Toleranzia logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Toleranzia har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvudprojektet riktas mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis. Utöver denna indikation har plattformsteknologin även utvärderats mot diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.