Vistin Pharma logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Vistin Pharma är ett norskt läkemedelsbolag. Bolaget bedriver forskning och utveckling samt vidare produktion av farmaceutiska substanser (API), främst substanserna metformin, kodein fosfat och folkodin. Substanserna används huvudsakligen vid behandling av diabetes. Idag innehas verksamhet på global nivå, med störst närvaro på den nordiska marknaden. Vistin Pharma grundades under 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.