Wise Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Wise Group är verksamma inom Human Resource. Koncernen drivs i dagsläget via självständiga dotterbolag. Störst specialistkompetens återfinns inom rekrytering och bemanning av tjänster som berör bolagens management. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tillhörande tjänster som utbildning inom ledarskap. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer bolagets hemsida här

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.