Stillfront logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Stillfront är en fristående spelutvecklare av digitala spel, Företagets verksamhet drivs i de fyra autonoma dotterbolagen, BytroLabs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Stillfronts spel distribueras globalt och företagets huvudmarknader är Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.