Zenicor Medical Systems logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Zenicor Medical Systems är verksam inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke. Marknaden finns i de nordiska länderna, Storbritannien och Tyskland.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.