Svenska Aerogel Holding logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Svenska Aerogel Holding är ett koncern inom industriell forskning- och utveckling. Bolaget fokuserar på lösningar inom materialteknik med produkter som används till isolering, färg och ytskikt. Den patenterade tekniken baseras på materialet Quartzene, ett miljövänligare och billigare alternativ till den traditionella aerogelen, en gel som fylls med luft och som används inom gasfiltrering och isolation. Bolaget grundades under 2000 och har idag sitt huvudkontor i Gävle.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.