Vertiseit logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Vertiseit AB (publ) är ett bolag verksamt inom Digital Signage som erbjuder en helhetslösning för digitala upplevelser vid fysiska kund-möten. Bolaget tar ett helhetsansvar och står för installation av infrastrukturen såsom displayer och mediaspelare, samt tillhandahåller en SaaS-plattform för digital kommunikation. Tillsammans med SaaS-platt-formen erbjuds även konsulttjänster för utformningen av själva kommunikationen. Detta möjliggör för butiker att överbrygga digital marknadsföring och informations-flöden med deras fysiska närvaro, vilket bidrar till en effektivare butiksförsäljning. Vertiseit har varit noterat på First North sedan år 2019.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.