TiksPac logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

TiksPac tillhandahåller stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar som kan nyttjas kostnadsfritt för hundägare. Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna men de ansvarar för utplacering och underhåll. Uppdragsgivare är de som ansvarar för renhållning t.e.x., kommuner och markägare. Verksamheten finansieras främst genom företag som mot en avgift erhåller en medieplats på stationen. Det finns idag TiksPac-stationer i över 370 kommuner i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.