ZetaDisplay logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning. Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installlation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet. Några kunder är Volkswagen Group i Sverige, Euromaster i Norden och ICA AB. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.