Time People Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Time People Group är ett koncern som bedriver konsultverksamhet. Störst specialisering sker inom IT och affärsutveckling och mot sektorerna bank, finans och försäkring. Verksamheten styrs utifrån vardera dotterbolag nischade mot olika specialistområden. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget utbildningar och certifieringskurser. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.