Sun4Energy logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare. Bolaget säljer sina produkter till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga affärsmoment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser. Sun4Energy grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Örebro.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.