, därutöver har bolaget nyligen investerat i en ny produktionsanläggning med avsevärt högre kapacitet än tidigare, vilket möjliggör strategin ”The Eco Way 2024”. Den totala plastproduktionen förväntas fyrdubblas fram till år 2050 vilket bådar för en god underliggande marknadstillväxt att för EcoRub vinna marknadsandelar i. Utöver detta är 7 % av den globala plasten idag återanvänd, EcoRub använder sig av 90 % återvunnet plast och sparar 2,5 liter fossil olja och 2,7 kg koldioxid per kilo jämfört med traditionella plaster och gummin – vilket innebär både vinning för industrin och samhället i stort. Analyst Group bedömer att EcoRub står inför en spännande tillväxtperiod som med ett spännande produkterbjudande, utökad produktionskapacitet och en produkt som är rätt i tiden estimeras kunna kapitalisera på rådande trender”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Timing i en marknad i hög tillväxt: Marknaden för återvunna material växer idag i en mycket hög takt där myndigheter, producenter och konsumenter sätter högre och högre krav på företagen att använda sig av återvunna material i produkter. Majoriteten av producenter letar av dessa anledningar ständigt efter återvunna material som passar till deras produkter. EcoRub erbjuder färdiga material som möter producenternas krav – samtidigt arbetar bolaget nära kund vilket möjliggör att EcoRub är lyhörda för vad marknaden efterfrågar.
 2. Marknadsledande produkter och kunnande: EcoRubs produkter (TPRR®) och kunnande har varit drivande i utvecklingen av mixade material från återvunnet gummi och plats, där man säkerställer sig optimal kompabilitet för skräddarsydda materialegenskaper. EcoRub leder av dessa anledningar utvecklingen och har goda möjligheter att utnyttja sin samlade erfarenhet och kompetens för att även i framtiden vara den drivande aktören i marknaden. EcoRub har tack vare målmedveten produktutveckling tagit fram och certifierat sex olika basmaterial för marknaden, samtidigt som ytterligare ett tiotal är under utveckling. Produkterna marknadsförs under det internationellt skyddade namnet TPRR® och sträcker sig från material med elasticitet liknande gummi till material med styvheten som känns igen i hårda plaster.
 3. Kapacitet för expansion: Bolaget har idag högre kapacitet än någon annan konkurrent inom mixade gummi- och plastmaterial i Europa. Produktionsanläggning har en kapacitet om 1 ton per timme och med tillgång till över 6 000 kvm egen produktionsyta kan EcoRub öka produktionskapaciteten så att de högt uppsatta produktionsmålen kan uppnås.
 4. Mål om god lönsamhet och en omsättning om 275 MSEK år 2024: Baserat på marknadspotentialen för återvunna material, bolagets marknadsledande produkter och produktionskapacitet så har EcoRub satt upp målet att, under god lönsamhet, nå en omsättning om 275 MSEK år 2024. I EcoRubs strategiska plan ”The Eco Way” läggs fokus på följande nyckelområden: fordonsindustri, byggindustri, anläggning och VVS, förpackningsindustri samt ljud och vibrationsdämpande produktområden.
 5. Stort intresse från andra länder kan leda till geografisk expansion: EcoRub möter redan idag intresse från flertalet länder att starta lokala verksamheter baserade på den teknologi och produktion som EcoRub utvecklat.

EcoRub erbjuder idag sex certifierade basmaterial till marknaden och har ytterligare ett tiotal under utveckling. Produkterna är anpassade och testade för olika produktionstyper så som formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Skulle ett av de sex basmaterialen inte fungera för en form av ändamål så har EcoRub möjlighet att anpassa utefter kundens behov och ta fram rätt typ av material och registrera den för säker användning. EcoRub erbjuder alltså en helhetslösning med kunden i fokus. Flertalet kunder utvärderar nu de nya TPRR®-materialen i olika produkter, senast i raden är Sandviks Plast AB som tecknade ett Letter Of Intent och som kommer att testa EcoRubs material då de upplever att deras kunder ställer allt högre krav på att produkterna ska vara tillverkade av återvunnet plast- och gummimaterial.

Marknaden för återvunna material växer idag starkt globalt, där drivkraften utgörs av att de flesta aktörerna på marknaden, det vill säga myndigheter, producenter och konsumenter, sätter högre och högre krav på företagen att använda sig av återvunna material i produkter. Majoriteten av producenter letar därför ständigt efter återvunna material som passar deras produktion. Ett exempel på detta är att regeringen har gett naturvårdsverket i uppdrag att under år 2021 lämna förslag på produktgrupper eller materialflöden där det skulle vara lämpligt att införa kvotplikter för användning av återvunna råvaror. En kvotplikt om 10 procents inblandning av återvunna plaster i all nyproduktion av plastprodukter kan därför komma att bli ett generellt krav i hela industrin då denna diskussion även förs i andra delar av världen, vilket förväntas gynna EcoRub och marknaden i stort. Efterfrågan på återvunna material ökar och EcoRub ligger i framkant med höga andelar återvunna råmaterial om 70 – 95 %. Idag produceras cirka 60 miljoner ton plast i Europa och cirka 360 miljoner ton globalt. Plasttillverkningen förväntas fyrdubblas till år 2050 varför det enbart i Europa estimeras att produceras 240 miljoner ton år 2050. Mindre än 7 procent av den producerade plasten återvinns idag till nya produkter varför utvecklingspotentialen för EcoRub är stort. Det återvunna materialet används idag främst inom bygg- och förpackningsbranschen. Inom förpackningsplast har EU-direktiv 2018/852 satt målet att 50 % av alla producerade förpackningar ska bestå av återvunnet material år 2025 vilket placerar EcoRub i en god position för expandering i Europa.

För de som inte tidigare har hört talas om EcoRub, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Vi är ett Green-Tech bolag som har utvecklat en teknik för att kunna blanda återvunna plaster och gummi till ett nytt material som vi kallar TPRR. Det som gör detta material så unikt är att vi kan få plastens hårdhet och gummits elastisitet beroende på hur vi blandar dessa olika material.

Gällande marknaden så är bara i Europa cirka 60 miljoner ton och tittar man globalt så är det 360 miljoner ton per år. Naturligtvis så kan vi inte ersätta alla dessa men den är minst sagt stor.

Hur står sig produkten prismässigt jämfört med traditionella lösningar och hur står den sig mot liknande lösningar?

Vi ligger i närheten av vad material på marknaden kostar. Därtill skall man även lägga till då att detta är en ersättare till jungfruliga material, så att göra denna omställning är ett måste för att vi skall få en förändring i vårt miljöansvar och rädda planeten för våra barn och barnbarn.

Vilken av de 5 branscher ni nämner i ”The Eco Way 2024” tror du är viktigast för att lyckas med er målsättning?

Av de marknader vi har adresserat så skulle jag säga att ingen är viktigaste eller kritisk för att vi skall lyckas. Alla dessa branscher är så stora att vi behöver bara ha en mycket liten del av varje segment föra att vi skall nå våra mål.

Varför valde ni att investera i en ny produktionsanläggning? Vilken kapacitet har den nya anläggningen?

Vi har nu kommit till den punkt där utvecklingen har gått över från att vara innovatörslett till ett marknadsorienterat bolag, vilket gör att nu har vi färdiga material som vi producerar och finns redo att beställa. Vi har idag 6 stycken färdiga material och jag ser att vi på sikt minst kan göra upp till 150 olika TPRR material beroende på hur man bladar återvunna plaster och gummi med varandra. Kapaciteten ligger på att vi kan producera cirka 1 ton i timmen.

Ni genomför nu en emission om ca 9,3 MSEK, med möjlig övertilldelningsoption om 1,6 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden?

Vi kommer att använda cirka 50 % av kapitalet till att stärka upp säljsidan både i Sverige och ute i Europa. Resterande kommer att gå till marknadsföring och att kvalitetssäkra upp våran produktion nu när vi kör för fullt. Samt att fortsätta med att utveckla fler material till marknaden.

Kan du nämna tre anledningar till varför EcoRub är en bra investering idag?

 1. EcoRub var före sin tid med vårt material men nu är det rätt timing med TPRR ligger rätt i tiden där vi har färdiga material för marknaden.
 2. Vi har en internationell produkt som går att sälja i hela världen, där vårt huvudfokus kommer att ligga på Sverige och Europa.
 3. Vi har Europas största anläggning för att kunna producera detta fantastiska material, TPRR.

Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 april 2021.

Jag är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinriktning vid Umeå universitet.

Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med komplexa produkter som är på väg in på marknaden.

Jag har i ett av mina tidigare jobb varit med och drivit upp ett bolag, Enycon AB, från start som 5 år senare såldes det för 90 Mkr.

Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter att lösa det på.

Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget har en mycket bra position inför framtiden efter att målmedvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kundanpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat markant under den senaste tiden.

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, produktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är nu certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i en produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföljen utökats med flera återvunna material med ett brett spann av egenskaper.

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, samtidigt som kundspecifika produkter tas fram för att öka förädlingsvärdet.

EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de utför. Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer organisationen.

Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi ”The Eco Way 2024”.

Isac Andersson
Verkställande direktör

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.