Vultus logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Vultus AB är ett svenskt bolag med huvudkontor i Lund vilka är verksamma inom marknaden för agriteknologi. Bolaget är specialiserade på att förbättra jordbruksproduktivitet genom en innovativ plattformslösning för precisionsjordbruk. Vultus erbjuder en rad tjänster via Bolagets teknologiplattform för att öka skörderesultat, vilket samtidigt medför kostnadsbesparingar för odlare. Genom användningen av maskininlärning analyserar Vultus data avseende markens hälsa för att tillhandahålla råd om optimal användning av gödningsmedel, vilket bland annat bidrar till att minska användningen av gödningsmedel för att bespara kostnader samt minska jordbrukets miljöpåverkan. Vultus är noterat på Spotlight sedan år 2022.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.