Sustainion Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Sustainion Group är ett investmentbolag med fokus mot teknikbolag inom hållbarhet. Verksamheten drivs via olika dotterbolag med olika affärsinriktningar. Inom koncernen erbjuds idag utveckling och tillverkning av partikelfilter, gas- och rökanalysatorer för fordon, automationslösningar, säkra laddskåp för bland annat elcykelbatterier samt smart sophantering och återvinning i det publika rummet. Bolaget gick tidigare under namnet Vindico Group. Läs mer på bolagets hemsida: https://sustainion.se/

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.