Emission: EatGood

 • Aktiekurs
 • 1.2
 • Bransch
 • FoodTech
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 10,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,80 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6-23 april
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 24,5 %
PRIS PER
AKTIE
1,80 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
20,3 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: EatGood

 • Aktiekurs
 • 1.2
 • Bransch
 • FoodTech
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 10,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,80 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6-23 april
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 24,5 %
PRIS PER
AKTIE
1,80 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
20,3 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett FoodTech-bolag som med globala distributionskanaler och Proof of Concept identifierat en ny marknad

EatGood är ett FoodTech-bolag som genom sitt Lightfry Cooking System möjliggör hälsosammare snabbmat med fördelar för slutkonsumenten, restauranger och samhället i stort. Bolagets varmluftsteknik, Air Fry Technology, skapar en möjlighet att ersätta dagens oljefritöser utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens. Försäljningen riktar sig framförallt mot kommersiella kök, restauranger, dels andra professionella kök, men även i miljöer som exempelvis skolor, försvaret, sjukhus och marina installationer. Vilka är stora marknader där hälsosammare mat värderas högt, samtidigt som det finns höga krav på säkerhet. Utöver möjligheten att kunna erbjuda ett hälsosammare alternativ till friterad mat, innefattande oljor som är ohälsosamma för både kroppen och naturen, erbjuder EatGood en rad fördelar för kunderna då man slipper dyra installationer av extra ventilation och brandsläckningssystem, utöver kostnaden för hantering och inköp av frityrolja. Hälsosammare, säkrare och bättre mat ihop med eliminerade transporter samt framtagning av olja ger både ekonomiska och miljömässiga vinster för samhället.

EatGood befinner sig nu i en expansionsfas med god chans att rida på den globala hållbarhetstrenden, med redan etablerade distributionssamarbeten i länder över hela världen, och en skalbar affärsmodell där varje nytt samarbete ökar den adresserbara marknaden. På konsumentmarknaden har försäljningen av air fryers ökat kraftigt men EatGood ser trots detta låg konkurrens på marknaden för professionella kök, speciellt på bolagets huvudmarknad USA, där behovet av hälsosamma snabbmatsalternativ är stort.

”Coronapandemin har inneburit en tuff tid för restaurangbranschen med mindre investeringar i ny utrustning, men Analyst Group anser att EatGood, som har ett starkt hållbarhetsfokus, har en produkt som ligger helt rätt i tiden nu när världen börjar öppnas upp igen, vilket med starka distributörer och ett uppdämt behov bör leda till stark tillväxt framgent. Ett stort intresse för EatGoods produkter bekräftas genom att man trots pandemin har lyckats knyta till sig nya distributörer, till ett redan starkt nätverk. Därutöver påvisas efterfrågan då en hamburgerkedja med fokus på nyttigare snabbmat valt att fullt ut satsa på Lightfry i alla sina restauranger. Vi ser EatGood som ett spännande FoodTech-bolag i en expansionsfas för fortsatt global tillväxt, inte minst i utsatta miljöer såsom fartyg”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Varmluftsugnen Lightfry kan installeras i så gott som alla lokaler eftersom den kan kopplas till det centrala ventilationssystemet, till skillnad från traditionella oljefritöser. Det öppnar upp en ny marknad för friterad mat där exempelvis kvartersbutiker och marinmarknaden räknas in.
 2. EatGoods produkter ligger i linje med både hållbarhetstrender och hälsotrenden. Lightfry minskar restaurangernas användning och transport av oljor samtidigt som elförbrukningen minskas med upp till 50 %. Därutöver erbjuds slutkonsumenterna ett hälsosammare alternativ av friterad mat utan att ge avkall på smak, konsistens och utseende.
 3. En skalbar affärsmodell med lokalt starka distributionspartners gör att EatGood kan sälja sina produkter över hela världen. Exempelvis bearbetas huvudmarknaden USA av en samarbetspartner med säljkontor över hela landet, samt en heltidsanställd chef och säljare som bara fokuserar på EatGoods produkter.

EatGood erbjuder med sin produkt Lightfry ett hälsosammare alternativ till friterad snabbmat som enligt bolagets egna tester kan innehålla över 90 % mer fett än mat som är tillagad i en Lightfry-ugn. Produkten ger möjlighet att fritera, ångkoka, rosta, torka och krispa olika råvaror, där potatis och tillagning av pommes frites är den vanligaste varianten men bolaget ser även användningsområden inom exempelvis grönsaker, rotfrukter och köttprodukter. Då Lightfry kan kopplas till det vanliga ventilationssystemet, alternativt använda EatGoods egenutvecklade ventilationshuv, kan ugnen installeras i de allra flesta lokaler och passar därför även kunder som till följd av regleringar för brandrisk samt restaurang- och arbetsmiljö inte kan servera friterad mat idag. Att potatis är en relativt billig råvara innebär att kvartersbutiker i bostadshus, genom att installera en Lightfry-ugn, kan servera exempelvis pommes frites vilket är en efterfrågad högmarginalprodukt.

Genom att välja Lightfry framför oljefritering försvinner också ekonomiska och miljömässiga kostnader, samt skaderisken som hantering av olja innebär. En lägre brandrisk ger lägre försäkringspremier och dessutom sänks energiförbrukningen med upp till 50 % för restaurangoperatören. Produkten ger inte bara fördelar på befintliga marknader utan har också öppnat möjligheter på nya marknader där fritering tidigare inte har varit möjlig, såsom i vissa marina miljöer och i lokaler med högre säkerhetsregleringar. Utöver de tidigare nämnda kvartersbutikerna har bolaget specialanpassat Lightfry för att kunna säljas på marinmarknaden, där produkten lämpar sig väl då hantering av 175-200 °C varm olja på en gungande båt innebär en mycket hög säkerhetsrisk.

EatGood tillämpar idag en ren försäljningsmodell med en engångsintäkt per såld Lightfry-enhet. Bolaget bearbetar den svenska marknaden på egen hand och via återförsäljare, samtidigt som man har upparbetat ett nätverk av internationella distributörer med starka positioner på respektive marknader. I framtiden väntas eftermarknadsförsäljning i form av service och underhåll utgöra en betydande del av EatGoods omsättning i takt med att fler Lightfry-enheter installeras. Detta estimeras ge återkommande intäkter med god lönsamhet och innebär ett stabilt komplement till dagens försäljningsmodell.

Sedan 2017 finns ett samarbetsavtal med HB Specialty Foods som genom egna försäljningskontor och distributionsanläggningar täcker hela marknaden i USA. HB Specialty Foods producerar olika typer av mjölmixar, pankobröd för produktion av ströbröd samt coating system för att ge en krispigare yta till potatisprodukter där EatGoods Lightfry-enhet är den enda maskinutrustning som saluförs ihop med bolagets egna produkter, och dessutom upprättades under år 2020 en egen avdelning som enbart fokuserar på EatGoods produkter. Liknande service- och distributionspartners finns i Europa, Mexico, Australien, Nya Zeeland, Mellanöstern, Sydafrika och Thailand, vilket gör att EatGood redan idag når kunder över hela världen. Affärsmodellen ger en tydlig skalbarhet då varje nytt samarbete ökar den adresserbara marknaden exponentiellt och bolaget lyckades skapa en handfull nya samarbeten under år 2020, trots pandemin som drabbat restaurangbranschen hårt.

Affärsmodellen där distribution sker genom samarbetspartners har medfört att EatGoods produkter kan säljas över hela världen. Bolaget ser högst potential för sin produkt i USA, vilket är världens största marknad för snabbmat men som även är ett land där 2 av 3 personer är överviktiga, eller lider av fetma. Marknaden för bara pommes frites uppgår globalt till ungefär 20 mdUSD, EatGood ser dock också potential att sälja Lightfry till restaurangkedjor som serverar kyckling, pizza, snacks och mackor. EatGood ser Non Fry som det viktigaste segmentet på kort sikt då bolaget har en unik position i att kunna erbjuda exempelvis Lightfry till bensinstationer, kvartersbutiker och franchisekedjor inom Non-Fry segmentet som ett komplement till existerande utbud där en oljefritös ej kan installeras p.g.a. säkerhetsrisker. På längre sikt väntas även de mer konservativa snabbmatskedjorna kunna tänkas byta ut sina oljefritöser i takt med att konsumenterna efterfrågar hälsosammare alternativ.

Utöver restauranger ser EatGood marknadspotential och ökade initiativ för näringsrik mat i professionella kök i ett antal andra segment:

 • Amerikanska försvaret – största arbetsgivaren i USA.
 • Marin – lastfartyg, linjefärjor, kryssningsfartyg och offshoreplattformar har alla passagerare och anställda med behov för nyttig och god mat där traditionell fritering ej är tillämpbar på grund av säkerhetsrisker.
 • Sjukvård – i USA finns ungefär 6 200 sjukhus.
 • Utbildning – det finns ungefär 100 000 skolor i USA, och initiativ för en hälsosammare livsstil finns i form av gratis eller rabatterade nyttiga alternativ.

Lightfry med möjligheten att fritera mat utan olja är en produkt som ligger helt rätt i tiden och bolaget har lagt grunden för omfattande värdeskapande från och med nu. Trots rådande pandemi och krisstämning inom restaurangbranschen så finns det väldigt mycket positivt som talar för EatGood och vår Lightfry-ugn. Vad vi lätt glömmer är att alla världsdelar inte är lika drabbade som vi i Europa och i USA, dessutom är det många som nu sitter och funderar på vad som kommer att hända när pandemin lagt sig och världen börjar återgå till det mer normala. Det går ju inte att komma ifrån att det senaste året har miljöfrågan, nyttig mat och vår hälsa kommit upp på dagordningen, en trend som vi passar väl in i.

Ett tydligt exempel på miljötrenden i restaurangbranschen är Blessburger som vill förändra hamburgerbranschen genom att sätta en högre och bättre standard, både när det gäller smak och produktion. De vill använda så bra produkter som möjligt. Svensktillverkade råvaror är en självklarhet och tillagar sina pommes och sideorders helt utan olja för att det är nyttigare och bättre för miljön och personalens skull.

Liknande signaler får vi från olika håll runt om i världen och blir regelbundet kontaktade av företag som vill bli distributörer inom sitt geografiska område. Bara under det senaste året har vi fått nya distributörer så som Ginger Blossom i Sydafrika, Arctic Import A/S för Grönland, Island och Färöarna, Cuisine Craft co Ltd för Thailand, Southern Contracts Ltd i Storbritannien, Vitrum för Ryssland och Handyware Philippines Inc för Filippinerna. Dessutom har vi sålt enskilda Lightfry-ugnar till bland annat Kuwait och Tjeckien, så visst rör det på sig runt om i världen.

Även marinmarknaden är på sikt ett mycket intressant ben för EatGood då till exempel fraktmarknaden inte har samma investeringsmönster som restaurangbranschen i övrigt, vilket kan balansera svängningar på marknaden. Avtalet med Loipart har redan resulterat i ett par orders, samtidigt som vår nya distributör i Storbritannien även är verksam inom den marina sektorn, vilket gör att vi har goda förutsättningar att nå ut i den sektorn.

Vår distributör i USA, HB Specialty Foods, har det senaste året satsat ordentligt på Lightfry och skapat en avdelning som enbart jobbar med marknadsföring och försäljning av Lightfry-ugnar, vilket vi ser fram emot ska bära frukt i närtid. Att de knutit upp delar av MAFSI som återförsäljare i nitton delstater i USA visar på deras ambitioner. På sikt om vi når uppsatta mål kommer förhoppningsvis avtal med alla MAFSI:s återförsäljare, men redan nu täcker vi 40 procent av USA-marknaden genom dem, men kommer att öka till 60 procent i slutet av 2021.

Jag vill av dessa skäl påstå att vi har oddsen på vår sida att bli en riktig ”game changer” på marknaden. Att i en och samma enhet kunna replikera oljefritering, men dessutom kunna ångkoka, grilla, rosta och torka i och under en och samma process skapar oändliga möjligheter. Vi har därför en på marknaden unik position inom FoodTech med ”hälsosammare och bättre mat” som vi nu ska rulla ut. Eller som vår amerikanska distributör uttrycker det: ”AIR IS THE NEW OIL”

Henrik Önnermark
Verkställande direktör