Syncro Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Koncernen”) är noterade på Spotlight Stock Market under SYNC B. Syncro Group investerar i verksamheter som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Idag består koncernen av dotterbolagen CUBE, Collabs, Gigger och Happyr.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.