Upsales Technology logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Upsales Technology AB är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Mjukvaran ger Bolagets kunder möjligheter att effektivisera sälj- och marknadsföringsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Analysverktyget används för att få insyn i verksamheten och härleda intäkter från specifika marknadsinsatser. Bolaget har omkring 500 kunder bestående av B2B-företag i främst Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 40 stycken och Bolaget är noterat på Nasdaq First North sedan 24 april 2019. VD Daniel Wikberg grundade Bolaget 2003 och ägde innan notering strax under 65 % av aktierna.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.