Waystream Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Waystream Group är verksamma inom telekombranschen. Produktbasen är switchar och routrar anpassade för fibermarknaden samt tillhörande kringutrustning, teknisk support, utbildning och rådgivning. Bolagets kundbas och målkunder är stadsnät, operatörer och fastighetsbolag som äger och driftar sina egna fibernät i Norden och Centraleuropa. Majoriteten av produktionen sker i Sverige och bolaget har sitt huvudkontor i Kista.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.