Vow logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Vow är en norsk koncern som utvecklar och tillverkar lösningar inom avlopp och avfall, främst för aktörer verksamma inom kryssningar. Bolaget är verksamma genom hela värdekedjan, från design, utveckling och leverans till kund. Verksamheten återfinns på global nivå med störst koncentration till Europa och USA.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.