TerraNet logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget har idag pågående pilotprojekt med Volvo Cars och Volvo Trucks. TerraNet är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.